LEGE nr. 68 din 28 aprilie 2000


Published: 2000-04-28

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 68 din 28 aprilie 2000
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 91/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 4 mai 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 91 din 30 august 1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanităţii şi a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 9 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVAZ
--------