LEGE nr. 7 din 2 februarie 2001


Published: 2001-02-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 7 din 2 februarie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naţionale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internaţional al Sportului Militar şi plata cotizatiei anuale

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 5 februarie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 118 din 28 august 1998 privind afilierea Ministerului Apărării Naţionale al României, ca membru asociat, la Consiliul Internaţional al Sportului Militar şi plata cotizatiei anuale, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. r) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 29 august 1998.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
-------