LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2000 pentru declararea comunei Otopeni, judeţul Ilfov, oraş


Published: 2000-11-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2000
pentru declararea comunei Otopeni, judeţul Ilfov, oraş

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 30 noiembrie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Comuna Otopeni, judeţul Ilfov, se declara oraş.


Articolul 2

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
-------