LEGE nr. 204 din 15 noiembrie 2000


Published: 2000-11-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 204 din 15 noiembrie 2000
pentru ratificarea Convenţiei privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 22 noiembrie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora, adoptată la Oslo, Norvegia, la 18 septembrie 1997.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

CONVENTIE 18/09/1997