LEGE nr. 218 din 28 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice


Published: 2000-11-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 218 din 28 noiembrie 2000
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 30 noiembrie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 207 din 29 decembrie 1999 privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Funcţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
--------