LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995


Published: 2000-04-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 24 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995, la venituri în suma de 3.925.367,9 milioane lei, la cheltuieli în suma de 4.090.448,4 milioane lei, cu un deficit curent în suma de 165.080,5 milioane lei, conform anexei nr. 1, care se finanţează din disponibilităţile bugetului de asigurări sociale din anii precedenti.


Articolul 2

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1995, la venituri în suma de 672.414,0 milioane lei, la cheltuieli în suma de 596.762,9 milioane lei, cu un excedent de 75.651,1 milioane lei, conform anexei nr. 2.


Articolul 3

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1995, la venituri în suma de 277.619,1 milioane lei, la cheltuieli în suma de 329.039,4 milioane lei, cu un deficit de 51.420,3 milioane lei, conform anexei nr. 3, care se finanţează din disponibilităţile Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor din anii precedenti.


Articolul 4

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1995, la venituri în suma de 1.421.955,7 milioane lei, la cheltuieli în suma de 717.406,4 milioane lei, cu un excedent de 704.549,3 milioane lei, conform anexei nr. 4.


Articolul 5

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS


Anexa 1

                       CONTUL DE EXECUŢIE
      a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995

 


 

- milioane lei -

 

Capitol
Subcapitol
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 


 


 

VENITURI
4.605.852,2
4.268.223,5
3.925.367,9

 


 


 

I. VENITURI CURENTE
4.605.852,2
4.268.223,5
3.925.367,9

 


 


 


 

A.
VENITURI FISCALE
4.542.652,2
4.205.023,5
3.860.633,7

 


 


 


 

A1.
IMPOZITE DIRECTE
4.542.652,2
4.205.023,5
3.860.633,7

 

09.03

 


 

CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE
4.542.652,2
4.205.023,5
3.860.633,7

 


 

01

 


 

Contribuţii pentru asigurările sociale
4.535.222,7
4.196.704,0
3.852.530,3

 


 

02

 


 

Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă
7.429,5
8.319,5
8.103,4

 


 


 


 

B.
VENITURI NEFISCALE
63.200,0
63.200,0
64.734,2

 

22.03

 


 


 

DIVERSE VENITURI
63.200,0
51.272,1
52.714,9

 


 

20

 


 

Încasări din alte surse
63.200,0
51.272,1
52.714,9

 

42.03

 


 


 

Încasări din rambursarea împrumutului acordat bugetului de stat
-
11.927,9
12.019,3

 


 


 

a)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
4.512.662,1
4.195.487,3
4.090.448,4

 


 


 


 

Partea I - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
4.379.381,7
4.082.837,3
3.988.610,8

 

54.03

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
10.890,0
10.890,0
7.468,1

 


 

07

 

Ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor, care se suportă din fondurile de asigurări sociale
10.890,0
10.890,0
7.468,1

 

56.03

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
4.368.491,7
4.071.947,3
3.981.142,7

 


 

03

 

Pensii de asigurări sociale
3.957.540,0
3.748.900,0*)
3.669.163,8

 


 

04

 

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident
151.919,7
122.356,8
119.324,6

 


 

05

 

Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor
184.653,5
106.062,0
101.010,7

 


 

06

 

Ajutoare sociale acordate potrivit Legii nr. 27/1967
9.000,0
9.000,0
8.787,2

 


 

07

 

Ajutoare acordate salariaţilor pentru decese şi proteze
3.382,5
3.382,5
2.517,7

 


 

08

 

Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze
11.096,0
11.096,0
9.775,8

 


 

09

 

Tratament balnear şi odihnă
50.000,0
70.000,0
69.502,9

 


 

30

 

Alte cheltuieli pentru asigurări sociale
900,0
1.150,0*)
1.060,0

 


 


 


 

Partea a VII-a - ALTE ACŢIUNI
122.337,4
101.707,0
90.894,6

 

80.03

 

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
122.337,4
101.707,0
90.894,6

 


 

01

 

Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
119.844,1
99.213,7
88.780,0

 


 

02

 

Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile
2.493,3
2.493,3
2.114,6

 

93.03

 

ÎMPRUMUTURI
10.943,0
10.943,0
10.943,0

 


 

03

 

Împrumut acordat bugetului de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat
10.943,0
10.943,0
10.943,0

 


 


 


 

Partea a VIII-a - EXCEDENT
+93.190,1
+72.736,2
-165.080,5

 

98.03
06
EXCEDENT
+93.190,1
+72.736,2
-

 


 

b)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ

 


 


 


 


 


 


 


 

- mil ioane lei -

 

Articol
Alineat
Denumirea cheltuielilor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 

01

 

A. CHELTUIELI CURENTE
4.512.662,1
4.195.487,3
4.090.448,4

 

02

 

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL
2.493,3
2.493,3
2.114,6

 

20

 

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
170.744,1
170.263,7
159.342,9

 

21

 

DREPTURI CU CARACTER SOCIAL
50.000,0
70.000,0
69.502,9

 


 

21.06

 

Tratament balnear şi odihnă
50.000,0
70.000,0
69.502,9

 

30

 

ALTE CHELTUIELI
120.744,1
100.263,7
89.840,0

 


 

30.04

 

Transmiterea pensiilor
119.844,1
99.213,7
88.780,0

 


 

30.07

 

Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale
900,0
1.150,0*)
1.060,0

 


 


 

TITLUL IV - TRANSFERURI
4.328.481,7
4.011.787,3
3.918.047,9

 

36

 

TRANSFERURI
4.328.481,7
4.011.787,3
3.918.047,9

 


 

36.11

 

Pensii de asigurări sociale de stat
3.957.540,0
3.748.900,0*)
3.669.163,8

 


 

36.12

 

Indemnizaţii plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat
336.573,2
228.418,8
220.335,3

 


 

36.13

 

Ajutoare sociale şi alte ajutoare
34.368,5
34.368,5
28.548,8

 

80

 

ÎMPRUMUTURI
10.943,0
10.943,0
10.943,0

 


 

80.07

 

Împrumut acordat bugetului de stat din bugetul asigurărilor sociale de stat
10.943,0
10.943,0
10.943,0

 


 


 

EXCEDENT
+93.190,1
+72.736,2
-165.080,5

 


 


 

DISPONIBILITĂŢI DIN ANII ANTERIORI
261.080,3
261.080,3
261.080,3

 


 


 

TOTAL DISPONIBILITĂŢI
354.270,4
333.816,5
95.999,8

 


 


 


 

din care:

 


 


 


 


 


 


 

- din contribuţii
187.282,1
187.282,1
93.007,4

 


 


 


 

- din dobânzi
73.798,2
73.798,2
2.992,4

Notă


*) Modificarea de plan între subcapitole s-a efectuat cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice.


Anexa 2

                           CONTUL DE EXECUŢIE
        a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1995

 

- milioane lei -

 

Capitol
Subcapitol
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 


 


 

VENITURI
640.851,0
680.752,0
672.414,0

 


 


 

I. VENITURI CURENTE
640.851,0
680.752,0
672.414,0

 


 


 


 

A.
VENITURI FISCALE
510.851,0
540.752,0
523.758,6

 


 


 


 

A1.
IMPOZITE DIRECTE
510.851,0
540.752,0
523.758,6

 

09.04

 

CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE
510.851,0
540.752,0
523.758,6

 


 

04
Contribuţii pentru pensia suplimentară
510.851,0
540.752,0
523.758,6

 


 


 


 

B.
VENITURI NEFISCALE
130.000,0
140.000,0
148.655,4

 

22.04

 

DIVERSE VENITURI
130.000,0
140.000,0
148.655,4

 


 

20
Încasări din alte surse
130.000,0
140.000,0
148.655,4

 


 


 

a)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
494.428,0
605.780,0
596.762,9

 


 


 

Partea I - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
480.000,0
590.040,0
583.129,5

 

56.04

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
480.000,0
590.040,0
583.129,5

 


 

19
Pensia suplimentară
480.000,0
590.040,0
583.129,5

 


 


 

Partea a VII-a - ALTE ACŢIUNI
14.428,0
15.740,0
13.633,4

 

80.04

 

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
14.428,0
15.740,0
13.633,4

 


 

01
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
14.400,0
15.700,0
13.633,4

 


 

02
Cheltuieli cu personalul care gestionează fondurile
28,0
40,0
-

 


 


 

Partea a XII-a - EXCEDENT/DEFICIT
+146.423,0
+74.972,0
+75.651,1

 

98.04
06
EXCEDENT
+146.423,0
+74.972,0
+75.651,1

 


 


 

b)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ

 

- milioane lei -

 

Articol
Alineat
Denumirea cheltuielilor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 

01

 

A.
CHELTUIELI CURENTE
494.428,0
605.780,0
596.762,9

 

02

 

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL
28,0
40,0
-

 

20

 

TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
14.400,0
15.700,0
13.633,4

 


 


 

TITLUL IV. TRANSFERURI
480.000,0
590.040,0
583.129,5

 

36

 

TRANSFERURI
480.000,0
590.040,0
583.129,5

 


 

36.15
Pensia suplimentară
480.000,0
590.040,0
563.129,5

 


 


 

D.
REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
+146.423,0
+74.972,0
+75.651,1

 

90

 

TITLUL IX. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
+146.423,0
+74.972,0
+75.651,1

 

92

 

EXCEDENT
+146.423,0
+74.972,0
+75.651,1

 


 


 

DISPONIBILITĂŢI DIN ANII ANTERIORI
337.924,0
337.924,0
337.924,0

 


 


 

TOTAL DISPONIBILITĂŢI
484.347,0
412.896,0
413.575,1

 


 


 


 

din care:

 


 


 


 


 


 


 

- din contribuţii
160.200,9
160.200,9
326.378,5

 


 


 


 

- din dobânzi
177.723,1
177.723,1
87.196,6


Anexa 3

                            CONTUL DE EXECUŢIE
             a bugetului Fondului special pentru plata pensiilor
       şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
                               pe anul 1995

 

- milioane lei -

 

Capitol
Subcapitol
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 


 


 

VENITURI
355.235,0
290.005,0
277.619,1

 


 


 

I. VENITURI CURENTE
103.725,0
68.495,0
79.882,4

 


 


 


 

A.
VENITURI FISCALE
93.725,0
58.495,0
62.963,2

 


 


 


 

A1.
IMPOZITE DIRECTE
93.725,0
58.495,0
62.963,2

 

08.10

 


 

CONTRIBUŢIA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU
89.463,0
52.843,0
54.986,4

 


 


 


 

CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE

 


 


 


 


 

01
Contribuţia agenţilor economici
89.463,0
52.843,0
54.986,4

 

09.10

 


 

CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE
4.262,0
5.652,0
7.976,8

 


 

02
Contribuţia pentru biletele de tratament şi odihnă
212,0
252,0
384,9

 


 

05
Contribuţia persoanelor asigurate
4.050,0
5.400,0
7.591,9

 


 


 


 

B.
VENITURI NEFISCALE
10.000,0
10.000,0
16.919,2

 

22.10

 


 

DIVERSE VENITURI
10.000,0
10.000,0
16.919,2

 


 

20

 

Încasări din alte surse
10.000,0
10.000,0
16.919,2

 


 


 


 

IV.
SUBVENŢII
251.510,0
221.510,0
197.736,7

 

35.10

 


 

SUBVENŢII
251.510,0
221.510,0
197.736,7

 


 

04

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru completarea fondului special privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
251.510,0
221.510,0
197.736,7

 


 


 

a)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
358.913,0
341.636,3
329.039,4

 


 


 


 

Partea I - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
339.408,0
323.428,0
313.649,3

 

54.10

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
590,0
590,0
487,2

 


 

07

 

Ajutoare băneşti pentru încălzire
590,0
590,0
487,2

 

56.10

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
337.918,0
321.938,0
312.290,2

 


 

03

 

Pensii de asigurări sociale
329.904,0
312.426,0*)
303.255,0

 


 

04

 

Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident
14,0
14,0
9,9

 


 

05

 

Indemnizaţii pentru concediu de maternitate şi îngrijirea copiilor
14,0
14,0
16,8

 


 

08

 

Ajutoare pentru decese şi proteze
1.870,0
1.870,0
1.394,6

 


 

09

 

Tratament balnear şi odihnă
6.116,0
7.614,0*)
7.613,9

 

58.10

 


 

ALTE CHELTUIELI SOCIALE
900,0
900,0
871,9

 


 

05

 

Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii
900,0
900,0
871,9

 


 


 


 

Partea a VII-a - ALTE ACŢIUNI
19.505,0
18.208,3
15.390,1

 

80.10

 

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
18.505,0
17.208,3
14.744,5

 


 

01

 

Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
18.505,0
17.208,3
14.744,5

 

85.10

 


 

ALTE ACŢIUNI
1.000,0
1.000,0
645,6

 


 

30
Alte cheltuieli
1.000,0
1.000,0
645,6

 


 


 


 

Partea a XII-a - EXCEDENT/DEFICIT
-3.678,0
-51.631,3
-51.420,3

 

90.10
02
DEFICIT
-3.678,0
-51.631,3
-51.420,3

 


 


 

b)
CHELTUIELI - CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ
358.913,0
341.636,3
329.039,4

 


 

01

 

A.
CHELTUIELI CURENTE
357.913,0
340.636,3
328.393,8

 


 

20
TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
18.505,0
17.208,3
14.744,5

 


 


 

Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
18.505,0
17.208,3
14.744,5

 


 

36
TITLUL IV. TRANSFERURI
339.408,0
323.428,0
313.649,3

 


 


 


 

B.
CHELTUIELI DE CAPITAL
1.000,0
1.000,0
645,6

 


 


 


 

Cheltuieli pentru asigurarea, întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale conform art. I pct. 18 din Legea nr. 1/1994
1.000,0
1.000,0
645,6

 


 


 

E.
REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
-3.678,0
-51.631,3
-51.420,3

 


 

90
TITLUL IX. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
-3.678,0
-51.631,3
-51.420,3

 


 


 

DISPONIBILITĂŢI DIN ANII ANTERIORI - TOTAL
51.631,3
51.631,3
51.631,3

 


 


 

din care:

 


 


 


 


 


 

- din contribuţii
38.353,3
38.353,3
38.353,3

 


 


 

- din dobânzi
13.278,0
13.278,0
13.278,0

 


 


 

TOTAL DISPONIBILITĂŢI
47.953,3
-
211,0

Notă


*) Modificarea de plan între subcapitole s-a efectuat cu aprobarea ordonatorului principal de credite, în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice.


Anexa 4

                              CONTUL DE EXECUŢIE
          a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1995

 

- milioane lei -

 

Capitol
Subcapitol
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 


 


 

VENITURI
1.449.323,7
1.439.323,7
1.421.955,7

 


 


 

I. VENITURI CURENTE
1.449.323,7
1.439.323,7
1.421.955,7

 


 


 


 

A.
VENITURI FISCALE
1.134.323,7
1.186.360,7
975.478,5

 


 


 


 

A1.
IMPOZITE DIRECTE
1.134.323,7
1.186.360,7
975.478,5

 

11.05

 


 

CONTRIBUŢII PENTRU FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ
1.134.323,7
1.186.360,7
975.478,5

 


 

01

 

Contribuţii de la persoane fizice şi juridice care utilizează muncă salarială
977.865,3
1.022.724,7
847.465,9

 


 

02

 

Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi
156.458,4
163.636,0
128.012,5

 


 


 

B.
VENITURI NEFISCALE
315.000,0
252.963,0
435.572,3

 

22.05

 


 

DIVERSE VENITURI
315.000,0
252.963,0
435.572,3

 


 

30

 

Încasări din alte surse
315.000,0
252.963,0
435.572,3

 


 


 


 

IV.
SUBVENŢII
-
-
-

 

35.05

 


 

SUBVENŢII
-
-
-

 

43.00
03

 

Subvenţii primite în completarea ajutorului de şomaj Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
-  -
-  -
- 10.905,0

 


 


 

a)
CHELTUIELI CLASIFICAŢIA FUNCŢIONALĂ
1.118.732,7
881.571,3
717.406,4

 


 


 


 

Partea I - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
842.844,2
693.777,8
590.331,4

 

51.05

 

ÎNVĂŢĂMÂNT
6.500,0
3.000,0
1.601,9

 


 

15

 

Cheltuieli cu calificarea şi recalificarea şomerilor
6.500,0
3.000,0
1.601,9

 

54.05

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
15.000,0
15.600,0
15.558,1

 


 

07

 

Ajutoare băneşti pentru încălzirea locuinţelor
15.000,0
15.600,0
15.558,1

 

56.05

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
821.344,2
675.177,8
573.171,4

 


 

10

 

Ajutor de şomaj
414.000,0
247.405,8
205.037,1

 


 

11

 

Alocaţie de sprijin
264.438,0
263.969,7
229.247,5

 


 

12

 

Ajutor de integrare profesională
97.111,2
73.780,4
59.405,0

 


 

13

 

Indemnizaţie pentru personalul agenţilor economici a căror activitate s-a întrerupt temporar
30.000,0
82.928,6
74.962,2

 


 

14

 

Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
15.795,0
7.093,3
4.519,6

 


 


 


 

Partea a VII-a - ALTE ACŢIUNI

 


 


 


 

80.05

 

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
40.888,5
37.793,5
27.170,6

 


 

01

 

Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
17.837,6
16.315,9
13.743,5

 


 

02

 

Cheltuieli cu personalul care gestionează fonduri
10.909,9
8.553,1
7.399,9

 


 

30

 

Alte cheltuieli
12.141,0
12.924,5
6.027,2

 


 


 


 

Partea a IX-a - ÎMPRUMUTURI
235.000,0
150.000,0
99.904,4

 

93.05
06
ÎMPRUMUTURI
235.000,0
150.000,0
99.904,4

 


 


 


 

Partea a XIII-a - EXCEDENT/DEFICIT
330.591,0
557.752,4
704.549,3

 

98.05.
06
Excedentul fondurilor extrabugetare
330.591,0
557.752,4
704.549,3

 

Articol
Alineat
Denumirea cheltuielilor
Program iniţial
Program rectificat
Realizări

 


 


 

b)
CHELTUIELI CLASIFICAŢIA ECONOMICĂ (A+B+C)
1.118.732,7
881.571,3
717.406,4

 

01

 

A.
CHELTUIELI CURENTE
873.251,7
723.371,3
614.029,7

 

02

 

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL
10.909,9
8.553,1
7.399,8

 

10

 


 

Cheltuieli cu salariile
8.409,3
6.700,9
5.843,4

 


 

10.01

 

Salarii
8.068,5
5.685,9
4.952,2

 


 

10.02

 

Salariile plătite cu ora, plăţi pentru ore suplimentare
90,0
450,0
329,9

 

11
10.03

 

Alte drepturi de personal Contribuţii pentru asigurările sociale de stat
250,8 2.017,2
565,0 1.201,3
561,3 1.201,3

 

12

 


 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
403,4
250,9
250,8

 

13

 


 

Deplasări, detaşări, transferări
80,0
400,0
104,3

 

20

 

TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
25.997,6
24.040,4
17.900,4

 

21

 


 

Drepturi cu caracter social
6.500,0
3.000,0
1.601,9

 


 

21.05

 

Alte drepturi stabilite de dispoziţii legale
6.500,0
3.000,0
1.601,9

 

24

 


 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
100,0
400,0
148,3

 


 

24.05

 

Furnituri de birou
50,0
200,0
84,4

 


 

24.07

 

Alte materiale şi prestări de servicii
50,0
200,0
63,9

 

25

 


 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
17.837,6
16.315,9
13.743,5

 

26

 


 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
-
1.547,5
597,0

 

27

 


 

Reparaţii curente
850,0
1.650,0
1.076,4

 

28

 


 

Reparaţii capitale
650,0
1.027,0
718,3

 

30

 


 

Alte cheltuieli
60,0
100,0
15,0

 


 

30.01

 

Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor
60,0
100,0
15,0

 


 


 

TITLUL IV. TRANSFERURI

 


 


 


 

36

 

TRANSFERURI
836.344,2
690.777,8
588.729,5

 


 

36.13

 

Ajutoare sociale
15.000,0
15.600,0
15.558,1

 


 

36.16

 

Ajutor de şomaj
414.000,0
247.405,8
205.037,1

 


 

36.17

 

Alte ajutoare, alocaţii, indemnizaţii

 


 


 


 


 


 


 

acordate şomerilor
407.344,2
427.772,0
368.134,3

 


 


 

B.
CHELTUIELI DE CAPITAL
10.481,0
8.200,0
3.472,3

 

70

 

TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL
10.481,0
8.200,0
3.472,3

 

72

 


 

Investiţii ale instituţiilor publice
10.481,0
8.200,0
3.472,3

 

80

 

TITLUL VIII. ÎMPRUMUTURI
235.000,0
150.000,0
99.904,4

 


 

80.06

 

Împrumuturi
235.000,0
150.000,0
99.904,4

 

90

 

E.
REZERVE/EXCEDENT/DEFICIT
330.591,0
557.752,4
704.549,3

 

92

 

EXCEDENT
330.591,0
557.752,4
704.549,3

 

93

 

DEFICIT
-
-
-

 


 


 

DISPONIBIL DIN ANII PRECEDENŢI
906.573,8
906.573,8
906.573,8

 


 


 

DISPONIBILITĂŢI TOTALE
1.237.164,8
1.464.326,2
1.613.482,2*)

 


 


 


 

din care:

 


 


 


 


 


 


 

- contribuţii încasate
453.836,7
739.574,3
705.580,7

 


 


 


 

- din dobânzi încasate
781.100,7
722.524,5
903.353,8

 


 


 


 

- modificarea disponibilităţilor la finele anului 1995 cu sume reprezentând mandate returnate apărute în contul de disponibil al oficiilor de forţă de muncă şi şomaj
2.188,3
2.188,3
3.247,5

 


 


 


 

- disponibilităţi în cont C.E.C. la finele anului 1995 reprezentând sume pentru plata drepturilor de şomaj
39,1
39,1
14,3

 


 


 


 

- disponibilităţi în cont B.R.D. la finele anului 1995 reprezentând depozit mici întreprinzători şi disponibilităţi pentru cheltuieli de capital
-
-
1.285,9

Notă


*) Suma conţine sume returnate, neachitate beneficiarilor.

---------

Related Laws