LEGE nr. 49 din 12 martie 2001


Published: 2001-03-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 49 din 12 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 14 martie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 169 din 19 octombrie 2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 26 octombrie 2000.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
-----