LEGE nr. 39 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997


Published: 2000-04-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 39 din 12 aprilie 2000
pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1997

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 24 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997, cuprinzând venituri în suma de 13.164,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 13.221,9 miliarde lei şi un deficit în suma de 57,7 miliarde lei.
Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2.


Articolul 2

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1997, cuprinzând venituri în suma de 1.594,4 miliarde lei şi cheltuieli în suma de 1.594,4 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor este prevăzută în anexa nr. 3.


Articolul 3

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997, cuprinzând venituri în suma de 3.546,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 3.214,5 miliarde lei şi un excedent de 331,7 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 4.


Articolul 4

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997, cuprinzând venituri în suma de 1.683,1 miliarde lei, cheltuieli în suma de 1.725,3 miliarde lei şi un deficit în suma de 42,2 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru pensia suplimentară este prevăzută în anexa nr. 5.


Articolul 5

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureşti, 12 aprilie 2000.
Nr. 39.


Anexa 1

CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 1997

                                                                                                                                                     - mii lei -
──────────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────
Capitol │ Denumire indicatori │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Realizari │Trageri │ Total │ %
Subcapitol│ │ anuale │ de │ (1+2) │definitive ale│ de │ (4+5) │ bugetul │efectu─ │ (7+8) │ 7/4
  Titlu/ │ │ initiale ale │ credite │ │ bugetului │ credite │ │ asigurarilor │ ate │ │
  articol │ │ bugetului │ externe │ │ asigurarilor │ externe │ │ sociale de │ │ │
   Alineat│ │ asigurarilor │ │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │
          │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │ │ │ │
          │ │ stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────
      A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10
──────────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────
          │VENITURI ─ TOTAL │11.848.753.100│ │11.848.753.100│13.187.811.795│ │13.181.811.795│13.164.176.202│ │13.164.176.202│ 99,8
          │I. VENITURI CURENTE │11.836.381.200│ │11.836.381.200│11.351.164.618│ │11.351.164.618│11.327.529.025│ │11.327.529.025│ 99,7
          │A. VENITURI FISCALE │11.792.517.770│ │11.792.517.770│11.209.151.269│ │11.209.151.269│11.254.385.273│ │11.254.385.273│100,4
          │A1. IMPOZITE DIRECTE │11.792.517.770│ │11.792.517.770│11.209.151.269│ │11.209.151.269│11.254.385.273│ │11.254.385.273│100,4
0904 │CONTRIBUTII PENTRU │11.792.517.770│ │11.792.517.770│11.209.151.269│ │11.209.151.269│11.254.385.273│ │11.254.385.276│100,4
          │ASIGURARI SOCIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   01 │Contribuţii pentru │11.792.517.770│ │11.792.517.770│11.209.151.269│ │11.209.151.269│11.254.385.273│ │11.254.385.273│100,4
          │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │B. VENITURI NEFISCALE│ 43.863.430│ │ 43.863.420│ 142.013.349│ │ 142.013.349│ 73.143.752│ │ 73.143.752│ 51,5
2204 │DIVERSE VENITURI │ 43.863.430│ │ 43.863.430│ 142.013.349│ │ 142.013.349│ 73.143.752│ │ 73.143.752│ 51,5
   13 │Contribuţii pentru │ 40.863.430│ │ 40.863.430│ 53.958.349│ │ 53.958.349│ 27.053.867│ │ 27.053.867│ 50,1
          │bilete de tratament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │şi odihna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   30 │Încasări din alte │ 3.000.000│ │ 3.000.000│ 88.055.000│ │ 88.055.000│ 46.089.885│ │ 46.089.885│ 52,3
          │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
3704 │SUBVENTII PRIMITE DIN│ │ │ │ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│100,0
          │BUGETUL DE STAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   04 │Subventii primite de │ │ │ │ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│100,0
          │bugetul asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │sociale de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4204 │INCASARI DIN │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
          │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ACORDATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   04 │Încasări din │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
          │rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │imprumutului acordat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │bugetului de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │CHELTUIELI ─ TOTAL │11.743.911.506│ 35.770.000│11.779.681.506│13.187.811.795│ 6.532.000│13.194.343.795│13.221.909.334│ 215.741│13.222.125.075│100,2
      01 │CHELTUIELI CURENTE │11.738.516.302│ 25.550.000│11.764.066.302│13.186.029.795│ 2.982.000│13.189.011.795│13.221.728.277│ │13.221.728.277│100,2
      02 │CHELTUIELI DE │ 4.184.160│ │ 4.184.160│ 5.368.555│ │ 5.368.555│ 3.517.471│ │ 3.517.471│ 65,5
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 417.702.966│ 25.550.000│ 443.252.966│ 444.469.529│ 2.982.000│ 447.451.529│ 431.937.500│ │ 431.937.500│ 97,1
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      34 │SUBVENTII │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
      38 │TRANSFERURI │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
      70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 4.677.614│ 10.220.000│ 14.897.614│ 1.562.000│ 3.550.000│ 5.112.000│ 22.438│ 215.741│ 238.179│ 1,4
      84 │RAMBURSARI DE CREDITE│ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 158.619│ 72,1
          │EXTERNE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │Partea a II a ─ │11.462.429.176│ │11.462.429.176│12.890.791.711│ │12.890.791.711│12.940.275.343│ │12.940.275.343│100,3
          │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │SOCIAL─CULTURALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
6004 │ASISTENTA SOCIALA, │11.462.429.176│ │11.462.429.176│12.890.791.711│ │12.890.791.711│12.940.275.343│ │12.940.275.343│100,3
          │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │INDEMNIZATII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      01 │CHELTUIELI CURENTE │11.462.429.176│ │11.462.429.176│12.890.791.711│ │12.890.791.711│12.940.275.343│ │12.940.275.343│100,3
      20 │CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │SI SERVICII │ 145.800.000│ │ 145.800.000│ 154.600.000│ │ 154.600.000│ 154.002.037│ │ 154.002.037│ 99,6
      34 │SUBVENTII │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
      35 │Subventii │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
      38 │TRANSFERURI │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
      40 │Transferuri │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
          │neconsolidabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │din total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │capitol: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   13 │Alocatii pentru │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
          │compensarea cresterii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pretului la paine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   22 │Pensii de asigurări │10.582.110.000│ │10.582.110.000│11.663.924.919│ │11.663.924.919│11.663.924.171│ │11.663.924.171│100,0
          │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   23 │Indemnizatii pentru │ 358.951.764│ │ 358.951.764│ 267.369.116│ │ 267.369.116│ 299.733.130│ │ 299.733.130│112,1
          │incapacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │din cauza de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │sau accident │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   24 │Indemnizatii pentru │ 170.929.412│ │ 170.929.412│ 145.485.295│ │ 145.485.295│ 144.876.225│ │ 144.876.225│ 99,5
          │concedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │maternitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ingrijirea copiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   26 │Ajutoare acordate │ 10.455.000│ │ 10.455.000│ 11.046.360│ │ 11.046.360│ 10.510.211│ │ 10.510.211│ 95,1
          │asiguratilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │decese şi proteze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   27 │Ajutoare acordate │ 37.871.000│ │ 37.871.000│ 50.578.744│ │ 50.578.744│ 50.479.893│ │ 50.479.893│ 99,8
          │pensionarilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │decese şi proteze │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   28 │Tratament balnear şi │ 145.800.000│ │ 145.800.000│ 154.600.000│ │ 154.600.000│ 154.002.037│ │ 154.002.037│ 99,6
          │odihna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   29 │Concediu platit │ 156.312.000│ │ 156.312.000│ 156.312.000│ │ 156.312.000│ 177.236.269│ │ 177.236.269│113,3
          │pentru cresterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │copiilor până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   31 │Compensatii pentru │ │ │ │ 10.000.000│ │ 10.000.000│ 8.038.130│ │ 8.038.130│ 80,3
          │pensiile refugiatilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │greci repatriati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │Partea a VI─a ─ ALTE │ 281.482.330│ 35.770.000│ 317.252.330│ 297.020.084│ 6.532.000│ 303.552.084│ 281.633.991│ 215.741│ 281.849.732│ 94,8
          │ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
7304 │CHELTUIELI DE │ 281.482.330│ 35.770.000│ 317.252.330│ 297.020.084│ 6.532.000│ 303.552.084│ 281.633.991│ 215.741│ 281.849.732│ 94,8
          │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │FONDULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276.087.126│ 25.550.000│ 301.637.126│ 295.238.084│ 2.982.000│ 298.220.084│ 281.452.934│ │ 281.452.934│ 95,3
      02 │CHELTUIELI DE │ 4.184.160│ │ 4.184.160│ 5.368.555│ │ 5.368.555│ 3.517.471│ │ 3.517.471│ 65,5
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 271.902.966│ 25.550.000│ 297.452.966│ 289.869.529│ 2.982.000│ 292.851.529│ 277.935.463│ │ 277.935.463│ 95,8
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 4.677.614│ 10.220.000│ 14.897.614│ 1.562.000│ 3.550.000│ 5.112.000│ 22.438│ 215.741│ 238.179│ 1,4
      84 │RAMBURSARI DE CREDITE│ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 58.619│ 72,1
          │EXTERNE PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │din total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │capitol: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   03 │Cheltuieli cu │ 271.131.366│ │ 271.131.366│ 291.291.196│ │ 291.291.196│ 279.347.884│ │ 279.347.884│ 95,9
          │transmiterea şi plata│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   50 │Alte cheltuieli │ 10.350.964│ 35.770.000│ 46.120.964│ 5.728.888│ 6.532.000│ 12.260.888│ 2.286.107│ 215.741│ 2.501.848│ 39,9
9804 │EXCEDENT/DEFICIT │ 104.841.594│─35.770.000│ 69.071.594│ 0│─6.532.000│ ─6.532.000│ ─57.733.132│─215.741│ ─57.948.873│
──────────┴─────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────


Anexa 2


                                        CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 1997
                                                           ─ detalierea pe articole de cheltuieli ─
                                                                                                                                                    ─ mii lei ─
──────────┬─────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬────────┬──────────────┬─────
Capitol │ Denumire indicatori │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Realizari │Trageri │ Total │ %
Subcapitol│ │ anuale │ de │ (1+2) │definitive ale│ de │ (4+5) │ bugetul │efectu─ │ (7+8) │ 7/4
  Titlu/ │ │ initiale ale │ credite │ │ bugetului │ credite │ │ asigurarilor │ ate │ │
  articol │ │ bugetului │ externe │ │ asigurarilor │ externe │ │ sociale de │ │ │
   Alineat│ │ asigurarilor │ │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │
          │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │ │ │ │
          │ │ stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────
      A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10
──────────┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┼────────┼──────────────┼─────
          │CHELTUIELI ─ TOTAL │11.743.911.506│35.770.000│11.779.681.506│13.187.811.795│ 6.532.000│13.194.343.795│13.221.909.334│ 215.741│13.222.125.075│100,2
     01 │CHELTUIELI CURENTE │11.738.516.302│25.550.000│11.764.066.302│13.186.029.795│ 2.982.000│13.189.011.795│13.221.728.277│ │13.221.728.277│100,2
     02 │CHELTUIELI DE │ 4.184.160│ │ 4.184.160│ 5.368.555│ │ 5.368.555│ 3.517.471│ │ 3.517.471│ 65,5
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 417.702.966│25.550.000│ 443.252.966│ 444.469.529│ 2.982.000│ 447.451.529│ 431.937.500│ │ 431.937.500│ 97,1
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     34 │SUBVENTII │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
     35 │Subventii │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
     38 │TRANSFERURI │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
     70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 4.677.614│10.220.000│ 14.897.614│ 1.562.000│ 3.550.000│ 5.112.000│ 22.438│ 215.741│ 238.179│ 1,4
     84 │RAMBURSARI DE CREDITE│ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 158.619│ 72,1
          │EXTERNE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
6004 │ASISTENTA SOCIALA, │11.462.429.176│ │11.462.429.176│12.890.791.711│ │12.890.791.711│12.940.275.343│ │12.940.275.343│100,3
          │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │INDEMNIZATII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     01 │CHELTUIELI CURENTE │11.462.429.176│ │11.462.429.176│12.890.791.711│ │12.890.791.711│12.940.275.343│ │12.940.275.343│100,3
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 145.800.000│ │ 145.800.000│ 154.600.000│ │ 154.600.000│ 154.002.037│ │ 154.002.037│ 99,6
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     21 │Drepturi cu caracter │ 145.800.000│ │ 145.800.000│ 154.600.000│ │ 154.600.000│ 154.002.037│ │ 154.002.037│ 99,6
          │social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     34 │SUBVENTII │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
     35 │Subventii │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
     35 04│Alocatii pentru │ │ │ │ 431.475.277│ │ 431.475.277│ 431.475.277│ │ 431.475.277│100,0
          │compensarea pretului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │la paine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     38 │TRANSFERURI │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
     40 │Transferuri │11.316.629.176│ │11.316.629.176│12.304.716.434│ │12.304.716.434│12.354.798.029│ │12.354.798.029│100,4
          │neconsolidabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     40 05│Pensii de asigurări │10.582.110.000│ │10.582.110.000│11.663.924.919│ │11.663.924.919│11.663.924.171│ │11.663.924.171│100,0
          │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     40 09│Alte ajutoare, │ 734.519.176│ │ 734.519.176│ 640.791.515│ │ 640.791.515│ 690.873.858│ │ 690.873.858│107,8
          │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │indemnizatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
7304 │CHELTUIELI DE │ 281.482.330│35.770.000│ 317.252.330│ 297.020.084│ 6.532.000│ 303.552.084│ 281.633.991│ 215.741│ 281.849.732│ 94,8
          │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │FONDULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     01 │CHELTUIELI CURENTE │ 276.087.126│25.550.000│ 301.637.126│ 295.238.084│ 2.982.000│ 298.220.084│ 281.452.934│ │ 281.452.934│ 95,3
     02 │CHELTUIELI DE │ 4.184.160│ │ 4.184.160│ 5.368.555│ │ 5.368.555│ 3.517.471│ │ 3.517.471│ 65,5
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     10 │Cheltuieli cu │ 2.603.200│ │ 2.603.200│ 3.283.504│ │ 3.283.504│ 2.523.545│ │ 2.523.545│ 76,8
          │salariile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     11 │Contribuţii pentru │ 400.800│ │ 400.800│ 820.876│ │ 820.876│ 598.824│ │ 598.824│ 72,9
          │asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     12 │Cheltuieli pentru │ 80.160│ │ 80.160│ 164.175│ │ 164.175│ 140.218│ │ 140.218│ 85,4
          │constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ajutorului de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     13 │Deplasari, detasari, │ 1.100.000│ │ 1.100.000│ 1.100.000│ │ 1.100.000│ 254.884│ │ 254.884│ 23,1
          │transferari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 271.902.966│25.550.000│ 297.452.966│ 289.869.529│ 2.982.000│ 292.851.529│ 277.935.463│ │ 277.935.463│ 95,8
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     24 │Cheltuieli pentru │ 1.100.000│ │ 1.100.000│ 800.000│ │ 800.000│ 185.458│ │ 185.458│ 23,1
          │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │gospodarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     27 │Reparatii curente │ 440.000│ │ 440.000│ 440.000│ │ 440.000│ 181.855│ │ 181.855│ 41,3
     30 │Alte cheltuieli │ 270.362.966│25.550.000│ 295.912.966│ 288.629.529│ 2.982.000│ 291.611.529│ 277.568.150│ │ 277.568.150│ 96,1
     30 04│Cheltuieli cu │ 265.291.966│ │ 265.291.966│ 285.237.729│ │ 285.237.729│ 274.567.415│ │ 274.567.415│ 96,2
          │transmiterea şi plata│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     30 07│Alte cheltuieli │ 5.071.000│25.550.000│ 30.621.000│ 3.391.800│ 2.982.000│ 6.373.800│ 3.000.735│ │ 3.000.735│ 88,4
     70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 4.677.614│10.220.000│ 14.897.614│ 1.562.000│ 3.550.000│ 5.112.000│ 22.438│ 215.741│ 238.179│ 1,4
     72 │Investitii ale │ 4.677.614│10.220.000│ 14.897.614│ 1.562.000│ 3.550.000│ 5.112.000│ 22.438│ 215.741│ 238.179│ 1,4
          │institutiilor publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     84 │RAMBURSARI DE CREDITE│ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 158.619│ 72,1
          │EXTERNE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     85 │Rambursari de credite│ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 158.619│ 72,1
          │externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │la credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     85 02│Plati de dobanzi şi │ 717.590│ │ 717.590│ 220.000│ │ 220.000│ 158.619│ │ 158.619│ 72,1
          │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────┴─────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┴────────┴──────────────┴─────


Anexa 3

CONTUL ANUAL DE EXECUŢIE
A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PLATA PENSIILOR
SI A ALTOR DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE ALE AGRICULTORILOR PE ANUL 1997
                                                                  ─ mii lei ─
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C Sub Ti─ A
a ca─ tlu/ l Denumire Prevederi Prevederi Realizari 3/2
p pi─ ar─ i indicatori bugetare bugetare %
i tol ti─ n aprobate definitive
t col e iniţial
o a
l t
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        A B 1 2 3 4
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0009 VENITURI ─ TOTAL 1.933.857.940 1.903.518.867 1.594.440.525 83,7
2509 I. VENITURI
               CURENTE 810.013.866 810.013.866 764.164.712 94,3
3309 A. VENITURI
                FISCALE 804.968.906 804.968.906 753.447.532 93,6
4409 A1. IMPOZITE
                  DIRECTE 804.968.906 804.968.906 753.447.532 93,6
0909 CONTRIBUŢII
               PENTRU
               ASIGURĂRI
               SOCIALE 12.468.906 12.468.906 14.794.355 118,6
    05 Contribuţia
                persoanelor
                asigurate 12.468.906 12.468.906 14.794.355 118,6
1109 CONTRIBUŢII
                ALE AGENŢILOR
                ECONOMICI
                PENTRU
                CONSTITUIREA
                FONDULUI 792.500.000 792.500.000 738.653.177 93,2
    01 Contribuţia
                agenţilor
                economici 792.500.000 792.500.000 738.653.177 93,2
1909 B. VENITURI
               NEFISCALE 5.044.960 5.044.960 10.717.180 212,4
2209 DIVERSE VENITURI 5.044.960 5.044.960 10.717.180 212,4
    13 Contribuţii
                pentru bilete
                de tratament
                şi odihnă 1.444.960 1.444.960 1.015.006 70,2
    30 Încasări din
                alte surse 3.600.000 3.600.000 9.702.174 269,5
3709 SUBVENŢII
               PRIMITE DIN
               BUGETUL
               DE STAT 1.123.844.074 1.093.505.001 830.275.813 75,9
    09 Subvenţii
                primite în
                completarea
                fondului
                special
                pentru plata
                pensiilor şi
                altor drepturi
                de asigurări
                sociale ale
                agricul─
                torilor 1.123.844.074 1.093.505.001 830.275.813 75,9
5009 CHELTUIELI ─
            TOTAL 1.933.857.940 1.903.518.867 1.594.440.525 83,7
      01 CHELTUIELI
            CURENTE 1.933.857.940 1.903.518.867 1.594.440.525 83,7
      20 CHELTUIELI
            MATERIALE SI
            SERVICII 99.422.092 85.422.192 82.876.689 97,0
      34 SUBVENŢII 79.660.827 79.660.827 100,0
      38 TRANSFERURI 1.834.435.848 1.738.435.848 1.431.903.009 82,3
5909 Partea a III─a
            ─ CHELTUIELI
            SOCIAL─CULTURALE 1.847.935.848 1.837.596.675 1.529.335.717 83,2
6009 ASISTENTA SOCIALĂ,
            ALOCAŢII, PENSII,
            AJUTOARE
            SI INDEMNIZAŢII 1.845.164.980 1.834.125.807 1.525.895.211 83,1
      01 CHELTUIELI
             CURENTE 1.845.164.980 1.834.125.807 1.525.895.211 83,1
      20 CHELTUIELI
              MATERIALE SI
              SERVICII 13.500.000 19.500.000 17.771.881 91,1
      34 SUBVENŢII 79.660.827 79.660.827 100,0
      35 Subvenţii 79.660.827 79.660.827 100,0
      35 04 Alocaţii
                pentru
                compensarea
                preţului
                la pâine 79.660.827 79.660.827 100,0
      38 TRANSFERURI 1.831.664.980 1.734.964.980 1.428.462.503 82,3
      40 Transferuri
               neconsoli─
               dabile 1.831.664.980 1.734.964.980 1.428.462.503 82,3
              din total
              cheltuieli
              capitol:
     13 Alocaţii
              pentru
              compensarea
              creşterii
              preţului
              la pâine 79.660.827 79.660.827 100,0
     22 Pensii de
              asigurări
              sociale 1.828.129.200 1.728.786.200 1.422.730.593 82,3
     23 Indemnizaţii
              pentru
              incapacitate
              temporară
              de muncă 18.270 18.270 11.644 63,7
     24 Indemnizaţii
              pentru
              concedii
              de maternitate
              şi îngrijirea
              copiilor până
              la 2 ani 37.110 80.110 79.352 99,0
    26 Ajutoare
              acordate
              asiguraţilor
              pentru decese
              şi proteze 680.400 280.400 8.756 3,1
    27 Ajutoare
              acordate
              pensionarilor
              pentru decese
              şi proteze 2.800.000 5.800.000 5.632.158 97,1
    28 Tratament
              balnear şi
              odihna 13.500.000 19.500.000 17.771.881 91,1
6109 ALTE CHELTUIELI
            SOCIALE 2.770.868 3.470.868 3.440.506 99,1
       01 CHELTUIELI
             CURENTE 2.770.868 3.470.868 3.440.506 99,1
       38 TRANSFERURI 2.770.868 3.470.868 3.440.506 99,1
       39 Transferuri
             consolidabile 2.770.868 3.470.868 3.440.506 99,1
          din total
          cheltuieli
          capitol:
   10 Contribuţia
           persoanelor
           asigurate pentru
           finanţarea
           ocrotirii
           sănătăţii 2.770.868 3.470.868 3.440.506 99,1
7109 Partea a VI─a
              ─ ALTE ACŢIUNI 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
7309 CHELTUIELI DE
             ADMINISTRARE A
             FONDULUI 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
      01 CHELTUIELI
             CURENTE 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
      20 CHELTUIELI
             MATERIALE SI
             SERVICII 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
      30 Alte
               cheltuieli 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
           din total
           cheltuieli
           capitol:
   03 Cheltuieli
             ocazionate
             de plată
             drepturilor 85.922.092 65.922.192 65.104.808 98,7
             EXCEDENT/DEFICIT 0 0 0
 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa 4


                                     CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE SOMAJ PE ANUL 1997
                                                                                                                                                  ─ mii lei ─
──────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────
Capitol │ Denumire indicatori │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Prevederi │ Intrari │ Total │ Realizari │ Trageri │ Total │ %
Subcapitol│ │ anuale │ de │ (1+2) │ definitive │ de │ (4+5) │ bugetul │ efectu─ │ (7+8) │7/4
  Titlu/ │ │initiale ale │ credite │ │ale bugetului│ credite │ │asigurarilor │ ate │ │
  articol │ │ bugetului │ externe │ │asigurarilor │ externe │ │ sociale de │ │ │
   Alineat│ │asigurarilor │ │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │
          │ │ sociale de │ │ │ stat │ │ │ │ │ │
          │ │ stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────
      A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10
──────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────
0006 │VENITURI ─ TOTAL │3.552.228.100│ │3.552.228.100│4.094.292.896│ │4.094.292.896│3.546.269.732│ │3.546.269.732│ 86,6
2506 │I. VENITURI CURENTE │3.472.228.100│ │3.472.228.100│3.972.928.100│ │3.972.928.100│3.435.476.067│ │3.435.476.067│ 86,4
3306 │A. VENITURI FISCALE │2.685.228.100│ │2.685.228.100│3.118.228.100│ │3.118.228.100│2.733.519.280│ │2.733.519.280│ 87,6
4406 │A1. IMPOZITE DIRECTE │2.685.228.100│ │2.685.228.100│3.118.228.100│ │3.118.228.100│2.733.519.280│ │2.733.519.280│ 87,6
1006 │CONTRIBUTII LA FONDUL│2.685.228.100│ │2.685.228.100│3.118.228.100│ │3.118.228.100│2.733.519.280│ │2.733.519.280│ 87,6
          │PENTRU PLATA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │AJUTORULUI DE SOMAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   01 │Contribuţii de la │2.220.300.100│ │2.220.300.100│2.653.300.100│ │2.653.300.100│2.366.727.645│ │2.366.727.645│ 89,2
          │persoane juridice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │fizice care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │utilizeaza munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │salariata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   02 │Contribuţii pentru │ 464.928.000│ │ 464.928.000│ 464.928.000│ │ 464.928.000│ 366.791.635│ │ 366.791.635│ 78,8
          │ajutorul de şomaj de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │la salariati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
1906 │B. VENITURI NEFISCALE│ 787.000.000│ │ 787.000.000│ 854.700.000│ │ 854.700.000│ 701.956.787│ │ 701.956.787│ 82,1
2206 │DIVERSE VENITURI │ 787.000.000│ │ 787.000.000│ 854.700.000│ │ 854.700.000│ 701.956.787│ │ 701.956.787│ 82,1
   30 │Încasări din alte │ 787.000.000│ │ 787.000.000│ 854.700.000│ │ 854.700.000│ 701.956.787│ │ 701.956.787│ 82,1
          │surse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
3706 │SUBVENTII PRIMITE DIN│ │ │ │ 41.364.796│ │ 41.364.796│ 41.364.796│ │ 41.364.796│100,0
          │BUGETUL DE STAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   06 │Subventii primite în │ │ │ │ 41.364.796│ │ 41.364.796│ 41.364.796│ │ 41.364.796│100,0
          │completarea fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ajutorului de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4206 │INCASARI DIN │ 80.000.000│ │ 80.000.000│ 80.000.000│ │ 80.000.000│ 69.428.869│ │ 69.428.869│ 86,7
          │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ACORDATE PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │INFIINTAREA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DEZVOLTAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │INTREPRINDERILOR MICI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │SI MIJLOCII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   06 │Încasări din │ 80.000.000│ │ 80.000.000│ 80.000.000│ │ 80.000.000│ 69.428.869│ │ 69.428.869│ 86,7
          │rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │înfiinţarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │intreprinderi mici şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
5006 │CHELTUIELI─TOTAL │2.767.385.900│ 38.369.924│2.805.755.824│3.440.916.796│ 30.659.575│3.471.576.371│3.214.528.647│ 1.070.653│3.215.599.300│ 93,4
     01 │A. CHELTUIELI CURENTE│2.590.586.800│ 30.238.849│2.620.825.649│3.367.308.096│ 23.588.330│3.390.896.426│3.153.809.392│ │3.153.809.392│ 93,6
     02 │CHELTUIELI DE │ 48.237.800│ │ 48.237.800│ 42.021.500│ │ 42.021.500│ 29.206.592│ │ 29.206.592│ 69,5
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 51.539.300│ 10.238.849│ 61.778.149│ 91.313.800│ 23.588.330│ 114.102.130│ 66.737.527│ │ 66.737.527│ 73,0
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     38 │TRANSFERURI │2.490.809.700│ 20.000.000│2.510.809.700│3.233.972.796│ │3.233.972.796│3.057.865.273│ │3.057.865.273│ 94,5
     70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 20.412.900│ 8.131.075│ 28.543.975│ 11.546.200│ 7.071.245│ 18.617.445│ 9.821.692│ 1.070.653│ 10.892.345│ 85,0
     79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 155.500│ │ 155.500│ 60.000.000│ │ 60.000.000│ 49.834.436│ │ 49.834.436│ 83,0
     84 │RAMBURSARI DE │ 886.200│ │ 886.200│ 2.062.500│ │ 2.062.500│ 1.063.100│ │ 1.063.100│ 51,5
          │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │LA CREDITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
5606 │Partea a III─a ─ │2.511.291.800│ 20.000.000│2.531.291.800│3.255.411.396│ │3.255.411.396│3.071.877.529│ │3.071.877.529│ 94,3
          │CHELTUIELI SOCIAL ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │CULTURALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
5706 │INVATAMANT │ 20.482.100│ │ 20.482.100│ 21.438.600│ │ 21.438.600│ 14.012.256│ │ 14.012.256│ 65,3
     01 │A. CHELTUIELI CURENTE│ 18.433.700│ │ 18.433.700│ 19.390.200│ │ 19.390.200│ 12.302.071│ │ 12.302.071│ 63,4
     02 │CHELTUIELI DE │ 4.140.100│ │ 4.140.100│ 5.291.600│ │ 5.291.600│ 4.989.538│ │ 4.989.538│ 94,2
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     10 │Cheltuieli cu │ 3.082.100│ │ 3.082.100│ 4.129.400│ │ 4.129.400│ 4.068.932│ │ 4.068.932│ 98,5
          │salariile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     11 │Contribuţii pentru │ 770.600│ │ 770.600│ 840.800│ │ 840.800│ 640.778│ │ 640.778│ 76,2
          │asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     12 │Cheltuieli pentru │ 154.000│ │ 154.000│ 171.400│ │ 171.400│ 134.765│ │ 134.765│ 78,6
          │constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ajutorului de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     13 │Deplasari, detasari, │ 133.400│ │ 133.400│ 150.000│ │ 150.000│ 145.063│ │ 145.063│ 96,7
          │transferari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 14.293.600│ │ 14.293.600│ 14.098.600│ │ 14.098.600│ 7.312.533│ │ 7.312.533│ 51,8
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     21 │Drepturi cu caracter │ 8.800.000│ │ 8.800.000│ 8.605.000│ │ 8.605.000│ 3.375.869│ │ 3.375.869│ 39,2
          │social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     24 │Cheltuieli pentru │ 3.322.000│ │ 3.322.000│ 3.322.000│ │ 3.322.000│ 2.810.977│ │ 2.810.977│ 84,6
          │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │gospodarire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     26 │Obiecte de inventar │ 300.800│ │ 300.800│ 300.800│ │ 300.800│ 262.333│ │ 262.333│ 87,2
          │de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │echipament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     27 │Reparatii curente │ 715.800│ │ 715.800│ 715.800│ │ 715.800│ 700.201│ │ 700.201│ 97,8
     28 │Reparatii capitale │ 55.000│ │ 55.000│ 55.000│ │ 55.000│ 40.512│ │ 40.512│ 73,6
     29 │Carti şi publicatii │ 330.000│ │ 330.000│ 330.000│ │ 330.000│ 122.641│ │ 122.641│ 37,1
     30 │Alte cheltuieli │ 770.000│ │ 770.000│ 770.000│ │ 770.000│ │ │ │
     70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 2.048.400│ │ 2.048.400│ 2.048.400│ │ 2.048.400│ 1.710.185│ │ 1.710.185│ 83,4
     72 │Investitii ale │ 2.048.400│ │ 2.048.400│ 2.048.400│ │ 2.048.400│ 1.710.185│ │ 1.710.185│ 83,4
          │institutiilor publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   20 │Centre de calificare │ 13.112.100│ │ 13.112.100│ 13.976.300│ │ 13.976.300│ 8.061.333│ │ 8.061.333│ 57,6
          │şi recalificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   50 │Alte institutii şi │ 7.370.000│ │ 7.370.000│ 7.462.300│ │ 7.462.300│ 5.950.923│ │ 5.950.923│ 79,7
          │acţiuni de invatamant│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
6006 │ASISTENTA SOCIALA, │2.490.809.700│ 20.000.000│2.510.809.700│3.233.972.796│ │3.233.972.796│3.057.865.273│ │3.057.865.273│ 94,5
          │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │INDEMNIZATII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     01 │A. CHELTUIELI CURENTE│2.490.809.700│ 20.000.000│2.510.809.700│3.233.972.796│ │3.233.972.796│3.057.865.273│ │3.057.865.273│ 94,5
     38 │TRANSFERURI │2.490.809.700│ 20.000.000│2.510.809.700│3.233.972.796│ │3.233.972.796│3.057.865.273│ │3.057.865.273│ 94,5
     40 │Transferuri │2.490.809.700│ 20.000.000│2.510.809.700│3.233.972.796│ │3.233.972.796│3.057.865.273│ │3.057.865.273│ 94,5
          │neconsolidabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   13 │Alocatii pentru │ │ │ │ 41.364.796│ │ 41.364.796│ 41.364.796│ │ 41.364.796│100,0
          │compensarea cresterii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pretului la paine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   33 │Ajutor de şomaj │ 474.012.000│ │ 474.012.000│ 588.831.404│ │ 588.831.404│ 583.700.252│ │ 583.700.252│ 99,1
   34 │Alocatii de sprijin │ 419.515.200│ │ 419.515.200│ 217.874.889│ │ 217.874.889│ 215.798.518│ │ 215.798.518│
   35 │Ajutor de integrare │ 145.665.000│ │ 145.665.000│ 102.433.312│ │ 102.433.312│ 101.933.312│ │ 101.933.312│ 98,9
          │profesionala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   36 │Indemnizatii pentru │ 400.115.100│ │ 400.115.100│ 407.977.366│ │ 407.977.366│ 367.977.366│ │ 367.977.366│ 99,5
          │personalul agentilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │economici a caror │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │activitate este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │intrerupta temporar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   39 │Plata absolventilor │ 21.692.900│ │ 21.692.900│ 10.288.138│ │ 10.288.138│ 8.088.138│ │ 8.088.138│ 90,2
          │institutiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   40 │Plati efectuate în │1.029.809.500│ 20.000.000│1.049.809.500│1.865.202.891│ │1.865.202.891│1.739.202.891│ │1.739.202.891│ 78,6
          │cadrul programului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │fortei de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
7106 │Partea a VI─a ─ ALTE │ 100.594.100│ 18.369.924│ 118.964.024│ 125.505.400│ 30.659.575│ 156.164.675│ 92.816.655│ 1.070.653│ 93.887.308│ 93,2
          │ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
7206 │ALTE ACTIUNI │ │ │ │ │ 14.611.800│ 14.611.800│ │ │ │
     01 │A. CHELTUIELI CURENTE│ │ │ │ │ 14.611.800│ 14.611.800│ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ 14.611.800│ 14.611.800│ │ │ │
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     30 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ 14.611.800│ 14.611.800│ │ │ │
   18 │Masuri active pentru │ │ │ │ │ 14.611.800│ 14.611.800│ │ │ │
          │combaterea somajului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
7306 │CHELTUIELI DE │ 100.594.100│ 18.369.924│ 118.964.024│ 125.505.400│ 16.047.775│ 141.553.175│ 92.816.655│ │ 92.816.655│ 73,9
          │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │FONDULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     01 │A. CHELTUIELI CURENTE│ 81.343.400│ 10.238.849│ 91.585.249│ 113.945.100│ 8.976.530│ 122.921.630│ 83.642.048│ │ 83.642.048│ 73,4
     02 │CHELTUIELI DE │ 44.097.700│ │ 44.097.700│ 36.729.900│ │ 36.729.900│ 24.217.054│ │ 24.217.054│ 65,9
          │PERSONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     10 │Cheltuieli cu │ 31.479.200│ │ 31.479.200│ 26.140.300│ │ 26.140.300│ 18.546.795│ │ 18.546.795│ 70,9
          │salariile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     11 │Contribuţii pentru │ 7.869.800│ │ 7.869.800│ 6.535.500│ │ 6.535.500│ 4.224.126│ │ 4.224.126│ 64,6
          │asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     12 │Cheltuieli pentru │ 1.574.100│ │ 1.574.100│ 1.307.400│ │ 1.307.400│ 855.935│ │ 855.935│ 65,4
          │constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │ajutorului de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     13 │Deplasari, detasari, │ 3.174.600│ │ 3.174.600│ 2.746.700│ │ 2.746.700│ 590.198│ │ 590.198│ 21,4
          │transferari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     20 │CHELTUIELI MATERIALE │ 37.245.700│ 10.238.849│ 47.484.549│ 77.215.200│ 8.976.530│ 86.191.730│ 59.424.994│ │ 59.424.994│ 76,9
          │SI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     24 │Cheltuieli pentru │ 6.910.100│ 365.000│ 7.275.100│ 2.284.100│ │ 2.284.100│ 1.791.908│ │ 1.791.908│ 78,4
          │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │gospodarire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     25 │Materiale şi prestari│ │ │ │ 900.000│ 5.082.180│ 5.982.180│ │ │ │
          │de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │caracter functional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     26 │Obiecte de inventar │ 1.774.700│ │ 1.774.700│ 1.845.700│ │ 1.845.700│ 1.559.830│ │ 1.559.830│ 84,5
          │de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │echipament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     27 │Reparatii curente │ 2.584.200│ 3.607.690│ 6.191.890│ 2.488.600│ │ 2.488.600│ 2.066.665│ │ 2.066.665│ 83,0
     28 │Reparatii capitale │ 3.245.000│ │ 3.245.000│ 12.329.400│ 3.894.350│ 16.223.750│ 1.473.788│ │ 1.473.788│ 11,9
     30 │Alte cheltuieli │ 22.731.700│ 6.266.159│ 28.997.859│ 57.367.400│ │ 57.367.400│ 52.532.803│ │ 52.532.803│ 91,5
     70 │CHELTUIELI DE CAPITAL│ 18.364.500│ 8.131.075│ 26.495.575│ 9.497.800│ 7.071.245│ 16.569.045│ 8.111.507│ 1.070.653│ 9.182.160│ 85,4
     72 │Investitii ale │ 18.364.500│ 8.131.075│ 26.495.575│ 9.497.800│ 7.071.245│ 16.569.045│ 8.111.507│ 1.070.653│ 9.182.160│ 85,4
          │institutiilor publice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     84 │RAMBURSARI DE │ 886.200│ │ 886.200│ 2.062.500│ │ 2.062.500│ 1.063.100│ │ 1.063.100│ 51,5
          │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │DOBANZI SI COMISIOANE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │LA CREDITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     85 │Rambursari de credite│ 886.200│ │ 886.200│ 2.062.500│ │ 2.062.500│ 1.063.100│ │ 1.063.100│ 51,5
          │externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │la credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   03 │Cheltuieli cu │ 25.772.000│ │ 25.772.000│ 57.178.300│ │ 57.178.300│ 52.532.803│ │ 52.532.803│ 91,8
          │transmiterea şi plata│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   50 │Alte cheltuieli │ 74.822.100│ 18.369.924│ 93.192.024│ 68.327.100│ 16.047.775│ 84.374.857│ 40.283.852│ 1.070.653│ 41.534.505│ 58,9
8506 │Partea a VIII─a ─ │ 155.500.000│ │ 155.500.000│ 60.000.000│ │ 60.000.000│ 49.834.463│ │ 49.834.463│ 83,0
          │IMPRUMUTURI ACORDATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
8606 │IMPRUMUTURI │ 155.500.000│ │ 155.500.000│ 60.000.000│ │ 60.000.000│ 49.834.463│ │ 49.834.463│ 83,0
     79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 155.500.000│ │ 155.500.000│ 60.000.000│ │ 60.000.000│ 49.834.463│ │ 49.834.463│ 83,0
   04 │Imprumuturi acordate │ 155.500.000│ │ 155.500.000│ 60.000.000│ │ 60.000.000│ 49.834.463│ │ 49.834.463│ 83,0
          │pentru înfiinţarea şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │intreprinderi mici şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
          │mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
9806 │EXCEDENT (+)/DEFICIT │ 784.842.200│─38.369.924│ 746.472.276│ 653.376.100│─30.659.575│ 653.376.100│ 331.741.085│─1.070.653│ 330.670.432│
          │(─) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
0601 │DISPONIBILITATI DIN │ │ │ │ │ │ │2.503.860.091│ │2.503.860.091│
          │ANII PRECEDENTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
0602 │MODIFICAREA │ │ │ │ │ │ │2.835.601.176│ │2.835.601.176│
          │DISPONIBILITATILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────


Anexa 5

                CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA PE ANUL 1997
                                                 ─ Sinteza ─
                                                                                                  ─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Realizari 3/2
   Subcapitol bugetare bugetare %
      Titlu/ aprobate definitive
      articol initial
         Alineat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0005 VENITURI ─ TOTAL 1.754.956.700 1.862.400.756 1.683.100.321 90,3
2505 I. VENITURI CURENTE 1.754.956.700 1.862.400.756 1.683.100.321 90,3
3305 A. VENITURI FISCALE 1.460.844.700 1.558.177.456 1.551.865.273 99,5
4405 A1. IMPOZITE DIRECTE 1.460.844.700 1.558.177.456 1.551.865.273 99,5
0905 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 1.460.844.700 1.558.177.456 1.551.865.273 99,5
     04 Contribuţii pentru pensia 1.460.844.700 1.558.177.456 1.551.865.273 99,5
                     suplimentara
1905 B. VENITURI NEFISCALE 294.112.000 304.223.300 131.235.048 43,1
2205 DIVERSE VENITURI 294.112.000 304.223.300 131.235.048 43,1
     30 Încasări din alte surse 294.112.000 304.223.300 131.235.048 43,1
5005 CHELTUIELI ─ TOTAL 1.560.882.300 1.743.900.739 1.725.327.079 98,9
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.560.882.300 1.743.900.739 1.725.327.079 98,9
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
        38 TRANSFERURI 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
5905 Partea a III─a ─ CHELTUIELI
                   SOCIAL─CULTURALE 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
6005 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
        38 TRANSFERURI 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
        40 Transferuri neconsolidabile 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
     30 Pensia suplimentara 1.522.827.600 1.701.065.957 1.686.554.134 99,1
7205 Partea a VI─a ─ ALTE ACTIUNI 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
        01 CHELTUIELI CURENTE 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
        30 Alte cheltuieli 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                  drepturilor 38.054.700 42.834.782 38.772.945 90,5
9805 EXCEDENT 223.827.500 142.903.258 9905
                  DEFICIT ─29.753.100 ─24.403.241 ─42.226.758
                DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 420.386.005
                TOTAL DISPONIBILITATI 378.159.247
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa 5/a

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                                               CONTUL ANUAL DE EXECUTIE
                         A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA PE ANUL 1997
                                                                                                   ─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Realizari 3/2
   Subcapitol bugetare bugetare %
      Titlu/ aprobate definitive
      articol initial
         Alineat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 4
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0005 VENITURI ─ TOTAL 1.706.452.100 1.804.795.032 1.622.463.532 89,9
2505 I. VENITURI CURENTE 1.706.452.100 1.804.795.032 1.622.463.532 89,9
3305 A. VENITURI FISCALE 1.412.758.100 1.501.101.032 1.491.836.737 99,3
4405 A1. IMPOZITE DIRECTE 1.412.758.100 1.501.101.032 1.491.836.737 99,3
0905 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 1.412.758.100 1.501.101.032 1.491.836.737 99,3
     04 Contribuţii pentru pensia
                     suplimentara 1.412.758.100 1.501.101.032 1.491.836.737 99,3
1905 B. VENITURI NEFISCALE 293.694.000 303.694.000 130.626.795 43,0
2205 DIVERSE VENITURI 293.694.000 303.694.000 130.626.795 43,0
     30 Încasări din alte surse 293.694.000 303.694.000 130.626.795 43,0
5005 CHELTUIELI ─ TOTAL 1.482.624.600 1.661.891.774 1.642.833.650 98,8
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.482.624.600 1.661.891.774 1.642.833.650 98,8
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
        38 TRANSFERURI 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
5905 Partea a III─a ─ CHELTUIELI
                   SOCIAL─CULTURALE 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
6005 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
        38 TRANSFERURI 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
        40 Transferuri neconsolidabile 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
     30 Pensia suplimentara 1.446.455.500 1.621.129.719 1.605.950.593 99,0
7205 Partea a VI─a ─ ALTE ACTIUNI 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
        01 CHELTUIELI CURENTE 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
        30 Alte cheltuieli 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                  drepturilor 36.169.100 40.762.055 36.883.057 90,4
9805 EXCEDENT 223.827.500 142.903.258
9905 DEFICIT 20.370.118
                 Transferuri la Ministerul Apararii
                 Naţionale 23.444.724 23.444.721 100,0
                 Transferuri la S.R.I. 723.647 656.734 90,7
                 Transferuri la Ministerul de Interne 234.870 234.870 100,0
                 Excedent ramas la Ministerul Muncii şi
                 Protectiei Sociale 118.500.017
                DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 417.778.894
                TOTAL DISPONIBILITATI 373.072.451
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa 5/b

    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

                                              CONTUL ANUAL DE EXECUTIE
                        A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA PE ANUL 1997
                                                                                                  ─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Realizari 3/2
   Subcapitol bugetare bugetare %
      Titlu/ aprobate definitive
      articol initial
         Alineat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0005 VENITURI ─ TOTAL 23.670.700 25.179.225 26.924.439 106,9
2505 I. VENITURI CURENTE 23.670.700 25.179.225 26.924.439 106,9
3305 A. VENITURI FISCALE 23.570.700 25.079.225 26.699.967 106,4
4405 A1. IMPOZITE DIRECTE 23.570.700 25.079.225 26.699.967 106,4
0905 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 23.570.700 25.079.225 26.699.967 106,4
     04 Contribuţii pentru pensia
                     suplimentara 23.570.700 25.079.225 26.699.967 106,4
1905 B. VENITURI NEFISCALE 100.000 100.000 224.472 224,4
2205 DIVERSE VENITURI 100.000 100.000 224.472 224,4
     30 Încasări din alte surse 100.000 100.000 224.472 224,4
5005 CHELTUIELI ─ TOTAL 45.699.200 48.623.949 47.419.075 97,5
        01 CHELTUIELI CURENTE 45.699.200 48.623.949 47.419.075 97,5
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
        38 TRANSFERURI 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
5905 Partea a III─a ─ CHELTUIELI
                   SOCIAL─CULTURALE 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
6005 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
        01 CHELTUIELI CURENTE 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
        38 TRANSFERURI 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
        40 Transferuri neconsolidabile 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
     30 Pensia suplimentara 44.515.300 47.364.279 46.243.085 97,6
7205 Partea a VI─a ─ ALTE ACTIUNI 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
        01 CHELTUIELI CURENTE 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
        30 Alte cheltuieli 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                  drepturilor 1.183.900 1.259.670 1.175.990 93,3
9905 DEFICIT ─22.028.500 ─23.444.724 ─20.494.636 87,4
                 Transferuri de la Ministerul Muncii
                 şi Protectiei Sociale 23.444.724 23.444.721
                DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 916.853
                TOTAL DISPONIBILITATI 3.866.938
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa 5/c

    MINISTERUL DE INTERNE

                                              CONTUL ANUAL DE EXECUTIE
                        A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA PE ANUL 1997
                                                                                                  ─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Realizari 3/2
   Subcapitol bugetare bugetare %
      Titlu/ aprobate definitive
      articol initial
         Alineat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0005 VENITURI ─ TOTAL 20.730.000 28.259.000 29.586.482 104,7
2505 I. VENITURI CURENTE 20.730.000 28.259.000 29.586.482 104,7
3305 A. VENITURI FISCALE 20.430.000 27.854.700 29.246.391 105,0
4405 A1. IMPOZITE DIRECTE 20.430.000 27.854.700 29.246.391 105,0
0905 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 20.430.000 27.854.700 29.246.391 105,0
     04 Contribuţii pentru pensia
                     suplimentara 20.430.000 27.854.700 29.246.391 105,0
1905 B. VENITURI NEFISCALE 300.000 404.300 340.091 84,1
2205 DIVERSE VENITURI 300.000 404.300 340.091 84,1
     30 Încasări din alte surse 300.000 404.300 340.091 84,1
5005 CHELTUIELI ─ TOTAL 28.066.270 28.493.870 30.224.839 106,0
        01 CHELTUIELI CURENTE 28.066.270 28.493.870 30.224.839 106,0
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 701.650 701.650 655.243 93,3
        38 TRANSFERURI 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
5905 Partea a III─a ─ CHELTUIELI
                   SOCIAL─CULTURALE 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
6005 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
        01 CHELTUIELI CURENTE 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
        38 TRANSFERURI 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
        40 Transferuri neconsolidabile 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
     30 Pensia suplimentara 27.364.620 27.792.220 29.569.596 106,4
7205 Partea a VI─a ─ ALTE ACTIUNI 701.650 701.650 655.243 93,3
7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 701.650 701.650 655.243 93,3
        01 CHELTUIELI CURENTE 701.650 701.650 655.243 93,3
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 701.650 701.650 655.243 93,3
        30 Alte cheltuieli 701.650 701.650 655.243 93,3
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                  drepturilor 701.650 701.650 655.243 93,3
9905 DEFICIT ─7.336.270 ─234.870 ─638.357 271,7
                  Transferuri de la Ministerul Muncii
                  şi Protectiei Sociale 234.870 234.870 234.870 100,0
                  Transferuri de la S.R.I. 60.000
                DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 1.563.345
                TOTAL DISPONIBILITATI 1.219.858
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Anexa Nr. 5/d

    SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

                                              CONTUL ANUAL DE EXECUTIE
                        A BUGETULUI FONDULUI PENTRU PENSIA SUPLIMENTARA PE ANUL 1997
                                                                                                  ─ mii lei ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol Denumire indicatori Prevederi Prevederi Realizari 3/2
   Subcapitol bugetare bugetare %
      Titlu/ aprobate definitive
      articol initial
         Alineat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       A B 1 2 3 4
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0005 VENITURI ─ TOTAL 4.103.928 4.167.499 4.125.868 99,0
2505 I. VENITURI CURENTE 4.103.928 4.167.499 4.125.868 99,0
3305 A. VENITURI FISCALE 4.085.928 4.142.499 4.082.178 98,5
4405 A1. IMPOZITE DIRECTE 4.085.928 4.142.499 4.082.178 98,5
0905 CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE 4.085.928 4.142.499 4.082.178 98,5
     04 Contribuţii pentru pensia
                     suplimentara 4.085.928 4.142.499 4.082.178 98,5
1905 B. VENITURI NEFISCALE 18.000 25.000 43.690 174,7
2205 DIVERSE VENITURI 18.000 25.000 43.690 174,7
     30 Încasări din alte surse 18.000 25.000 43.690 174,7
5005 CHELTUIELI ─ TOTAL 4.492.236 4.891.146 4.849.515 99,1
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.492.236 4.891.146 4.849.515 99,1
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 111.407 58.655 52,6
        38 TRANSFERURI 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
5905 Partea a III─a ─ CHELTUIELI
                   SOCIAL─CULTURALE 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
6005 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII,
                AJUTOARE SI INDEMNIZATII 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
        01 CHELTUIELI CURENTE 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
        38 TRANSFERURI 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
        40 Transferuri neconsolidabile 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
     30 Pensia suplimentara 4.492.236 4.779.739 4.790.860 100,2
7205 Partea a VI─a ─ ALTE ACTIUNI 111.407 58.655 52,6
7305 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 111.407 58.655 52,6
        01 CHELTUIELI CURENTE 111.407 58.655 52,6
        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 111.407 58.655 52,6
        30 Alte cheltuieli 111.407 58.655 52,6
     03 Cheltuieli cu transmiterea şi plata
                  drepturilor 111.407 58.655 52,6
9905 DEFICIT ─388.308 ─723.647 ─723.647 100,0
                  Transferuri de la Ministerul Muncii
                  şi Protectiei Sociale 723.647 723.647 100,0
                  Transferuri la Ministerul Muncii şi
                  Protectiei Sociale 66.913
                  Transferuri la Ministerul de Interne 60.000
                DISPONIBILITATI DIN ANII PRECEDENTI 126.913
                TOTAL DISPONIBILITATI ─
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────

Related Laws