LEGE nr. 52 din 14 martie 2001


Published: 2001-03-14

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 52 din 14 martie 2001
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 16 martie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
-----