LEGE nr. 84 din 9 mai 2000


Published: 2000-05-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 84 din 9 mai 2000
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 16 mai 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14 din 1 martie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 2 martie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
MIRON TUDOR MITREA
--------