LEGE nr. 17 din 12 februarie 1948 pentru modificarea legii pentru organizarea judecătorească


Published: 1948-02-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 17 din 12 februarie 1948
pentru modificarea legii pentru organizarea judecătorească

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 12 februarie 1948


Articolul UNIC

Dispoziţiunile art. 33, pct. a, art. 57, art. 68, alin. 2 şi art. 161, alin. 1, din legea Nr. 341 din 5 Decemvrie 1947, pentru organizarea judecătorească, se modifica precum urmează:
Articolul 33, pct. a, va avea următorul cuprins:

a) "Acuzatiile îndreptate împotriva Ministrilor, potrivit legii asupra responsabilităţii ministeriale".
  

Articolul 57, va avea următorul cuprins:
"Magistraţii se numesc prin decret prezidential. Înainte de a intră în exerciţiul funcţiunii, ei vor depune jurământul potrivit dispoziţiunilor prevăzute de Statutul funcţionarilor publici".
Articolul 68, alin. 2, va avea următorul cuprins:
"Stagiile primului-preşedinte şi al primului-procuror al Tribunalului Ilfov, în aceste funcţiuni, se considera ca stagiu efectiv la Curte. Ei fac parte din Curtea Bucureşti".
Articolul 161, alin. 1, va avea următorul cuprins:
"Dispoziţiunile prezentei legi, cu excepţiunea celor finale şi tranzitorii, precum şi a art. 81, vor intra în vigoare la 1 Martie 1948; pînă la această dată, aplicarea dispoziţiunilor art. 81, se va putea face fără avizul Consiliului superior al magistraturii".
Votată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa dela 10 Februarie 1948.
(Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 22 din 1948).
-----------