LEGE nr. 21 din 22 februarie 2001


Published: 2001-02-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 21 din 22 februarie 2001
privind acceptarea unor amendamente la Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 28 februarie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se accepta amendamentul la art. XIV şi amendamentul la art. VI din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), adoptate la a 43-a sesiune a Conferintei generale a acesteia la 1 octombrie 1999, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 11 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU


Anexa 1

AMENDAMENT
la art. XIV din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica
- În prima propozitie a articolului XIV A) se înlocuieşte cuvântul "anual" cu sintagma "la 2 ani".


Anexa 2

AMENDAMENTE
la art. VI din Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomica
I. Se înlocuieşte alineatul A) al articolului VI din Statutul agenţiei după cum urmează:
"A) Consiliul Guvernatorilor este compus după cum urmează:
1. Consiliul Guvernatorilor căruia îi expira mandatul va desemna ca membri ai Consiliului 18 membri, cei mai avansati în domeniul tehnologiei energiei atomice, inclusiv al producerii de materii brute, locurile desemnate trebuind să fie distribuite pe fiecare regiune menţionată mai jos, după cum urmează:
- America de Nord 2
- America Latina 2
- Europa Occidentala 4
- Europa Rasariteana 2
- Africa 2
- Orientul Mijlociu şi Asia de Sud 2
- Asia de Sud-Est şi Pacificul 1
- Extremul Orient 3
2. Conferinţa generală va alege ca membri în Consiliul Guvernatorilor:

a) 22 de membri, având în vedere reprezentarea echitabila în Consiliu, în ansamblul sau, a membrilor regiunilor menţionate la alin. A)1, astfel încât Consiliul sa cuprindă tot timpul în această categorie:
  

- 4 reprezentanţi ai regiunii America Latina;
- 4 reprezentanţi ai regiunii Europa Occidentala;
- 3 reprezentanţi ai regiunii Europa Rasariteana;
- 5 reprezentanţi ai regiunii Africa;
- 3 reprezentanţi ai regiunii Orientul Mijlociu şi Asia de Sud;
- 2 reprezentanţi ai regiunii Asia de Sud-Est şi Pacificul;
- un reprezentant al regiunii Extremul Orient;

b) 2 membri suplimentari faţă de membrii din următoarele regiuni:
  

- Europa Occidentala;
- Europa Rasariteana;
- Orientul Mijlociu şi Asia de Sud;

c) un membru suplimentar faţă de membrii din următoarele regiuni:
  

- America Latina;
- Europa Rasariteana."
II. La sfârşitul articolului VI se adauga un nou alineat după cum urmează:
"K) Prevederile alin. A), aprobate de Conferinţa generală la 1 octombrie 1999, vor intra în vigoare atunci când vor fi îndeplinite cerinţele art. XVIII C) şi când Conferinţa generală va confirma lista cuprinzând statele membre ale agenţiei, care a fost adoptată de Consiliu, în ambele cazuri cu majoritate de 90% din numărul membrilor prezenţi şi votanti, prin care fiecare stat membru este alocat uneia dintre regiunile menţionate la alin. A)1. Orice modificare ulterioară a listei poate fi facuta de Consiliu, cu confirmarea Conferintei generale, în ambele cazuri cu majoritate de 90% din numărul membrilor prezenţi şi votanti şi doar după ce s-a ajuns la consens în cadrul tuturor regiunilor afectate de modificare."
---------

Related Laws