LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000 privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu


Published: 2000-07-07

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 123 din 7 iulie 2000
privind declararea oraşului Vatra Dornei, judeţul Suceava, municipiu

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 11 iulie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Oraşul Vatra Dornei, judeţul Suceava, se declara municipiu.


Articolul 2

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial nr. 54-55 din 27 iulie 1981, se modifica în mod corespunzător.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA
--------