LEGE nr. 352 din 2 mai 1945 pentru înfiinţarea organelor de control cetatenesc


Published: 1945-05-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 352 din 2 mai 1945
pentru înfiinţarea organelor de control cetatenesc

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 3 mai 1945

MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
Decretul Nr. 1.461 din 2 Mai 1945


Articolul I

Pe lîngă Prefecturile de judeţ, din ţara, se înfiinţează organe de control cetatenesc, care vor funcţiona, cu atribuţiunile şi după normele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, pe cale de regulament, în combaterea speculei şi a sabotajului economic.
În Bucureşti, se înfiinţează asemenea organe de control cetatenesc, pe lîngă Prefectura Poliţiei Capitalei şi pe lîngă Primăriile de Sector.
În comunele urbane, neresedinte de judeţ, se vor putea înfiinţa, după necesitate, organe de control cetatenesc pe lîngă primăriile respective.


Articolul II

Membrii organelor de control cetatenesc se numesc de ministrul Afacerilor Interne, prin decizie şi vor funcţiona în mod onorific, fără salariu, diurne sau indemnizaţii.
Numirea se va face dintre reprezentanţii desemnaţi de gruparile politice, care intră în compunerea Guvernului de concentrare democratica.
Compunerea numerică a organelor de control cetatenesc se va stabili de ministrul Afacerilor Interne, după necesitaţi.


Articolul III

Membrii organelor de control cetatenesc, sînt supuşi, acţiunii de priveghere şi disciplinară a ministrului Afacerilor Interne.
Ministrul Afacerilor Interne, exercita acţiunea de priveghere direct sau prin prefectii de judeţ, inspectorii generali administrativi şi primării comunelor respective.
Ministrul Afacerilor Interne, poate lua orice măsuri disciplinare în contra membrilor organelor de control cetatenesc, care au săvârşit abateri dela îndatorirea lor.


Articolul IV

Comite delictul de abatere dela misiunea încredinţată şi se pedepseşte cu închisoare corecţională, dela 1 an la 5 ani şi interdicţia corecţională dela 1 la 6 ani, oricare membru al unui organ de control cetatenesc, care săvârşeşte un act, în scopul de a-şi procura lui sau altcuiva un folos nedrept, sau cauzează cu rea credinţa, o pagubire de orice fel, ori constrânge în orice mod o persoană să facă, sa omita, sau sa sufere ceva în contrazicere cu dispoziţiunile legale. Orice alte infracţiuni comise de membrii organelor de control cetatenesc, în exerciţiul funcţiunii se vor pedepsi cu maximum pedepsei prevăzută pentru infracţiunea comisă.


Articolul V

Oricine îşi da calitatea de membru al unui organ de control cetatenesc, fără a avea aceasta calitate, comite delictul de uzurpare de atributiuni publice şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 la 5 ani şi interdicţie corecţională, de la 3 la 6 ani.


Articolul VI

Actualele comitete cetăţeneşti care activează în fapt, se disolva, pe data publicării prezentei legi.
Abaterea dela aceasta dispoziţiune constitue delictul de uzurpare de atributiuni publice şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 3 la 5 ani şi interdicţie corecţională dela 1 la 6 ani.


Articolul VII

Judecarea delictelor comise de membrii organelor de control cetatenesc şi cele prevăzute de art. 5 şi 6 se va face cu procedura prevăzută în art. 348 şi 349 din procedura penală pentru flagrantele delicte.


Articolul VIII

Normele de funcţionare şi de control se vor stabili prin regulament.
-----------