LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001


Published: 2001-02-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 8 din 2 februarie 2001
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 104/1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrica, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 5 februarie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrica, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 14 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
--------