LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947 pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944


Published: 1947-06-06

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 180 din 6 iunie 1947
pentru modificarea art. 1.191-1.195, 1.621, 1.686 din Codul civil, art. 478 din Codul comercial şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 10 iunie 1947

MIHAI I,
Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,
La toţi de faţa şi viitori, sănătate:
Adunarea Deputaţilor a votat şi adoptat, iar Noi sanctionam ce urmează:


Articolul UNIC

Articolele 1.191-1.195 inclusiv, 1.621, 1.686, alineatul ultim, din Codul civil, articolul 478 din Codul comercial precum şi art. 35 din Legea nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru investirea cu data certa şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri, se modifica în sensul că suma de lei 25.000, prevăzută în cuprinsul acestor dispoziţiuni se înlocuieşte prin suma de 10.000.000 lei.
Această lege s-a votat de Adunarea Deputaţilor, în şedinţa de la 28 mai 1947 şi s-a aprobat cu majoritate de una suta şaptezeci voturi, contra trei.
Vicepreşedinte,
Em. Tatarascu
Secretar,
Stelian Morariu
(L.S.A.D.)
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Data în Bucureşti, la 6 iunie 1947.
MIHAI
Ministrul justiţiei
Lucretiu Patrascanu
---------