LEGE nr. 29 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare


Published: 2001-03-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 29 din 5 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 145/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 7 martie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 145 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 octombrie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 12 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
------------

Related Laws