LEGE nr. 42 din 12 aprilie 2000


Published: 2000-04-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 42 din 12 aprilie 2000
pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1997

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 21 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 43.834,5 miliarde lei, cheltuieli în suma de 52.896,6 miliarde lei şi un deficit în suma de 9.062,1 miliarde lei.
Structura contului general anual de execuţie a bugetului de stat este prevăzută în anexele nr. 1-5.


Articolul 2

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 1.234,9 miliarde lei, cheltuieli în suma de 1.196,8 miliarde lei şi un excedent în suma de 38,1 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate este prevăzută în anexa nr. 6.


Articolul 3

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 809,8 miliarde lei şi cheltuieli în suma de 809,8 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate este prevăzută în anexa nr. 7.


Articolul 4

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 588,0 miliarde lei, cheltuieli în suma de 137,2 miliarde lei şi un excedent în suma de 450,8 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale este prevăzută în anexa nr. 8.


Articolul 5

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 853,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 808,4 miliarde lei şi un excedent în suma de 44,8 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este prevăzută în anexa nr. 9.


Articolul 6

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special al drumurilor publice aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 1.742,0 miliarde lei, cheltuieli în suma de 1.545,3 miliarde lei şi un excedent în suma de 196,7 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special al drumurilor publice este prevăzută în anexa nr. 10.


Articolul 7

Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor aferent anului 1997, cuprinzând venituri în suma de 6,4 miliarde lei şi un excedent în suma de 6,4 miliarde lei.
Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor este prevăzută în anexa nr. 11.


Articolul 8

Se aprobă contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 1997, care cuprinde:

a) datoria publică interna, reprezentând împrumuturi de stat în suma de 15.093,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 12A şi garanţiile emise în numele şi în contul statului pentru credite interne în suma de 231,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 13A;
  

b) datoria publică externa în valoare de 6.860,96 milioane USD (55.045,5 miliarde lei), din care: datoria publică externa contractată direct de stat în valoare de 4.822,66 milioane USD (38.692,2 miliarde lei), potrivit anexei nr. 12B şi garanţiile emise în numele şi în contul statului pentru împrumuturi externe în suma de 2.038,3 milioane USD (16.353,3 miliarde lei), potrivit anexei nr. 13B.
  


Articolul 9

Anexele nr. 1-13*) fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
--------------------

Notă


*) Anexele nr. 3-13 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureşti, 12 aprilie 2000.
Nr. 42.


Anexa 1


*Font 6*
                                   CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1997
                                                          - Sinteza -
                                                                                                                    - mii lei -
┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────┐
│Capitol │ │ PREVEDERI │ PREVEDERI │ │ │
│ Subcapitol │ │ BUGETARE │ BUGETARE │ INCASARI │ 3/2 │
│ Titlu/ │ DENUMIRE INDICATORI │ APROBATE │ DEFINITIVE │ REALIZATE │ % │
│ articol │ │ INITIAL │ │ │ │
│ Alineat│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────┤
│0001 │ I. VENITURI ─ TOTAL │ │ │ │ │
│ │ ─────────────────── │40.277.940.000│42.209.031.788│43.834.511.978│103,8│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │39.569.940.000│40.177.431.788│41.496.668.185│103,2│
│0003 │ A. VENITURI FISCALE │38.745.140.000│38.815.531.788│40.050.977.806│103,1│
│0004 │ A1. IMPOZITE DIRECTE │16.466.540.000│19.901.231.788│20.516.729.365│103,0│
│0101 │ IMPOZITUL PE PROFIT │ 7.366.500.000│10.384.000.000│10.538.919.491│102,4│
│0201 │ IMPOZITUL PE SALARII │ 8.697.240.000│ 9.039.831.788│ 9.301.089.634│102,8│
│ 01 │Impozitul pe salarii ─ total ─ │13.000.000.000│13.700.000.000│ 3.945.648.216│101,7│
│ 02 │Sume defalcate din impozitul pe salarii │ │ │ │ │
│ │pentru bugetele locale (se scad) │─4.302.760.000│─4.660.168.212│─4.644.558.582│ 99,6│
│0301 │ ALTE IMPOZITE DIRECTE │ 402.800.000│ 744.400.000│ 576.720.240│120,8│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi │ │ │ │ │
│ │comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii │ │ │ │ │
│ │privind protectia consumatorilor │ 1.400.000│ 5.000.000│ 2.718.653│174,3│
│ 03 │Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale │ 400.000.000│ 465.000.000│ 563.763.426│121,2│
│ 04 │Impozitul pe onorariul avocatilor şi notarilor │ │ │ │ │
│ │publici │ │ 5.000.000│ 1.538.850│ 30,7│
│ 30 │Alte încasări din impozite directe │ 1.400.000│ 2.400.000│ 2.699.311│112,4│
│1300 │ A2. IMPOZITE INDIRECTE │22.278.600.000│18.914.300.000│19.534.248.441│103,2│
│1301 │ TAXA PE VALOAREA ADAUGATA │12.391.800.000│11.200.000.000│11.631.267.081│104,3│
│1401 │ ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE │ 5.085.000.000│ 4.204.800.000│ 4.288.687.797│102,0│
│ 01 │Accize │ 3.180.200.000│ 2.600.000.000│ 2.906.571.593│111,7│
│ 02 │Impozitul pe ţiţeiul din producţia │ │ │ │ │
│ │interna şi gazele naturale │ 1.904.800.000│ 1.604.800.000│ 1.382.116.204│ 86,1│
│1601 │ TAXE VAMALE │ 4.760.300.000│ 3.250.000.000│ 3.352.727.971│103,1│
│ 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 4.660.300.000│ 3.150.000.000│ 3.261.918.705│103,5│
│ 02 │Taxe vamale şi alte venituri încasate de la │ │ │ │ │
│ │persoane fizice prin unitatile vamale │ 100.000.000│ 100.000.000│ 90.209.266│ 90,8│
│1701 │ ALTE IMPOZITE INDIRECTE │ 41.500.000│ 259.500.000│ 211.565.592│ 81,5│
│ 02 │Majorari şi penalităţi de intarziere │ │ │ │ │
│ │pentru venituri nevărsate la termen │ 100.000│ 80.000.000│ 32.128.785│ 40,1│
│ 03 │Taxe pentru eliberarea de licente şi autorizaţii │ │ │ │ │
│ │de functionare │ 35.000.000│ 20.000.000│ 34.009.818│170,0│
│ 05 │Taxe asupra tranzactiilor cu valori mobiliare │ │ 35.000.000│ 30.409.585│ 86,8│
│ 10 │Taxe judiciare de timbru │ │ 10.000.000│ 47.404.571│474,0│
│ 11 │Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plangerile │ │ │ │ │
│ │asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de │ │ │ │ │
│ │constatare sau de impunere ale organelor │ │ │ │ │
│ │Ministerului de Finante │ │ 2.000.000│ 778.700│ 38,9│
│ 12 │Taxe de timbru pentru activitatea notariala │ │ 5.000.000│ 33.169.945│663,4│
│ 30 │Alte încasări din impozite indirecte │ 6.400.000│ 107.500.000│ 33.664.088│ 31,3│
│1900 │ B. VENITURI NEFISCALE │ 824.800.000│ 1.361.900.000│ 1.445.690.379│106,1│
│2001 │VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME │ 251.000.000│ 260.000.000│ 268.243.364│103,1│
│2101 │ VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE │ 202.000.000│ 342.900.000│ 307.377.759│ 89,5│
│ 01 │Taxe de metrologie │ 100.000│ 300.000│ 162.240│ 54,0│
│ 02 │Taxe pentru brevete de inventii şi │ │ │ │ │
│ │inregistrarea marcilor de fabrica │ 8.500.000│ 8.500.000│ 7.715.208│ 90,7│
│ 03 │Taxe pentru prestaţiile şi serviciile │ │ │ │ │
│ │efectuate de capitaniile de port şi │ │ │ │ │
│ │pentru eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ │
│ │transport cu autovehiculele în │ │ │ │ │
│ │trafic international de marfuri │ 10.500.000│ 11.000.000│ 9.879.947│ 89,8│
│ 04 │Taxe consulare │ 90.000.000│ 130.000.000│ 135.579.582│104,2│
│ 05 │Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, │ │ │ │ │
│ │altele decat cele sanitare, de pe lângă institutii │ 1.500.000│ 2.500.000│ 3.383.903│135,3│
│ 07 │Venituri din incasarea contravalorii │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de combatere a daunatorilor │ │ │ │ │
│ │şi bolilor în sectorul vegetal │ 2.500.000│ 2.500.000│ 1.313.717│ 92,5│
│ 08 │Veniturile unităţilor de reproductie │ │ │ │ │
│ │şi selecţie a animalelor │ 2.000.000│ 2.000.000│ 1.594.106│ 79,7│
│ 09 │Veniturile circumscriptiilor, │ │ │ │ │
│ │laboratoarelor şi dispensarelor veterinare │ 22.000.000│ 38.000.000│ 43.470.695│114,4│
│ 10 │Taxe şi alte venituri din protectia mediului │ 200.000│ 400.000│ 689.824│172,4│
│ 12 │Varsaminte din disponibilitatile instituţiilor │ │ │ │ │
│ │publice şi activităţilor autofinanţate │ 700.000│ 700.000│ 3.106.423│443,7│
│ 13 │Varsaminte din veniturile instituţiilor publice şi │ │ │ │ │
│ │activităţilor autofinanţate │ 2.000.000│ 4.000.000│ 7.370.148│184,2│
│ 14 │Venituri din timbrul judiciar │ 7.000.000│ 7.500.000│ 4.529.576│ 61,7│
│ 30 │Alte venituri de la instituţiile publice │ 55.000.000│ 135.500.000│ 88.482.400│ 65,3│
│2201 │ DIVERSE VENITURI │ 371.800.000│ 759.000.000│ 831.899.689│109,6│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 2.500.000│ 2.500.000│ 4.797.480│191,9│
│ 03 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 90.000.000│ 140.000.000│ 162.595.649│116,1│
│ 04 │Încasări din cota retinuta, conform Legii nr. 6/1973│ 1.800.000│ 1.800.000│ 2.108.708│117,1│
│ 05 │Restituiri de fonduri din finantarea │ │ │ │ │
│ │bugetara a anilor precedenti │ 115.000.000│ 300.000.000│ 349.121.824│116,3│
│ 07 │Venituri din concesiuni │ 700.000│ 700.000│ 705.866│100,8│
│ 09 │Incasarea dobanzilor aferente ratelor │ │ │ │ │
│ │lunare din vanzarea locuintelor │ │ │ │ │
│ │construite din fondurile statului │ 1.800.000│ 4.000.000│ 9.197.751│229,9│
│ 10 │Dobanzi încasate din depozite constituite la bănci │ │ 90.000.000│ 64.378.529│ 71,5│
│ 12 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odata cu │ │ │ │ │
│ │confiscarea, potrivit legii │ 70.000.000│ 130.000.000│ 132.528.454│101,9│
│ 16 │Venituri realizate din incasarea debitelor │ │ │ │ │
│ │evidentiate în bilanturile de lichidare a │ │ │ │ │
│ │patrimoniului fostelor cooperative agricole de │ │ │ │ │
│ │productie │ │ │ 623.389│117,6│
│ 30 │Încasări din alte surse │ 90.000.000│ 90.000.000│ 105.842.039│112,5│
│2401 │VARSAMINTELE DIN DIVIDENDELE INCASATE DE FONDUL │ │ │ │ │
│ │PROPRIETATII DE STAT │ │ │ 38.169.557│112,5│
│3000 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 704.000.000│ 2.030.500.000│ 2.284.913.130│102,4│
│3001 │ VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR │ │ │ │ │
│ │ BUNURI ALE STATULUI │ 704.000.000│ 2.030.500.000│ 2.264.913.130│ 70,5│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri │ │ │ │ │
│ │ale instituţiilor publice │ 7.000.000│ 9.000.000│ 9.219.210│135,6│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor │ │ │ │ │
│ │de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare│ 697.000.000│ 717.000.000│ 505.748.695│ │
│ 04 │Venituri din privatizare │ │ 1.304.500.000│ 1.769.945.225│ │
│4200 │IV. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE│ 4.000.000│ 1.100.000│ 52.930.663│ │
│4201 │ INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 4.000.000│ 1.100.000│ 52.930.663│ │
│ 01 │Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate │ │ │ │ │
│ │pentru finalizarea unor obiective aprobate prin │ │ │ │ │
│ │conventii bilaterale şi interguvernamentale │ 3.900.000│ 1.000.000│ 836.492│ 83,6│
│ 05 │Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate │ │ │ │ │
│ │persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat│ 100.000│ 100.000│ 150.000│150,0│
│ 07 │Încasări din rambursarea imprumuturilor pentru │ │ │ │ │
│ │finantarea lucrărilor agricole │ │ │ 117│ │
│ 08 │Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate │ │ │ │ │
│ │pentru constituirea fondului graului │ │ │ 11.397.725│ │
│ 09 │Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate │ │ │ │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ │ │ │ 40.546.329│ │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────┘

                                                                                                                                                    ─ MII LEI ─
──────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────
      │ │ CREDITE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ %
      │ ├──────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────────┬─────────────┬──────────────┼─────
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ DENUMIRE │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4
      │ INDICATORI │ DE │ CREDITE │ (1+2) │ DE │ CREDITE │ (4+5) │ DE │ CREDITE │ (7+8) │
      │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────
      │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10
──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────
      │5001 CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ ─ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │───────────────│52.731.940.000│2.313.247.900│55.045.187.900│55.614.526.758│2.313.247.900│57.927.774.658│52.896.584.780│2.569.638.573│55.466.223.353│ 95,1
      │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 01 │CURENTE │46.149.635.812│1.361.357.696│47.510.993.508│49.047.746.041│1.361.357.696│50.409.103.737│46.509.631.868│592.517.051 │47.102.148.919│ 94,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │10.980.168.808│ 14.457.650│10.994.626.458│11.964.018.916│ 14.457.650│11.978.476.566│11.599.558.579│764.866 │11.600.232.445│ 96,9
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 6.149.414.517│ 231.220.748│ 6.380.635.256│ 6.913.965.396│ 231.220.748│ 7.145.186.144│ 6.845.113.863│35.563.227 │ 6.880.677.090│ 99,0
 34 │SUBVENTII │ 4.084.961.617│ │ 4.084.961.617│ 3.321.702.532│ │ 3.321.702.532│ 3.061.992.986│ │ 3.061.992.986│ 91,5
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 636.861.617│ │ 636.861.617│ 769.197.790│ │ 769.197.790│ 764.845.150│ │ 764.845.150│ 99,4
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 1.211.000.000│ │ 1.211.000.000│ 1.220.948.088│ │ 1.220.948.088│ 1.214.618.158│ │ 1.214.618.158│ 99,4
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 1.417.100.000│ │ 1.417.100.000│ 1.074.288.611│ │ 1.074.288.611│ 1.059.870.391│ │ 1.059.870.391│ 98,6
 35 04│Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 1,0
 36 │PRIME │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │14.404.957.484│1.115.679.298│15.520.636.782│16.052.707.090│1.115.679.298│17.168.386.388│15.273.950.546│556.188.958 │15.830.139.504│ 95,1
 45 │DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DATORIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
 60 │REZERVE │ 126.733.386│ │ 126.733.386│ 536.859.966│ │ 536.859.966│ │ │ │
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 3.806.771.159│ 951.890.204│ 4.758.661.363│ 3.827.551.105│ 951.890.204│ 4.779.441.309│ 3.775.554.998│1.977.121.522│ 5.752.676.520│ 98,6
 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACORDATE │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
 80 02│imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interguver─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │namentale │ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│100,0
 80 05│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │refugiat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sunt lipsite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │existenta │ 1.125.000│ │ 1.125.000│ │ │ │ │ │ │
 80 06│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agriculturii │ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 947.623.699│ │ 947.623.699│ 90,2
 80 07│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │arieratelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │RENEL şi ROMGAZ│ │ │ │ 400.000.000│ │ 400.000.000│ 400.000.000│ │ 400.000.000│100,0
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 1.675.124.917│ │ 1.675.124.917│ 1.239.946.500│ │ 1.239.946.500│ 1.214.491.103│ │ 1.214.491.103│ 97,9
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 1.662.735.017│ │ 1.662.735.017│ 1.227.547.600│ │ 1.227.547.600│ 1.202.119.203│ │ 1.202.119.203│ 97,9
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 982.738.772│ │ 982.738.772│ 845.556.799│ │ 845.556.799│ 834.724.595│ │ 834.724.595│ 98,7
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 680.014.245│ │ 680.014.245│ 382.017.801│ │ 382.017.801│ 367.394.608│ │ 367.394.608│ 96,1
 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
 87 03│Rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
      │5100 Partea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │I─a SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │GENERALE │ 1.888.923.664│ │ 1.888.923.664│ 1.921.069.304│ │ 1.921.069.304│ 1.857.865.695│ │ 1.857.865.695│ 96,7
      │5101 AUTORITATI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ 1.888.923.664│ │ 1.888.923.664│ 1.921.069.304│ │ 1.921.069.304│ 1.857.865.695│ │ 1.857.865.695│ 96,7
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.662.481.310│ │ 1.662.481.310│ 1.664.288.463│ │ 1.664.288.463│ 1.604.308.849│ │ 1.604.308.849│ 96,4
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 987.590.786│ │ 987.590.786│ 1.016.974.698│ │ 1.016.974.698│ 978.515.522│ │ 978.515.522│ 96,2
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 432.153.274│ │ 432.153.274│ 438.878.313│ │ 438.878.313│ 423.972.550│ │ 423.972.550│ 96,6
 34 │SUBVENTII │ 4.793.944│ │ 4.793.944│ 12.871.770│ │ 12.871.770│ 12.653.645│ │ 12.653.645│ 98,3
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 4.793.944│ │ 4.793.944│ 12.871.770│ │ 12.871.770│ 12.653.645│ │ 12.653.645│ 98,3
 38 │TRANSFERURI │ 237.943.306│ │ 237.943.306│ 195.563.682│ │ 195.563.682│ 189.167.132│ │ 189.167.132│ 96,7
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 213.400.994│ │ 213.400.994│ 264.688.331│ │ 264.688.331│ 243.482.024│ │ 243.482.024│ 98,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 13.041.360│ │ 13.041.360│ 10.092.510│ │ 10.092.510│ 10.074.822│ │ 10.074.822│ 99,8
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 13.041.360│ │ 13.041.360│ 10.092.510│ │ 10.092.510│ 10.074.822│ │ 10.074.822│ 99,8
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 11.254.400│ │ 11.254.400│ 7.839.750│ │ 7.839.750│ 7.822.431│ │ 7.822.431│ 99,7
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.786.960│ │ 1.786.960│ 2.252.760│ │ 2.252.760│ 2.252.391│ │ 2.252.391│ 99,9
01 │Presedentia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Romaniei │ 13.058.007│ │ 13.058.007│ 23.236.915│ │ 23.236.915│ 22.774.099│ │ 22.774.099│ 98,0
02 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Legislative │ 186.662.653│ │ 186.662.653│ 179.117.580│ │ 179.117.580│ 167.445.423│ │ 167.445.423│ 93,4
03 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Judecatoresti │ 474.948.718│ │ 474.948.718│ 518.025.451│ │ 518.025.451│ 508.369.758│ │ 508.369.758│ 98,1
04 │Alte organe ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autoritatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 83.233.837│ │ 83.233.837│ 89.683.827│ │ 89.683.827│ 85.857.337│ │ 85.857.337│ 95,7
05 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │executive │ 1.131.020.449│ │ 1.131.020.449│ 1.111.005.531│ │ 1.111.005.531│ 1.073.419.078│ │ 1.073.419.078│ 96,6
      │5400 Partea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │II─a APARARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ORDINE PUBLICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SIGURANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │NATIONALA │ 7.839.072.322│ 364.688.300│ 8.203.760.622│ 7.600.948.004│ 364.688.300│ 7.965.636.304│ 7.542.186.730│1.712.092.705│ 9.254.279.435│ 92,2
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 5.216.505.293│ │ 5.216.505.293│ 5.501.637.857│ │ 5.501.637.857│ 5.468.062.657│ │ 5.468.062.657│ 99,3
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 2.562.241.171│ │ 2.562.241.171│ 2.764.936.051│ │ 2.764.936.051│ 2.735.695.570│ │ 2.735.695.570│ 98,9
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 2.383.202.946│ │ 2.383.202.946│ 2.385.177.665│ │ 2.385.177.665│ 2.381.525.808│ │ 2.381.525.808│ 99,8
 34 │SUBVENTII │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │ 1.061.176│ │ 1.061.176│ 876.141│ │ 876.141│ 864.185│ │ 864.185│ 98,6
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 1.691.941.435│ 364.688.300│ 2.056.629.735│ 1.448.915.226│ 364.688.300│ 1.813.603.526│ 1.426.953.267│1.712.092.705│ 3.159.045.972│ 98,4
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 930.625.594│ │ 930.625.594│ 650.394.921│ │ 650.394.921│ 647.206.806│ │ 647.206.806│ 99,5
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 930.625.954│ │ 930.625.954│ 650.394.921│ │ 650.394.921│ 647.206.806│ │ 647.206.806│ 99,5
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 595.349.191│ │ 595.349.191│ 520.860.977│ │ 520.860.977│ 518.220.043│ │ 518.220.043│ 99,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 335.276.403│ │ 335.276.403│ 129.533.944│ │ 129.533.944│ 128.986.763│ │ 128.986.763│ 99,5
      │5401 APARARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │NATIONALA │ 5.276.155.130│ 168.688.300│ 5.444.843.430│ 4.790.197.849│ 168.688.300│ 4.958.886.149│ 4.738.946.266│1.623.200.405│ 6.362.146.671│ 98,9
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 2.923.559.446│ │ 2.923.559.446│ 2.914.802.165│ │ 2.914.802.165│ 2.888.126.500│ │ 2.888.126.500│ 99,0
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 1.389.678.012│ │ 1.389.678.012│ 1.519.469.412│ │ 1.519.469.412│ 1.493.926.278│ │ 1.493.926.278│ 98,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 1.533.845.288│ │ 1.533.845.288│ 1.395.296.607│ │ 1.395.296.607│ 1.394.174.709│ │ 1.394.174.709│ 99,9
 38 │TRANSFERURI │ 36.146│ │ 36.146│ 36.146│ │ 36.146│ 25.513│ │ 25.513│ 70,5
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 1.527.320.208│ 168.688.300│ 1.696.006.508│ 1.281.620.208│ 168.688.300│ 1.450.308.508│ 1.260.036.271│1.623.200.405│ 2.883.236.676│ 98,3
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 825.275.476│ │ 825.275.476│ 593.777.476│ │ 593.777.476│ 590.783.495│ │ 590.783.495│ 99,5
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 825.275.476│ │ 825.275.476│ 593.777.476│ │ 593.777.476│ 590.783.495│ │ 590.783.495│ 99,5
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 511.139.423│ │ 511.139.423│ 486.494.707│ │ 486.494.707│ 483.854.458│ │ 483.854.458│ 99,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 314.136.053│ │ 314.136.053│ 107.280.769│ │ 107.280.769│ 106.929.037│ │ 106.929.037│ 99,6
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 35.116.574│ │ 35.116.574│ 39.542.569│ │ 39.542.569│ 38.825.068│ │ 38.825.068│ 98,1
02 │Aparare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │nationala şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │operatiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mentinere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pacii │ 3.876.618.556│ 168.688.300│ 4.045.306.856│ 3.106.542.480│ 168.688.300│ 3.275.230.789│ 3.080.700.851│1.623.200.405│ 4.703.901.256│ 99,1
03 │Acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │euro─atlantice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fortei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │reactie rapida │ 1.323.420.000│ │ 1.323.420.000│ 1.614.125.952│ │ 1.614.125.952│ 1.589.770.122│ │ 1.589.770.122│ 98,4
04 │Parteneriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru pace │ 41.000.000│ │ 41.000.000│ 29.986.839│ │ 29.986.839│ 29.650.225│ │ 29.650.225│ 98,8
      │5501 ORDINEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SIGURANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │NATIONALA │ 2.562.917.192│ 196.000.000│ 2.758.917.192│ 2.810.750.155│ 196.000.000│ 3.006.750.155│ 2.803.240.464│ 88.892.300│ 2.892.132.764│ 99,7
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 2.292.945.847│ │ 2.292.945.847│ 2.586.835.692│ │ 2.586.835.692│ 2.579.900.157│ │ 2.579.900.157│ 99,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 1.172.563.159│ │ 1.172.563.159│ 1.245.464.639│ │ 1.245.464.639│ 1.241.770.292│ │ 1.241.770.292│ 99,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 849.357.658│ │ 849.357.658│ 989.881.058│ │ 989.881.058│ 987.351.099│ │ 987.351.099│ 99,7
 34 │SUBVENTII │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │ 1.025.030│ │ 1.025.030│ 839.995│ │ 839.995│ 838.672│ │ 838.672│ 99,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 164.621.227│ 196.000.000│ 360.621.227│ 167.295.018│ 196.000.000│ 363.295.018│ 166.916.996│ 88.892.300│ 255.809.296│ 99,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 105.350.118│ │ 105.350.118│ 56.619.445│ │ 56.619.445│ 56.423.311│ │ 56.423.311│ 99,6
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 105.350.118│ │ 105.350.118│ 56.619.445│ │ 56.619.445│ 56.423.311│ │ 56.423.311│ 99,6
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 84.209.768│ │ 84.209.768│ 34.366.270│ │ 34.366.270│ 34.365.585│ │ 34.365.585│100,0
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 21.140.350│ │ 21.140.350│ 22.253.175│ │ 22.253.175│ 22.057.725│ │ 22.057.725│ 99,1
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 106.046.460│ │ 106.046.460│ 53.440.085│ │ 53.440.085│ 53.344.664│ │ 53.344.664│ 99,8
02 │Politie │ 790.399.599│ 99.065.540│ 890.365.139│ 1.065.626.140│ 99.065.540│ 1.165.591.680│ 1.065.121.980│ 88.892.300│ 1.154.014.280│ 99,9
03 │Protectia şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │paza contra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │incendiilor │ 140.477.627│ │ 140.477.627│ 148.572.106│ │ 148.572.106│ 148.486.637│ │ 148.486.637│ 99,9
04 │Paza şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │supravegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │frontierelor │ 283.830.906│ │ 283.830.906│ 274.106.809│ │ 274.106.809│ 273.834.999│ │ 273.834.999│ 99,9
05 │Jandarmerie │ 338.278.764│ │ 338.278.764│ 329.371.199│ │ 329.371.199│ 329.268.804│ │ 329.268.804│ 99,9
06 │Siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │nationala │ 493.755.812│ 96.034.460│ 589.790.272│ 533.077.708│ 96.034.460│ 629.112.168│ 528.552.050│ │ 528.552.050│ 99,1
07 │Penitenciare │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
50 │Alte institutii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │privind ordinea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │nationala │ 140.128.024│ │ 140.128.024│ 55.906.108│ │ 55.906.108│ 54.691.236│ │ 54.691.236│ 97,8
      │5700 Partea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │III─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SOCIAL─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CULTURALE │17.238.985.838│ 656.859.600│17.895.845.438│17.329.390.290│ 656.859.600│17.986.249.890│16.626.251.274│ 177.590.102│16.803.841.376│ 95,9
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │15.844.149.475│ 303.567.398│16.147.716.873│16.020.019.410│ 303.567.398│16.325.586.808│15.338.804.579│ 48.118.093│15.386.922.672│ 95,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 6.857.356.449│ 14.457.650│ 6.871.814.099│ 7.548.940.221│ 14.457.650│ 7.563.397.871│ 7.272.576.663│ 764.866│ 7.273.341.529│ 96,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 2.342.634.905│ 231.220.748│ 2.573.855.653│ 2.911.302.328│ 231.220.748│ 3.142.523.076│ 2.882.104.624│ 35.563.227│ 2.917.567.851│ 99,0
 34 │SUBVENTII │ 1.177.767.083│ │ 1.177.767.083│ 658.328.771│ │ 658.328.771│ 400.837.222│ │ 400.837.222│ 60,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 357.767.083│ │ 357.767.083│ 400.981.528│ │ 400.981.528│ 398.098.735│ │ 398.098.735│ 99,2
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ │ │ │ 79.200│ │ 79.200│ 79.200│ │ 79.200│100,0
 35 04│Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │la paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 1,0
 38 │TRANSFERURI │ 5.466.391.038│ 57.889.000│ 5.524.280.038│ 4.901.448.090│ 57.889.000│ 4.959.337.090│ 4.783.286.070│ 11.790.000│ 4.795.076.070│ 97,5
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 960.392.371│ 353.292.202│ 1.313.684.573│ 1.046.271.830│ 353.292.202│ 1.399.564.032│ 1.027.245.144│ 129.472.009│ 1.156.717.153│ 98,1
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 434.443.992│ │ 434.443.992│ 263.099.050│ │ 263.099.050│ 260.201.551│ │ 260.201.551│ 98,9
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 422.072.092│ │ 422.072.092│ 250.727.150│ │ 250.727.150│ 247.829.651│ │ 247.829.651│ 98,8
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 250.957.586│ │ 250.957.586│ 182.313.505│ │ 182.313.505│ 181.231.251│ │ 181.231.251│ 99,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 171.114.506│ │ 171.114.506│ 68.413.645│ │ 68.413.645│ 66.598.400│ │ 66.598.400│ 97,3
 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
 87 03│Rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
      │5701 INVATAMANT│ 6.739.088.149│ 189.296.300│ 6.928.384.449│ 7.486.450.184│ 189.296.300│ 7.675.746.484│ 7.156.598.959│ 50.688.840│ 7.207.287.799│ 95,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 6.068.578.847│ 175.477.400│ 6.244.056.247│ 6.710.705.935│ 175.477.400│ 6.886.183.335│ 6.396.913.185│ 42.961.279│ 6.439.874.464│ 95,3
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 4.241.063.853│ 14.457.650│ 4.255.521.503│ 4.788.971.203│ 14.457.650│ 4.803.428.853│ 4.521.904.422│ 764.866│ 4.522.669.288│ 94,4
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 939.832.369│ 103.130.750│ 1.042.963.119│ 1.124.869.593│ 103.130.750│ 1.228.000.343│ 1.103.248.162│ 30.406.413│ 1.133.654.575│ 98,0
 34 │SUBVENTII │ 61.755.062│ │ 61.755.062│ 87.115.614│ │ 87.115.614│ 84.629.117│ │ 84.629.117│ 97,1
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 61.755.062│ │ 61.755.062│ 87.115.614│ │ 87.115.614│ 84.629.117│ │ 84.629.117│ 97,1
 38 │TRANSFERURI │ 825.927.563│ 57.889.000│ 883.816.563│ 709.749.525│ 57.889.000│ 767.638.525│ 687.131.494│ 11.790.000│ 698.921.484│ 96,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 665.855.917│ 13.818.900│ 679.674.817│ 771.872.026│ 13.818.900│ 785.690.926│ 755.960.678│ 7.727.561│ 763.688.239│ 97,9
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite, plati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 4.900.420│ │ 4.900.420│ 7.387.952│ │ 7.387.952│ 6.337.486│ │ 6.337.486│ 85,7
02 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prescolar │ 408.891.156│ │ 408.891.156│ 484.716.463│ │ 484.716.463│ 469.413.944│ │ 469.413.944│ 96,8
03 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │primar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gimnazial │ 2.620.138.325│ 98.550.000│ 2.718.688.325│ 2.583.987.990│ 98.550.000│ 2.682.537.990│ 2.467.278.809│ 28.650.000│ 2.495.928.809│ 95,4
04 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │liceal │ 1.213.491.385│ 32.857.300│ 1.246.348.685│ 1.196.574.227│ 32.857.300│ 1.229.431.527│ 1.153.511.808│ 10.248.840│ 1.163.760.648│ 96,4
05 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │profesional │ 181.320.520│ │ 181.320.520│ 164.189.797│ │ 164.189.797│ 159.864.901│ │ 159.864.901│ 97,3
06 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │postliceal │ 47.713.283│ │ 47.713.283│ 40.147.643│ │ 40.147.643│ 39.599.735│ │ 39.599.735│ 98,6
07 │Case de copii │ 198.041.670│ │ 198.041.670│ 220.106.662│ │ 220.106.662│ 212.018.359│ │ 212.018.359│ 96,3
08 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │special │ 366.478.140│ │ 366.478.140│ 388.946.112│ │ 388.946.112│ 383.777.804│ │ 383.777.804│ 98,6
09 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │superior │ 1.255.512.851│ 57.889.000│ 1.313.401.851│ 1.473.479.336│ 57.889.000│ 1.531.369.336│ 1.386.313.997│ 11.790.000│ 1.398.103.997│ 94,0
10 │Biblioteci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │universitare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pedagogice │ 45.651.593│ │ 45.651.593│ 48.940.647│ │ 48.940.647│ 48.646.603│ │ 48.646.603│ 99,0
14 │Internate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │camine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cantine pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │elevi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi studenti │ 39.912.943│ │ 39.912.943│ 54.912.943│ │ 54.912.943│ 52.490.290│ │ 52.490.290│ 95,5
25 │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descentralizate│ 89.041.900│ │ 89.041.900│ 405.919.501│ │ 405.919.501│ 385.960.000│ │ 385.960.000│ 95,0
50 │Alte institutii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │invatamant │ 267.993.963│ │ 267.993.963│ 417.140.911│ │ 417.140.911│ 391.567.223│ │ 391.567.223│ 93,8
      │5801 SANATATE │ 4.177.599.504│ 459.350.800│ 4.636.950.304│ 4.438.783.325│ 459.350.800│ 4.898.134.125│ 4.418.810.999│ 123.378.008│ 4.542.189.007│ 99,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 3.534.278.727│ 125.450.500│ 3.659.729.227│ 3.991.526.328│ 125.450.500│ 4.116.976.828│ 3.975.636.910│ 3.498.500│ 3.979.135.410│ 99,6
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 2.458.016.272│ │ 2.458.016.272│ 2.597.968.921│ │ 2.597.968.921│ 2.592.533.704│ │ 2.592.533.704│ 99,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 1.041.975.341│ 125.450.500│ 1.167.425.841│ 1.375.883.203│ 125.450.500│ 1.501.333.703│ 1.371.395.808│ 3.498.500│ 1.374.894.308│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │ 34.287.114│ │ 34.287.114│ 17.674.204│ │ 17.674.204│ 11.707.398│ │ 11.707.398│ 66,2
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 233.811.730│ 333.900.300│ 567.712.030│ 208.311.730│ 333.900.300│ 542.212.030│ 205.713.406│ 119.879.508│ 325.592.914│ 98,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 409.509.047│ │ 409.509.047│ 238.945.267│ │ 238.945.267│ 237.460.683│ │ 237.460.683│ 99,3
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 409.509.047│ │ 409.509.047│ 238.945.267│ │ 238.945.267│ 237.460.683│ │ 237.460.683│ 99,3
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 244.387.586│ │ 244.387.586│ 175.743.505│ │ 175.743.505│ 174.987.046│ │ 174.987.046│ 99,5
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 165.121.461│ │ 165.121.461│ 63.201.762│ │ 63.201.762│ 62.473.637│ │ 62.473.637│ 98,8
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 17.600.000│ 584.000│ 18.184.000│ 9.952.381│ 584.000│ 10.536.381│ 9.882.389│ │ 9.882.389│ 99,3
02 │Dispensare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │medicale │ 839.638.636│ │ 839.638.636│ 1.003.966.846│ │ 1.003.966.846│ 1.003.319.212│ │ 1.003.319.212│ 99,9
03 │Spitale │ 2.295.922.523│ 153.858.000│ 2.449.780.523│ 2.449.220.773│ 153.858.000│ 2.603.078.773│ 2.445.063.434│ 123.378.008│ 2.568.441.442│ 99,8
04 │Sanatorii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │preventorii │ 42.783.427│ │ 42.783.427│ 42.043.363│ │ 42.043.363│ 42.022.814│ │ 42.022.814│ 99,9
05 │Crese │ 40.791.295│ │ 40.791.295│ 36.276.445│ │ 36.276.445│ 36.261.156│ │ 36.261.156│ 99,9
06 │Leagane de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │copii │ 57.600.000│ │ 57.600.000│ 63.300.374│ │ 63.300.374│ 63.283.221│ │ 63.283.221│ 99,9
07 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transfuzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanguine │ 34.063.400│ 16.170.000│ 50.233.400│ 49.213.647│ 16.170.000│ 65.383.647│ 49.071.803│ │ 49.071.803│ 99,7
08 │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ambulanta │ 102.191.244│ 160.600.000│ 262.791.244│ 116.443.771│ 160.600.000│ 277.043.771│ 116.061.187│ │ 116.061.187│ 99,6
09 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sănătate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diagnostic şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tratament │ 47.522.746│ │ 47.522.746│ 53.804.381│ │ 53.804.381│ 53.553.033│ │ 53.553.033│ 59,5
25 │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descentralizate│ 73.000.000│ │ 73.000.000│ 53.700.132│ │ 53.700.132│ 51.190.426│ │ 51.190.426│ 95,3
50 │Alte institutii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 626.486.233│ 128.138.800│ 754.625.033│ 560.861.212│ 128.138.800│ 689.000.012│ 549.102.324│ │ 549.102.324│ 97,9
      │5901 CULTURA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │RELIGIE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIUNI PRIVIND│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SPORTIVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI DE TINERET │ 816.982.060│ │ 816.982.060│ 859.651.134│ │ 859.651.134│ 853.765.449│ │ 853.765.449│ 99,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 776.025.025│ │ 776.025.025│ 818.330.749│ │ 818.330.749│ 812.466.276│ │ 812.466.276│ 99,2
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 105.206.667│ │ 105.206.667│ 105.448.440│ │ 105.448.440│ 102.897.442│ │ 102.897.442│ 97,5
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 322.720.285│ │ 322.720.285│ 339.575.450│ │ 339.575.450│ 337.662.428│ │ 337.662.428│ 99,4
 34 │SUBVENTII │ 292.584.948│ │ 292.584.948│ 310.005.609│ │ 310.005.609│ 309.609.313│ │ 309.609.313│ 99,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 292.584.948│ │ 292.584.948│ 309.926.409│ │ 309.926.409│ 309.530.113│ │ 309.530.113│ 99,8
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ │ │ │ 79.200│ │ 79.200│ 79.200│ │ 79.200│100,0
 38 │TRANSFERURI │ 55.513.125│ │ 55.513.125│ 63.301.250│ │ 63.301.250│ 62.297.093│ │ 62.297.093│ 98,4
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 40.957.035│ │ 40.957.035│ 41.320.385│ │ 41.320.385│ 41.299.173│ │ 41.299.173│ 99,9
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 19.424.475│ │ 19.424.475│ 15.355.241│ │ 15.355.241│ 14.962.701│ │ 14.962.701│ 97,4
02 │Biblioteci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │naţionale │ 21.297.790│ │ 21.297.790│ 21.876.000│ │ 21.876.000│ 21.869.500│ │ 21.869.500│ 99,9
04 │Muzee │ 58.876.978│ │ 58.876.978│ 58.157.838│ │ 58.157.838│ 58.009.376│ │ 58.009.376│ 99,7
05 │Teatre şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │profesioniste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de spectacole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi concerte │ 64.169.950│ │ 64.169.950│ 74.448.525│ │ 74.448.525│ 74.369.812│ │ 74.369.812│ 99,8
15 │Culte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │religioase │ 83.534.992│ │ 83.534.992│ 90.937.372│ │ 90.937.372│ 89.601.383│ │ 89.601.383│ 98,5
20 │Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sportiva │ 161.285.035│ │ 161.285.035│ 165.527.816│ │ 165.527.816│ 165.455.327│ │ 165.455.327│ 99,9
21 │Activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tineret │ 11.459.000│ │ 11.459.000│ 11.859.000│ │ 11.859.000│ 11.786.046│ │ 11.786.046│ 99,3
25 │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descentralizate│ 16.628.330│ │ 16.628.330│ 21.437.732│ │ 21.437.732│ 20.791.056│ │ 20.791.056│ 96,9
50 │Alte institutii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cultura, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │religia şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sportiva şi de │ 380.305.510│ │ 380.305.510│ 400.051.610│ │ 400.051.610│ 396.920.248│ │ 396.920.248│ 99,2
      │tineret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │6001 ASISTENTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ALOCATII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │INDEMNIZATII │ 5.505.316.125│ 8.212.500│ 5.513.528.625│ 4.544.505.647│ 8.212.500│ 4.552.718.147│ 4.197.075.867│ 3.523.254│ 4.200.599.121│ 92,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 5.465.266.875│ 2.639.498│ 5.467.906.374│ 4.499.456.398│ 2.639.498│ 4.405.095.896│ 4.153.788.208│ 1.658.314│ 4.155.446.522│ 92,3
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 53.059.657│ │ 53.059.657│ 56.551.657│ │ 56.551.657│ 55.241.095│ │ 55.241.095│ 97,6
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 38.106.910│ 2.639.498│ 40.746.408│ 70.974.082│ 2.639.498│ 73.613.580│ 69.798.226│ 1.658.314│ 71.456.540│ 98,3
 34 │SUBVENTII │ 823.427.073│ │ 823.427.073│ 261.207.548│ │ 261.207.548│ 6.598.792│ │ 6.598.792│ 2,5
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.427.073│ │ 3.427.073│ 3.939.505│ │ 3.939.505│ 3.939.505│ │ 3.939.505│100,0
 35 04│Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 1,0
 38 │TRANSFERURI │ 4.550.663.236│ │ 4.550.663.236│ 4.110.723.111│ │ 4.110.723.111│ 4.022.150.095│ │ 4.022.150.095│ 97,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 19.767.689│ 5.573.002│ 25.340.691│ 24.767.689│ 5.573.002│ 30.340.691│ 24.271.887│ 1.864.940│ 26.136.827│ 98,0
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 20.281.560│ │ 20.281.560│ 20.281.560│ │ 20.281.560│ 19.015.772│ │ 19.015.772│ 93,7
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 7.909.660│ │ 7.909.660│ 7.909.660│ │ 7.909.660│ 6.643.872│ │ 6.643.872│ 84,0
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 6.570.00│ │ 6.570.00│ 6.570.00│ │ 6.570.00│ 6.244.205│ │ 6.244.205│ 95,0
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.339.660│ │ 1.339.660│ 1.339.660│ │ 1.339.660│ 399.667│ │ 399.667│ 29,8
 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
 87 03│Rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 24.952.219│ │ 24.952.219│ 16.547.942│ │ 16.547.942│ 15.209.931│ │ 15.209.931│ 91,8
02 │Camine de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │batrani şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pensionari │ 490.421│ │ 490.421│ 849.500│ │ 849.500│ 769.556│ │ 769.556│ 90,5
08 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │primire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │minorilor │ 205.695│ │ 205.695│ 302.850│ │ 302.850│ 302.749│ │ 302.749│ 99,9
09 │Ajutor social │ 220.000│ │ 220.000│ 220.000│ │ 220.000│ 212.750│ │ 212.750│ 96,7
10 │Plasament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │familial │ │ │ │ 6.318.168│ │ 6.318.168│ 4.796.573│ │ 4.796.573│ 75,9
13 │Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │la paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 1,0
15 │Alocatii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru copii │ 3.457.624.000│ │ 3.457.624.000│ 2.941.943.921│ │ 2.941.943.921│ 2.881.272.023│ │ 2.881.272.023│ 97,9
17 │Ajutoare pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sotii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │în termen │ 622.684│ │ 622.684│ 422.238│ │ 422.238│ 400.243│ │ 400.243│ 94,7
18 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │primire, triere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi cazare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │solicitante a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statutului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │refugiat │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ │ │ │ │ │ │
20 │Pensii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │indemnizatii şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sporuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │I.O.V.R., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │veterani de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │razboi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │beneficiari │ 545.434.080│ │ 545.434.080│ 542.872.761│ │ 542.872.761│ 525.787.873│ │ 525.787.873│ 96,8
21 │Pensii militari│ 532.010.318│ │ 532.010.318│ 558.824.866│ │ 558.824.866│ 554.858.110│ │ 554.858.110│ 99,2
25 │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descentralizate│ 47.249.304│ 8.212.500│ 55.461.804│ 64.960.157│ 8.212.500│ 73.172.657│ 64.352.720│ 3.523.254│ 67.875.974│ 99,0
50 │Alte acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │alocatii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pensii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutoare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │indemnizatii │ 74.507.204│ │ 74.507.204│ 153.975.201│ │ 153.975.201│ 146.454.052│ │ 146.454.052│ 95,1
      │6300 Partea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │IV─a SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │LOCUINTE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MEDIU SI APE │ 602.716.590│ │ 602.716.590│ 576.553.189│ │ 576.553.189│ 560.828.284│ │ 560.828.284│ 97,2
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 413.831.662│ │ 413.831.662│ 378.013.762│ │ 378.013.762│ 363.609.196│ │ 363.609.196│ 96,1
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 23.561.300│ │ 23.561.300│ 28.852.400│ │ 28.852.400│ 28.338.944│ │ 28.338.944│ 98,2
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 7.027.380│ │ 7.027.380│ 9.527.380│ │ 9.527.380│ 9.411.532│ │ 9.411.532│ 98,7
 38 │TRANSFERURI │ 383.242.982│ │ 383.242.982│ 339.633.982│ │ 339.633.982│ 325.858.720│ │ 325.858.720│ 95,9
      │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 70 │CAPITAL │ 188.884.928│ │ 188.884.928│ 198.539.427│ │ 198.539.427│ 197.219.088│ │ 197.219.088│ 99,3
      │6301 SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI LOCUINTE │ 460.046.744│ │ 460.046.744│ 416.846.744│ │ 416.846.744│ 401.690.296│ │ 401.690.296│ 96,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 387.645.549│ │ 387.645.549│ 344.996.549│ │ 344.996.549│ 330.651.813│ │ 330.651.813│ 95,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 3.587.702│ │ 3.587.702│ 4.046.782│ │ 4.046.782│ 3.589.577│ │ 3.589.577│ 88,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 815.785│ │ 815.785│ 1.315.785│ │ 1.315.785│ 1.203.516│ │ 1.203.516│ 91,4
 38 │TRANSFERURI │ 383.242.982│ │ 383.242.982│ 339.633.982│ │ 339.633.982│ 325.858.720│ │ 325.858.720│ 95,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 72.400.195│ │ 72.400.195│ 71.850.195│ │ 71.850.195│ 71.038.483│ │ 71.038.483│ 98,8
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 7.736.567│ │ 7.736.567│ 5.945.067│ │ 5.945.067│ 6.373.251│ │ 6.373.251│ 90,3
08 │Locuinte │ 422.310.177│ │ 422.310.177│ 378.301.677│ │ 378.301.677│ 370.670.313│ │ 370.670.313│ 97,9
50 │Alte acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi locuinte │ 30.000.000│ │ 30.000.000│ 32.600.000│ │ 32.600.000│ 25.646.732│ │ 25.646.732│ 78,6
      │6401 MEDIU SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │APE │ 142.669.846│ │ 142.669.846│ 159.706.445│ │ 159.706.445│ 159.137.988│ │ 159.137.988│ 99,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 26.185.113│ │ 26.185.113│ 33.017.213│ │ 33.017.213│ 32.957.383│ │ 32.957.383│ 99,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 19.973.518│ │ 19.973.518│ 24.805.618│ │ 24.805.618│ 24.749.367│ │ 24.749.367│ 99,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 6.211.595│ │ 6.211.595│ 8.211.595│ │ 8.211.595│ 8.208.016│ │ 8.208.016│ 99,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 116.484.733│ │ 116.484.733│ 126.689.232│ │ 126.689.232│ 126.180.605│ │ 126.180.605│ 99,6
01 │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │surse de apa, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acumulari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │amenajari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │hidrotehnice │ 100.484.733│ │ 100.484.733│ 115.021.332│ │ 115.021.332│ 113.262.679│ │ 113.262.679│ 98,4
02 │Supraveghere şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │protectie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mediu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │reducerea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │poluarii │ 41.455.133│ │ 41.455.133│ 43.955.113│ │ 43.955.113│ 45.267.609│ │ 45.267.609│102,9
03 │Prospectiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │geologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sursele de apa │ 730.000│ │ 730.000│ 730.000│ │ 730.000│ 607.700│ │ 607.700│ 83,2
      │6600 Partea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │V─a ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ECONOMICE │ 8.295.008.139│1.291.700.000│ 9.586.708.139│ 7.975.332.391│1.291.700.000│ 9.267.032.391│ 7.778.909.145│ 679.955.766│ 8.458.864.911│ 97,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 7.302.933.656│1.057.790.298│ 8.360.723.954│ 6.827.549.338│1.057.790.298│ 7.885.339.636│ 6.653.370.936│ 544.398.958│ 7.197.769.894│ 97,4
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 413.657.842│ │ 413.657.842│ 461.076.862│ │ 461.076.862│ 445.332.799│ │ 445.332.799│ 96,5
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 333.737.808│ │ 333.737.808│ 377.797.554│ │ 377.797.554│ 36.903.621│ │ 36.903.621│ 96,3
 34 │SUBVENTII │ 2.631.801.500│ │ 2.631.801.500│ 2.299.210.642│ │ 2.299.210.642│ 2.277.935.681│ │ 2.277.935.681│ 99,0
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.701.500│ │ 3.701.500│ 4.053.143│ │ 4.053.143│ 3.526.332│ │ 3.526.332│ 87,0
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 1.211.000.000│ │ 1.211.000.000│ 1.220.948.088│ │ 1.220.948.088│ 1.214.618.158│ │ 1.214.618.158│ 99,4
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 1.417.100.000│ │ 1.417.100.000│ 1.074.209.411│ │ 1.074.209.411│ 1.059.791.191│ │ 1.059.791.191│ 98,6
 36 │PRIME │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,6
 38 │TRANSFERURI │ 3.319.236.506│1.057.790.298│ 4.377.026.804│ 3.154.448.004│1.057.790.298│ 4.212.238.302│ 3.031.818.184│ 544.398.958│ 3.576.217.142│ 96,1
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 695.060.512│ 233.909.702│ 928.970.214│ 831.423.034│ 233.909.702│ 1.065.332.736│ 828.530.285│ 135.556.808│ 964.087.093│ 99,6
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 297.013.971│ │ 297.013.971│ 316.360.019│ │ 316.360.019│ 297.007.924│ │ 297.007.924│ 93,8
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 297.013.971│ │ 297.013.971│ 316.360.019│ │ 316.360.019│ 297.007.924│ │ 297.007.924│ 93,8
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 125.177.595│ │ 125.177.595│ 134.542.567│ │ 134.542.567│ 127.450.870│ │ 127.450.870│ 94,7
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 171.836.376│ │ 171.836.376│ 181.817.452│ │ 181.817.452│ 169.557.054│ │ 169.557.054│ 93,2
      │6601 INDUSTRIE │ 2.001.986.026│ 12.300.000│ 2.014.286.026│ 1.967.096.241│ 12.300.000│ 1.979.396.241│ 1.930.194.965│ 11.371.088│ 1.941.566.053│ 98,1
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.657.087.290│ 12.300.000│ 1.669.387.290│ 1.599.553.890│ 12.300.000│ 1.611.853.890│ 1.563.836.305│ 11.371.088│ 1.575.207.393│ 97,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 50.856.934│ │ 50.856.934│ 51.972.834│ │ 51.972.834│ 46.078.958│ │ 46.078.958│ 88,6
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 128.143.856│ │ 128.143.856│ 145.906.456│ │ 145.906.456│ 139.481.396│ │ 139.481.396│ 95,6
 34 │SUBVENTII │ 1.075.101.500│ │ 1.075.101.500│ 1.073.689.600│ │ 1.073.689.600│ 1.066.432.859│ │ 1.066.432.859│ 99,3
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.701.500│ │ 3.701.500│ 4.053.143│ │ 4.053.143│ 3.526.332│ │ 3.526.332│ 87,0
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 1.071.000.000│ │ 1.071.000.000│ 1.069.236.457│ │ 1.069.236.457│ 1.062.906.527│ │ 1.062.906.527│ 99,4
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 400.000│ │ 400.000│ 400.000│ │ 400.000│ │ │ │
 38 │TRANSFERURI │ 402.985.000│ 12.300.000│ 415.285.000│ 327.985.000│ 12.300.000│ 340.285.000│ 311.843.092│ 11.371.088│ 323.214.180│ 95,0
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 342.188.100│ │ 342.188.100│ 364.892.700│ │ 364.892.700│ 364.282.703│ │ 364.282.703│ 99,8
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 2.710.636│ │ 2.710.636│ 2.649.651│ │ 2.649.651│ 2.075.957│ │ 2.075.957│ 78,3
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 2.710.636│ │ 2.710.636│ 2.649.651│ │ 2.649.651│ 2.075.957│ │ 2.075.957│ 78,3
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 1.339.004│ │ 1.339.004│ 1.570.204│ │ 1.570.204│ 1.202.655│ │ 1.202.655│ 76,3
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.371.632│ │ 1.371.632│ 1.079.447│ │ 1.079.447│ 873.302│ │ 873.302│ 80,9
01 │Administratia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 79.015.726│ │ 79.015.726│ 78.045.869│ │ 78.045.869│ 67.816.789│ │ 67.816.789│ 86,8
02 │Prospectiuni şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │lucrari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │geologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descoperirea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │minerale │ 105.603.664│ │ 105.603.664│ 125.603.664│ │ 125.603.664│ 121.826.888│ │ 121.826.888│ 96,9
03 │Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │minerali solizi│ 702.449.000│ │ 702.449.000│ 734.804.000│ │ 734.804.000│ 628.420.573│ │ 628.420.573│ 85,5
05 │Electricitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi alte forme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de energie │ 153.000.000│ │ 153.000.000│ 153.000.000│ │ 153.000.000│ 71.000.000│ │ 71.000.000│ 46,4
06 │Resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │minerale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │combustibili │ 863.607.000│ │ 863.607.000│ 832.193.057│ │ 832.193.057│ 959.752.646│ │ 959.752.646│115,3
50 │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │industriei │ 98.310.636│ 12.300.000│ 110.610.636│ 43.449.651│ 12.300.000│ 55.749.651│ 81.378.069│ 11.371.088│ 92.749.157│187,2
      │6701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AGRICULTURA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SILVICULTURA │ 4.128.033.984│ │ 4.128.033.984│ 3.724.680.984│ │ 3.724.680.984│ 3.664.559.713│ │ 3.664.559.713│ 98,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 4.044.603.278│ │ 4.044.603.278│ 3.364.533.278│ │ 3.364.533.278│ 3.576.947.767│ │ 3.576.947.767│ 98,4
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 320.970.798│ │ 320.970.798│ 366.473.798│ │ 366.473.798│ 361.456.011│ │ 361.456.011│ 98,6
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 153.732.480│ │ 153.732.480│ 164.408.793│ │ 164.408.793│ 164.229.659│ │ 164.229.659│ 99,8
 34 │SUBVENTII │ 1.416.700.000│ │ 1.416.700.000│ 1.073.809.411│ │ 1.073.809.411│ 1.059.791.191│ │ 1.059.791.191│ 98,6
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 1.416.700.000│ │ 1.416.700.000│ 1.073.809.411│ │ 1.073.809.411│ 1.059.791.191│ │ 1.059.791.191│ 98,6
 36 │PRIME │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,8
 28 │TRANSFERURI │ 1.548.700.000│ │ 1.548.700.000│ 1.494.825.000│ │ 1.494.825.000│ 1.457.090.255│ │ 1.457.090.255│ 97,4
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 49.300.000│ │ 49.300.000│ 56.017.000│ │ 56.017.000│ 55.675.942│ │ 55.675.942│ 99,3
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 31.936.004│ │ 31.936.004│ 93,5
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 31.936.004│ │ 31.936.004│ 93,5
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 19.344.787│ │ 19.344.787│ 19.344.787│ │ 19.344.787│ 18.079.240│ │ 18.079.240│ 93,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 14.785.919│ │ 14.785.919│ 14.785.919│ │ 14.785.919│ 13.856.764│ │ 13.856.764│ 93,7
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 10.679.206│ │ 10.679.206│ 9.832.413│ │ 9.832.413│ 9.768.852│ │ 9.768.852│ 99,3
02 │Amendarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │solurilor acide│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi alcaline │ 5.229.000│ │ 5.229.000│ 3.578.903│ │ 3.578.903│ 3.577.238│ │ 3.577.238│ 99,9
03 │Acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sumelor fixe la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │seminte │ 207.000.000│ │ 207.000.000│ 138.206.000│ │ 138.206.000│ 135.495.919│ │ 135.495.919│ 98,0
04 │Combatere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │daunatori şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │boli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │vegetal │ 75.867.628│ │ 75.867.628│ 84.846.490│ │ 84.846.490│ 84.798.037│ │ 84.798.037│ 99,9
05 │Reproductia şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │selecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │animale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │combatere boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │animal │ 73.357.816│ │ 73.357.816│ 71.145.770│ │ 71.145.770│ 71.055.913│ │ 71.055.913│ 99,8
06 │Programe pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │preturilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produsele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricole │ 12.539.284│ │ 12.539.284│ 13.346.388│ │ 13.346.388│ 13.215.289│ │ 13.215.289│ 99,0
07 │Subventionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricoli │ 755.000.000│ │ 755.000.000│ 423.475.906│ │ 423.475.906│ 421.393.471│ │ 421.393.471│ 99,5
08 │Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ingrasaminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │chimice │ 200.000.000│ │ 200.000.000│ 200.000.000│ │ 200.000.000│ 192.348.578│ │ 192.348.578│ 96,1
10 │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricoli │ 2.002.000.000│ │ 2.002.000.000│ 1.924.643.781│ │ 1.924.643.781│ 1.886.455.698│ │ 1.886.455.698│ 98,0
14 │Imbunatatiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │funciare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │irigatii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │desecari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │eroziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │solului │ 278.791.422│ │ 278.791.422│ 298.284.318│ │ 298.284.318│ 296.107.351│ │ 296.107.351│ 99,2
15 │Silvicultura │ 17.050.000│ │ 17.050.000│ 15.767.000│ │ 15.767.000│ 15.637.378│ │ 15.637.378│ 99,1
25 │Servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │descentralizate│ 307.471.637│ │ 307.471.637│ 360.006.242│ │ 360.006.242│ 355.250.036│ │ 355.250.036│ 98,6
50 │Alte unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agriculturii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │silviculturii │ 183.047.991│ │ 183.047.991│ 181.547.773│ │ 181.547.773│ 179.455.953│ │ 179.455.953│ 98,8
      │6801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TRANSPORTURI SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMUNICATII │ 1.771.976.563│1.279.400.000│ 3.051.376.563│ 1.791.457.006│1.279.400.000│ 3.070.857.006│ 1.770.887.311│569.584.678 │ 2.439.471.989│ 98,8
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.244.631.578│1.045.490.298│ 2.290.121.876│ 1.125.643.888│1.045.490.298│ 2.171.134.186│ 1.121.725.432│533.027.870 │ 1.554.753.302│ 99,6
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 18.427.536│ │ 18.427.536│ 19.787.636│ │ 19.787.636│ 17.876.126│ │ 17.876.126│ 90,3
      │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 20 │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 17.512.536│ │ 17.512.536│ 20.565.315│ │ 20.565.315│ 19.525.710│ │ 19.525.710│ 94,9
 34 │SUBVENTII │ 140.000.000│ │ 140.000.000│ 151.711.631│ │ 151.711.631│ 151.711.631│ │ 151.711.631│100,0
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 140.000.000│ │ 140.000.000│ 151.711.631│ │ 151.711.631│ 151.711.631│ │ 151.711.631│100,0
 38 │TRANSFERURI │ 1.068.691.506│1.045.490.298│ 2.114.181.804│ 933.579.306│1.045.490.298│ 1.979.069.604│ 932.611.965│533.027.870 │ 1.465.639.835│ 99,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 267.172.356│ 233.909.702│ 501.082.058│ 386.233.456│ 233.909.702│ 620.143.158│ 386.165.916│235.555.808 │ 521.722.724│ 99,9
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 260.172.629│ │ 260.172.629│ 279.579.662│ │ 279.579.662│ 262.995.963│ │ 262.995.963│ 94,0
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 260.172.629│ │ 260.172.629│ 279.579.662│ │ 279.579.662│ 262.995.963│ │ 262.995.963│ 94,0
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 104.493.804│ │ 104.493.804│ 113.627.576│ │ 113.627.576│ 108.168.975│ │ 108.168.975│ 95,2
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 155.678.825│ │ 155.678.825│ 165.952.086│ │ 165.952.086│ 154.826.988│ │ 154.826.988│ 93,8
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 13.251.009│ │ 13.251.009│ 12.628.065│ │ 12.628.065│ 10.847.082│ │ 10.847.082│ 85,9
02 │Aviatia civila │ 276.932.220│ 172.297.702│ 449.229.922│ 315.710.503│ 172.297.702│ 488.008.205│ 307.352.831│114.914.431 │ 422.267.262│ 97,3
03 │Navigatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │civila │ 51.546.115│ 56.210.000│ 107.756.115│ 51.993.267│ 56.210.000│ 108.203.267│ 50.783.480│1.073.640 │ 51.857.120│ 97,6
04 │Zone libere │ 458.000│ │ 458.000│ 458.000│ │ 458.000│ 458.000│ │ 458.000│100,0
05 │Drumuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │poduri │ 501.464.756│ 683.792.028│ 1.185.256.784│ 468.912.606│ 683.792.028│ 1.152.704.634│ 465.434.366│513.938.314 │ 979.372.680│ 99,2
06 │Transportul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │feroviar │ 710.538.886│ 305.488.270│ 1.016.027.156│ 723.396.486│ 305.488.270│ 1.028.884.756│ 718.974.149│18.015.916 │ 736.990.065│ 99,3
07 │Transportul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comun │ 202.254.000│ 61.612.000│ 263.866.000│ 204.316.531│ 61.612.000│ 265.928.531│ 204.255.262│20.642.377 │ 224.897.639│ 99,9
10 │Comunicatii │ 15.383.277│ │ 15.383.277│ 14.037.477│ │ 14.037.477│ 12.778.070│ │ 12.778.070│ 91,0
50 │Alte cheltuieli│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transporturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comunicatiilor │ 148.300│ │ 148.300│ 4.071│ │ 4.071│ 4.071│ │ 4.071│100,0
      │6901 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ALTE ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ECONOMICE │ 393.011.566│ │ 393.011.566│ 492.098.160│ │ 492.098.160│ 413.267.156│ │ 413.267.156│ 83,9
      │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 01 │CURENTE │ 356.611.510│ │ 356.611.510│ 467.818.282│ │ 467.818.282│ 390.861.432│ │ 390.861.432│ 83,5
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 23.402.574│ │ 23.402.574│ 22.842.594│ │ 22.842.594│ 19.921.704│ │ 19.921.704│ 87,2
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 34.348.936│ │ 34.348.936│ 46.916.990│ │ 46.916.990│ 40.666.856│ │ 40.666.856│ 86,5
 38 │TRANSFERURI │ 298.860.000│ │ 298.860.000│ 398.058.698│ │ 398.058.698│ 330.272.872│ │ 330.272.872│ 82,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 36.400.056│ │ 36.400.056│ 24.279.878│ │ 24.279.878│ 22.405.724│ │ 22.405.724│ 92,2
01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 5.028.270│ │ 5.028.270│ 5.681.830│ │ 5.681.830│ 3.246.333│ │ 3.246.333│ 57,1
02 │Rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │naţionale şi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mobilizare │ 86.065.438│ │ 86.065.438│ 85.939.774│ │ 85.939.774│ 77.357.881│ │ 77.357.881│ 90,0
03 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inundatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gheturi │ 2.443.838│ │ 2.443.838│ 2.103.838│ │ 2.103.838│ 2.103.000│ │ 2.103.000│ 99,9
04 │Meteorologie şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │hidrologie │ 19.045.000│ │ 19.045.000│ 17.885.000│ │ 17.885.000│ 17.885.000│ │ 17.885.000│100,0
05 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │productiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │export şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │exportului │ 200.000.000│ │ 200.000.000│ 220.400.000│ │ 220.400.000│ 219.078.231│ │ 219.078.231│ 99,4
06 │Acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │economica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │internationala │ 62.000.000│ │ 62.000.000│ 122.000.000│ │ 122.000.000│ 93.309.641│ │ 93.309.641│ 76,4
07 │Stimulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mijlocii │ 3.000.000│ │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ 3.000.000│ │ │ │
50 │Alte cheltuieli│ 15.429.020│ │ 15.429.020│ 35.087.718│ │ 35.087.718│ 287.070│ │ 287.070│ 0,8
      │7100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Partea a VI─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ALTE ACTIUNI │ 1.138.176.894│ │ 1.138.176.894│ 1.089.475.617│ │ 1.089.475.617│ 1.056.932.124│ │ 1.056.932.124│ 97,0
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.081.085.975│ │ 1.081.085.975│ 1.033.762.360│ │ 1.033.762.360│ 1.004.806.934│ │ 1.004.806.934│ 97,2
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 135.761.260│ │ 135.761.260│ 143.240.684│ │ 143.240.684│ 139.098.081│ │ 139.098.081│ 97,1
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 650.658.204│ │ 650.658.204│ 791.282.156│ │ 791.282.156│ 784.195.728│ │ 784.195.728│ 99,1
 34 │SUBVENTII │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 38 │TRANSFERURI │ 294.067.421│ │ 294.067.421│ 98.598.171│ │ 98.598.171│ 80.886.781│ │ 80.886.781│ 82,0
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 57.090.919│ │ 57.090.919│ 55.713.257│ │ 55.713.257│ 52.125.190│ │ 52.125.190│ 93,5
      │7101 CERCETARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │STIINTIFICA │ 859.354.568│ │ 859.354.568│ 783.215.407│ │ 783.215.407│ 762.549.271│ │ 762.549.271│ 97,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 828.777.206│ │ 828.777.206│ 753.709.297│ │ 753.709.297│ 736.602.092│ │ 736.602.092│ 97,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 45.592.906│ │ 45.592.906│ 45.479.686│ │ 45.479.686│ 43.548.634│ │ 43.548.634│ 95,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 524.772.850│ │ 524.772.850│ 659.770.152│ │ 659.770.152│ 656.236.067│ │ 656.236.067│ 99,4
 34 │SUBVENTII │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 38 │TRANSFERURI │ 257.812.360│ │ 257.812.360│ 47.818.110│ │ 47.818.110│ 36.191.047│ │ 36.191.047│ 75,6
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 30.577.362│ │ 30.577.362│ 29.506.110│ │ 29.506.110│ 25.947.179│ │ 25.947.179│ 87,9
01 │Administratia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala │ 26.306.580│ │ 26.306.580│ 21.092.352│ │ 21.092.352│ 19.045.610│ │ 19.045.610│ 90,3
02 │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fundamentala │ 64.429.263│ │ 64.429.263│ 82.655.767│ │ 82.655.767│ 81.705.254│ │ 81.705.254│ 98,8
03 │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aplicativa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │experimentala │ 721.403.635│ │ 721.403.635│ 621.288.900│ │ 621.288.900│ 608.386.885│ │ 608.386.885│ 97,9
50 │Alte institutii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │stiintifica │ 47.215.090│ │ 47.215.090│ 58.178.388│ │ 58.178.388│ 53.411.522│ │ 53.411.522│ 91,8
      │7201 ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIUNI │ 278.822.326│ │ 278.822.326│ 279.135.210│ │ 279.135.210│ 269.477.525│ │ 269.477.525│ 96,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 252.308.769│ │ 252.308.769│ 252.928.063│ │ 252.928.063│ 243.299.514│ │ 243.299.514│ 96,1
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 90.168.354│ │ 90.168.354│ 97.760.998│ │ 97.760.998│ 95.549.447│ │ 95.549.447│ 97,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 125.885.354│ │ 125.885.354│ 131.512.004│ │ 131.512.004│ 127.959.661│ │ 127.959.661│ 97,3
 38 │TRANSFERURI │ 36.255.061│ │ 36.255.061│ 23.655.061│ │ 23.655.061│ 19.790.406│ │ 19.790.406│ 83,6
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 26.513.557│ │ 26.513.557│ 26.207.147│ │ 26.207.147│ 26.178.011│ │ 26.178.011│ 99,8
01 │Administratia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │centrala vamala│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │teritoriale │ 58.034.414│ │ 58.034.414│ 65.396.358│ │ 65.396.358│ 64.399.116│ │ 64.399.116│ 98,4
03 │Distrugere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tehnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │militara │ 3.000.000│ │ 3.000.000│ 2.691.485│ │ 2.691.485│ 2.664.221│ │ 2.664.221│ 98,9
05 │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │medalii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comemorative │ 1.000.000│ │ 1.000.000│ │ │ │ │ │ │
06 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tratatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │internationale │ 2.522.197│ │ 2.522.197│ 642.893│ │ 642.893│ 636.983│ │ 636.983│ 99,0
07 │Protectie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │civila │ 22.016.153│ │ 22.016.153│ 22.460.146│ │ 22.460.146│ 22.351.924│ │ 22.351.924│ 99,5
08 │Executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │silita a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetare │ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 3.400.000│ │ 3.400.000│ 396.772│ │ 396.772│ 11,6
10 │Despagubiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │civile, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │legale │ 4.500.000│ │ 4.500.000│ 4.500.000│ │ 4.500.000│ 3.375.181│ │ 3.375.181│ 75,0
11 │Onorarii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispuse în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │procesului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │penal │ │ │ │ 1.000.000│ │ 1.000.000│ 263.392│ │ 263.392│ 26,3
50 │Alte cheltuieli│ 171.749.562│ │ 171.749.562│ 179.044.328│ │ 179.044.328│ 175.389.636│ │ 175.389.636│ 97,9
      │7501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CHELTUIELI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │FONDURI LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DISPOZITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │GUVERNULUI │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
 38 │TRANSFERURI │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
01 │Cheltuieli din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interventie │ │ │ │ 22.525.000│ │ 22.525.000│ 20.790.029│ │ 20.790.029│ 92,3
02 │Cheltuieli din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Republica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Moldova │ │ │ │ 4.600.000│ │ 4.600.000│ 4.115.299│ │ 4.115.299│ 89,4
      │8500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Partea a VII─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TRANSFERURI │ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.703.015.055│ │ 7.703.015.055│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
      │8501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TRANSFERURI DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │BUGETUL DE STAT│ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.703.015.055│ │ 7.703.015.055│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
01 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │protectiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │populatiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru energie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │termica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transport urban│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de calatori │ 1.350.525.000│ │ 1.350.525.000│ 1.910.699.000│ │ 1.910.699.000│ 1.814.097.580│ │ 1.814.097.580│ 94,9
02 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │investitii │ 1.894.300.000│ │ 1.894.300.000│ 1.904.250.000│ │ 1.904.250.000│ 1.894.558.126│ │ 1.894.558.126│ 99,4
03 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finantate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │partial din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ 178.000.000│ │ 178.000.000│ 175.700.000│ │ 175.700.000│ 85.330.132│ │ 85.330.132│ 48,5
04 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de stat │ │ │ │ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│100,0
06 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ │ │ │ 41.364.796│ │ 41.364.796│ 41.364.796│ │ 41.364.796│100,0
08 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │special de risc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi accident │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │protectia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │speciala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │handicapate │ 156.345.955│ │ 156.345.955│ 412.344.946│ │ 412.344.946│ 372.167.742│ │ 372.167.742│ 90,2
09 │Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │special pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata pensiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricultorilor │ 1.123.844.100│ │ 1.123.844.100│ 1.093.505.001│ │ 1.093.505.001│ 830.275.813│ │ 830.275.813│ 75,9
      │8600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Partea a VIII─a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACORDATE │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
      │8601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │IMPRUMUTURI │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACORDATE │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
02 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │unor obiective│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interguver─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │namentale │ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│100,0
05 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │refugiat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sunt lipsite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │existenta │ 1.125.000│ │ 1.125.000│ │ │ │ │ │ │
06 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agriculturii │ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 947.623.699│ │ 947.623.699│ 90,2
07 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │arieratelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către RENEL şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ROMGAZ │ │ │ │ 400.000.000│ │ 400.000.000│ 400.000.000│ │ 400.000.000│100,0
      │8800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Partea a IX─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DOBANZI SI ALTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DATORIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
      │8801 DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DATORIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE SI ALTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CHELTUIELI │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
01 │Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice interne│ 7.921.000.000│ │ 7.921.000.000│ 7.646.000.000│ │ 7.646.000.000│ 7.387.202.865│ │ 7.387.202.865│ 95,6
02 │Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice externe│ 732.000.000│ │ 732.000.000│ 127.982.473│ │ 127.982.473│ 15.879.357│ │ 15.879.357│ 12,4
03 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plasarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │titlurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │riscul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │garantiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │date de stat în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │legii │ 959.500.000│ │ 959.500.000│ 1.333.093.392│ │ 1.333.093.392│ 1.242.723.654│ │ 1.242.723.654│ 93,2
04 │Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice externe│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 117.665.367│ │ 117.665.367│ 75,9
05 │Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice interne│ 31.500.000│ │ 31.500.000│ 461.500.000│ │ 461.500.000│ 451.164.000│ │ 451.164.000│ 97,7
      │9500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Partea a XI─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │FONDURI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │REZERVA │ 126.733.386│ │ 126.733.386│ 536.859.966│ │ 536.859.966│ │ │ │
      │9501 FONDURI DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │REZERVA │ 126.733.386│ │ 126.733.386│ 536.859.966│ │ 536.859.966│ │ │ │
01 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetara la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 51.733.386│ │ 51.733.386│ 524.934.966│ │ 524.934.966│ │ │ │
02 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interventie la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 20.000.000│ │ 20.000.000│ 11.925.000│ │ 11.925.000│ │ │ │
03 │Fond la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Romaniei pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Republica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Moldova │ 5.000.000│ │ 5.000.000│ │ │ │ │ │ │
04 │Fond de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │financiara la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 50.000.000│ │ 50.000.000│ │ │ │ │ │ │
9901 │DEFICIT │12.454.000.000│2.313.247.900│14.767.247.900│13.405.494.970│2.313.247.900│15.718.742.870│ 9.062.072.802│2.569.638.573│11.631.711.375│
──────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────


Anexa 2


                                                   CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1997
                                                                          ─ Sinteza ─
                                                            ─ detalierea pe articole de cheltuieli ─
                                                                                                                                                     ─ MII LEI ─
──────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────
      │ │ CREDITE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ %
      │ ├──────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────────┬─────────────┬──────────────┼─────
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ DENUMIRE │ BUGET │ INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │ INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │ INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4
      │ INDICATORI │ DE │ CREDITE │ (1+2) │ DE │ CREDITE │ (4+5) │ DE │ CREDITE │ (7+8) │
      │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────
      │ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10
──────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼─────
      │5001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ CHELTUIELI ─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ ───────────── │52.731.940.000│2.313.247.900│55.045.187.900│55.614.526.758│2.313.247.900│57.927.774.658│52.896.584.780│2.569.638.573│55.466.223.353│ 95,1
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │46.149.635.812│1.361.357.696│47.510.993.508│49.047.746.041│1.361.357.696│50.409.103.737│46.509.631.868│ 592.517.051│47.102.148.919│ 94,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │10.980.168.108│ 14.457.650│10.994.526.458│11.954.018.916│ 14.457.650│11.978.476.566│ 1.599.558.579│ 764.866│ 1.600.323.445│ 96,9
 26 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 6.149.414.517│ 231.220.748│ 6.380.635.265│ 6.913.965.396│ 231.220.748│ 7.145.186.144│ 6.845.113.653│ 35.563.227│ 6.880.677.090│ 99,0
 34 │SUBVENTII │ 4.084.961.617│ │ 4.084.961.617│ 3.321.702.532│ │ 3.321.702.532│ 3.941.992.986│ │ 3.941.992.986│ 91,5
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 636.861.617│ │ 636.861.617│ 769.197.790│ │ 769.197.790│ 764.845.150│ │ 764.845.150│ 99,4
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 1.211.000.000│ │ 1.211.000.000│ 1.220.948.088│ │ 1.220.948.088│ 214.618.158│ │ 214.618.158│ 99,4
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de pret şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tarif │ 1.417.100.000│ │ 1.417.100.000│ 1.074.286.618│ │ 1.074.286.618│ 1.059.870.391│ │ 1.059.870.391│ 98,6
 35 04│Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 1,0
 36 │PRIME │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │14.404.957.484│1.115.679.298│15.520.636.782│16.052.707.090│1.115.679.298│17.168.386.388│15.273.950.546│ 556.188.958│15.830.139.504│ 95,1
 45 │Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
 50 01│Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interne │ 7.921.000.000│ │ 7.921.000.000│ 7.646.000.000│ │ 7.646.000.000│ 7.347.202.865│ │ 7.347.202.865│ 96,6
 50 02│Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ 732.000.000│ │ 732.000.000│ 127.982.473│ │ 127.982.473│ 15.879.357│ │ 15.879.357│ 12,4
 50 03│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plasarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │titlurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │garantiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │date de stat în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │legii │ 959.500.000│ │ 959.500.000│ 1.333.093.392│ │ 1.333.093.392│ 1.242.723.654│ │ 1.242.723.654│ 93,2
 50 04│Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice externe│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 117.665.367│ │ 117.665.367│ 75,9
 50 05│Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice interne│ 31.500.000│ │ 31.500.000│ 461.500.000│ │ 461.500.000│ 451.164.000│ │ 451.164.000│ 97,7
 60 │REZERVE │ 126.733.386│ │ 126.733.386│ 536.859.965│ │ 536.859.965│ │ │ │
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 3.806.771.159│ 951.890.204│ 4.758.661.363│ 3.827.551.105│ 951.890.204│ 4.779.441.309│ 3.775.554.998│1.977.121.522│ 5.752.676.520│ 98,6
 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACORDATE │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
 80 02│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prin conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interguverna─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mentale │ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│100,0
 80 05│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │refugiat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sunt lipsite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │existenta │ 1.125.000│ │ 1.125.000│ │ │ │ │ │ │
 80 06│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agriculturii │ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 947.623.699│ │ 947.623.699│ 90,2
 80 07│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │arieratelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către RENEL şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ROMGAZ │ │ │ │ 400.000.000│ │ 400.000.000│ 400.000.000│ │ 400.000.000│100,0
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 1.675.124.917│ │ 1.675.124.917│ 1.239.946.500│ │ 1.239.946.500│ 1.214.491.103│ │ 1.214.491.103│ 97,9
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 1.662.753.017│ │ 1.662.753.017│ 1.227.574.600│ │ 1.227.574.600│ 1.202.119.203│ │ 1.202.119.203│ 97,9
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 982.738.772│ │ 982.738.772│ 845.556.799│ │ 845.556.799│ 834.724.595│ │ 834.724.595│ 98,7
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 680.014.245│ │ 680.014.245│ 382.017.801│ │ 382.017.801│ 367.394.608│ │ 367.394.608│ 96,1
 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
 87 03│Rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
      │5101 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AUTORITATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ 1.888.923.664│ │ 1.888.923.664│ 1.921.069.304│ │ 1.921.069.304│ 1.875.865.695│ │ 1.875.865.695│ 96,7
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.662.481.310│ │ 1.662.481.310│ 1.664.288.463│ │ 1.664.288.463│ 1.604.308.849│ │ 1.604.308.849│ 96,4
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 987.590.786│ │ 987.590.786│ 1.016.974.698│ │ 1.016.974.698│ 978.515.522│ │ 978.515.522│ 96,2
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 724.702.090│ │ 724.702.090│ 748.319.983│ │ 748.319.983│ 723.888.465│ │ 723.888.465│ 96,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 150.015.140│ │ 150.015.140│ 156.696.563│ │ 156.696.563│ 150.667.223│ │ 150.667.223│ 95,1
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 30.009.951│ │ 30.009.951│ 31.774.139│ │ 31.774.139│ 30.339.130│ │ 30.339.130│ 95,4
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 82.863.605│ │ 82.863.605│ 80.184.013│ │ 80.184.013│ 73.620.704│ │ 73.620.704│ 91,8
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 46.172.224│ │ 46.172.224│ 49.871.053│ │ 49.871.053│ 45.886.753│ │ 45.886.753│ 92,0
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 36.691.381│ │ 36.691.381│ 30.312.960│ │ 30.312.960│ 27.733.951│ │ 27.733.951│ 91,4
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 432.153.274│ │ 432.153.274│ 438.878.313│ │ 438.878.313│ 423.972.550│ │ 423.972.550│ 95,6
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ 10.000│ │ 10.000│ 89.831│ │ 89.831│ 89.831│ │ 89.831│100,0
 22 │Hrana │ 456.952│ │ 456.952│ 514.207│ │ 514.207│ 513.035│ │ 513.035│ 99,7
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 176.462.705│ │ 176.462.705│ 218.121.396│ │ 218.121.396│ 212.115.642│ │ 212.115.642│ 97,2
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 43.101.762│ │ 43.101.762│ 42.111.550│ │ 42.111.550│ 40.320.808│ │ 40.320.808│ 95,7
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 16.389.413│ │ 16.389.413│ 15.568.856│ │ 15.568.856│ 14.171.743│ │ 14.171.743│ 91,0
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata │ 10.069.446│ │ 10.069.446│ 14.700.484│ │ 14.700.484│ 13.387.911│ │ 13.387.911│ 91,0
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 30.098.114│ │ 30.098.114│ 37.427.303│ │ 37.427.303│ 36.285.937│ │ 36.285.937│ 96,9
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 108.002.045│ │ 108.002.045│ 73.911.715│ │ 73.911.715│ 72.432.217│ │ 72.432.217│ 98,0
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 9.473.169│ │ 9.473.169│ 7.752.048│ │ 7.752.048│ 7.406.945│ │ 7.406.945│ 95,5
 30 │Alte cheltuieli│ 48.159.114│ │ 48.159.114│ 43.381.407│ │ 43.381.407│ 40.636.392│ │ 40.636.392│ 93,6
 34 │SUBVENTII │ 4.793.944│ │ 4.793.944│ 12.871.770│ │ 12.871.770│ 12.653.645│ │ 12.653.645│ 98,3
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 4.793.944│ │ 4.793.944│ 12.871.770│ │ 12.871.770│ 12.653.645│ │ 12.653.645│ 98,3
 38 │TRANSFERURI │ 237.943.306│ │ 237.943.306│ 195.563.682│ │ 195.563.682│ 189.167.132│ │ 189.167.132│ 96,7
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 237.943.306│ │ 237.943.306│ 195.563.682│ │ 195.563.682│ 189.167.132│ │ 189.167.132│ 96,7
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 213.400.994│ │ 213.400.994│ 246.688.331│ │ 246.688.331│ 243.482.024│ │ 243.482.024│ 98,7
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 213.400.994│ │ 213.400.994│ 246.688.331│ │ 246.688.331│ 243.482.024│ │ 243.482.024│ 98,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 13.041.360│ │ 13.041.360│ 10.092.510│ │ 10.092.510│ 10.074.822│ │ 10.074.822│ 99,8
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 13.041.360│ │ 13.041.360│ 10.092.510│ │ 10.092.510│ 10.074.822│ │ 10.074.822│ 99,8
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 11.254.400│ │ 11.254.400│ 7.839.750│ │ 7.839.750│ 7.822.431│ │ 7.822.431│ 99,7
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.786.960│ │ 1.786.960│ 2.252.760│ │ 2.252.760│ 2.252.391│ │ 2.252.391│ 99,9
      │5401 APARARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │NATIONALA │ 5.276.155.130│ 168.688.300│ 5.444.843.430│ 4.790.197.849│ 168.688.300│ 4.958.885.149│ 4.738.946.266│1.623.200.405│ 6.362.146.671│ 98,9
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 2.923.559.446│ │ 2.923.559.446│ 2.914.802.165│ │ 2.914.802.165│ 2.888.126.500│ │ 2.888.126.500│ 99,0
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 1.389.678.012│ │ 1.389.678.012│ 1.519.469.412│ │ 1.519.469.412│ 1.493.926.278│ │ 1.493.926.278│ 98,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 1.533.845.288│ │ 1.533.845.288│ 1.395.296.607│ │ 1.395.296.607│ 1.394.174.709│ │ 1.394.174.709│ 99,9
 38 │TRANSFERURI │ 36.146│ │ 36.146│ 36.146│ │ 36.146│ 25.513│ │ 25.513│ 70,5
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 36.146│ │ 36.146│ 36.146│ │ 36.146│ 25.513│ │ 25.513│ 70,5
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 1.527.320.208│ 168.688.300│ 1.696.008.508│ 1.281.620.280│ 168.688.300│ 1.450.308.508│ 1.260.036.271│1.623.200.405│ 2.883.236.676│ 98,3
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 1.527.320.208│ 168.688.300│ 1.696.008.508│ 1.281.620.280│ 168.688.300│ 1.450.308.508│ 1.260.036.271│1.623.200.405│ 2.883.236.676│ 98,3
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 825.275.476│ │ 825.275.476│ 593.775.476│ │ 593.775.476│ 590.713.495│ │ 590.713.495│ 99,5
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 825.275.476│ │ 825.275.476│ 593.775.476│ │ 593.775.476│ 590.713.495│ │ 590.713.495│ 99,5
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 511.139.423│ │ 511.139.423│ 486.494.707│ │ 486.494.707│ 483.854.458│ │ 483.854.458│ 99,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 314.136.053│ │ 314.136.053│ 107.280.769│ │ 107.280.769│ 106.929.037│ │ 106.929.037│ 99,6
      │5501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ORDINEA PUBLICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SIGURANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │NATIONALA │ 2.562.917.192│ 196.000.000│ 2.758.917.192│ 2.810.750.155│ 196.000.000│ 3.006.750.155│ 2.803.240.464│ 88.892.300│ 2.892.132.764│ 99,7
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 2.292.945.847│ │ 2.292.945.847│ 2.586.835.692│ │ 2.586.835.692│ 2.579.900.157│ │ 2.579.900.157│ 99,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 1.172.563.159│ │ 1.172.563.159│ 1.245.464.639│ │ 1.245.464.639│ 1.241.770.292│ │ 1.241.770.292│ 99,7
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 849.357.658│ │ 849.357.658│ 989.881.058│ │ 989.881.058│ 987.351.099│ │ 987.351.099│ 99,7
 34 │SUBVENTII │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ 270.000.000│ │ 270.000.000│ 350.650.000│ │ 350.650.000│ 349.940.094│ │ 349.940.094│ 99,8
      │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 38 │TRANSFERURI │ 1.025.030│ │ 1.025.030│ 839.995│ │ 839.995│ 838.672│ │ 838.672│ 99,8
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 1.025.030│ │ 1.025.030│ 839.995│ │ 839.995│ 838.672│ │ 838.672│ 99,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 164.621.227│ 196.000.000│ 360.621.227│ 167.295.018│ 196.000.000│ 363.295.018│ 166.916.996│ 88.892.300│ 255.809.296│ 99,7
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 164.621.227│ 196.000.000│ 360.621.227│ 167.295.018│ 196.000.000│ 363.295.018│ 166.916.996│ 88.892.300│ 255.809.296│ 99,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 105.359.118│ │ 105.359.118│ 56.619.445│ │ 56.619.445│ 56.423.311│ │ 56.423.311│ 99,7
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 105.350.118│ │ 105.350.118│ 56.619.445│ │ 56.619.445│ 56.423.311│ │ 56.423.311│ 99,6
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 84.209.768│ │ 84.209.768│ 34.366.270│ │ 34.366.270│ 34.365.585│ │ 34.365.585│100,0
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 21.140.350│ │ 21.140.350│ 22.253.175│ │ 22.253.175│ 22.057.726│ │ 22.057.726│ 99,9
      │5701 INVATAMANT│ 6.739.088.149│ 189.296.300│ 6.928.384.449│ 7.486.450.184│ 189.296.300│ 7.675.746.484│ 7.156.598.959│ 50.688.840│ 7.207.287.799│ 95,9
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 6.068.578.847│ 175.477.400│ 6.244.056.247│ 6.710.705.935│ 175.477.400│ 6.886.183.335│ 6.396.913.185│ 42.961.279│ 6.439.874.464│ 95,9
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 4.241.063.853│ 14.457.650│ 4.255.521.503│ 4.788.971.203│ 14.457.650│ 4.803.428.853│ 4.521.904.422│ 764.866│ 4.522.669.288│ 94,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 3.263.622.755│ │ 3.263.622.755│ 3.689.501.073│ │ 3.689.501.073│ 3.527.996.729│ │ 3.527.996.729│ 95,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 796.361.154│ │ 796.361.154│ 896.761.582│ │ 896.761.582│ 909.024.070│ │ 909.024.070│ 90,9
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 159.272.231│ │ 159.272.231│ 181.870.976│ │ 181.870.976│ 167.234.394│ │ 167.234.394│ 91,8
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 21.807.713│ 14.457.650│ 36.265.363│ 20.837.572│ 14.457.650│ 35.295.222│ 17.694.229│ 764.866│ 18.414.095│ 84,7
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 6.054.813│ │ 6.054.813│ 17.063.754│ │ 17.063.754│ 15.057.903│ │ 15.057.903│ 88,8
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 15.752.900│ 14.457.650│ 30.210.550│ 3.773.818│ 14.457.650│ 18.231.468│ 2.591.326│ 764.866│ 3.356.192│ 58,9
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 939.832.369│ 103.130.750│ 1.042.963.119│ 1.124.869.593│ 103.130.750│ 1.228.000.343│ 1.103.248.162│ 30.406.413│ 1.133.654.575│ 98,8
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ 233.291.963│ 76.952.950│ 310.244.913│ 162.312.066│ │ 162.312.066│ 158.028.037│ │ 158.028.037│ 97,9
 22 │Hrana │ 236.414.364│ │ 236.414.364│ 185.248.946│ │ 185.248.946│ 185.071.085│ │ 185.071.085│ 99,9
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 1.366.500│ │ 1.366.500│ 3.939.553│ │ 3.939.553│ 3.933.855│ │ 3.933.855│ 99,9
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 144.830.539│ │ 144.830.539│ 184.541.894│ │ 184.541.894│ 184.589.124│ │ 184.589.124│100,0
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 22.940.053│ 25.812.800│ 48.752.853│ 53.752.604│ 25.812.800│ 79.565.404│ 53.614.772│ 7.610.400│ 61.225.172│ 99,9
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 93.262.382│ │ 93.262.382│ 172.283.779│ │ 172.283.779│ 172.010.292│ │ 172.010.292│ 99,8
 27 │Reparatii │ 32.741.743│ │ 32.741.743│ 121.259.889│ │ 121.259.889│ 120.520.915│ │ 120.520.915│ 99,3
      │curente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 81.046.167│ │ 81.046.167│ 143.356.147│ │ 143.356.147│ 141.146.835│ │ 141.146.835│ 98,4
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 6.003.045│ 365.000│ 6.368.045│ 12.104.252│ 365.000│ 12.469.252│ 12.052.846│ 107.800│ 12.160.646│ 99,5
 30 │Alte cheltuieli│ 29.184.268│ │ 29.184.268│ 28.914.118│ │ 28.914.118│ 25.319.548│ │ 25.319.548│ 91,0
 31 │Manuale │ 58.751.345│ │ 58.751.345│ 57.156.345│ 76.952.950│ 134.109.295│ 45.960.853│ 22.688.213│ 68.649.066│ 80,4
 34 │SUBVENTII │ 61.755.062│ │ 61.755.062│ 87.115.614│ │ 87.115.614│ 84.629.117│ │ 84.629.117│ 97,1
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 61.755.062│ │ 61.755.062│ 87.115.614│ │ 87.115.614│ 84.629.117│ │ 84.629.117│ 97,1
 38 │TRANSFERURI │ 825.927.563│ 57.889.000│ 883.816.563│ 709.749.525│ 57.889.000│ 767.638.525│ 687.131.484│ 11.790.000│ 698.921.484│ 96,8
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 825.927.563│ 57.889.000│ 883.816.563│ 709.749.525│ 57.889.000│ 767.638.525│ 687.131.484│ 11.790.000│ 698.921.484│ 96,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 665.855.917│ 13.818.900│ 679.674.817│ 771.872.026│ 13.818.900│ 785.690.926│ 755.960.678│ 7.727.561│ 763.688.239│ 97,9
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 665.855.917│ 13.818.900│ 679.674.817│ 771.872.026│ 13.818.900│ 785.690.926│ 755.960.678│ 7.727.561│ 763.688.239│ 97,9
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 4.653.385│ │ 4.653.385│ 3.872.223│ │ 3.872.223│ 3.725.096│ │ 3.725.096│ 96,2
      │5801 SANATATE │ 4.177.599.504│ 459.350.800│ 4.636.950.304│ 4.438.783.325│ 459.350.800│ 4.898.134.125│ 4.418.810.999│ 123.378.008│ 4.542.189.007│ 95,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 3.354.278.727│ 125.450.500│ 3.659.729.227│ 3.991.526.328│ 125.450.500│ 4.116.975.828│ 3.975.636.910│ 3.498.500│ 3.979.135.410│ 99,6
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 2.458.016.272│ │ 2.458.016.272│ 2.597.968.921│ │ 2.597.968.921│ 2.592.533.704│ │ 2.592.533.704│ 99,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 1.882.484.814│ │ 1.882.484.814│ 2.006.248.545│ │ 2.006.248.545│ 2.001.631.215│ │ 2.001.631.215│ 99,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 478.642.296│ │ 478.642.296│ 490.301.063│ │ 490.301.063│ 489.863.403│ │ 489.863.403│ 99,9
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 92.109.066│ │ 92.109.066│ 96.537.611│ │ 96.537.611│ 96.261.569│ │ 96.261.569│ 97,7
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 4.780.096│ │ 4.780.096│ 4.881.601│ │ 4.881.601│ 4.777.517│ │ 4.777.517│ 97,8
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 4.263.296│ │ 4.263.296│ 4.701.917│ │ 4.701.917│ 4.604.533│ │ 4.604.533│ 97,9
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 516.800│ │ 516.800│ 179.684│ │ 179.684│ 172.984│ │ 172.984│ 96,2
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 1.041.975.341│ 125.450.500│ 1.167.425.841│ 1.375.883.203│ 125.450.500│ 1.501.333.793│ 1.371.395.808│ 3.498.500│ 1.374.894.308│ 99,6
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ 1.045.200│ │ 1.045.200│ 1.527.874│ │ 1.527.874│ 1.522.992│ │ 1.522.992│ 99,6
 22 │Hrana │ 39.276.686│ │ 39.276.686│ 36.764.385│ │ 36.764.385│ 36.268.766│ │ 36.268.766│ 99,6
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 913.146.889│ 118.092.100│ 1.031.238.989│ 1.185.841.796│ 118.092.100│ 1.303.933.898│ 1.184.444.828│ │ 1.184.444.828│ 99,8
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 33.104.181│ │ 33.104.181│ 61.974.198│ │ 61.974.198│ 61.799.741│ │ 61.799.741│ 99,7
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 15.556.100│ │ 15.556.100│ 40.249.603│ │ 40.249.603│ 40.138.888│ │ 40.138.888│ 99,7
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 10.963.243│ │ 10.963.243│ 10.800.852│ │ 10.800.852│ 10.720.994│ │ 10.720.994│ 99,2
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 12.518.404│ │ 12.518.404│ 16.468.282│ │ 16.468.282│ 16.471.338│ │ 16.471.338│100,0
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 11.084.000│ │ 11.084.000│ 12.102.051│ │ 12.102.051│ 12.066.517│ │ 12.066.517│ 99,7
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 257.850│ │ 257.850│ 593.438│ │ 593.438│ 582.288│ │ 582.288│ 98,1
 30 │Alte cheltuieli│ 5.022.788│ 7.358.400│ 12.381.188│ 9.560.722│ 7.358.400│ 16.919.121│ 7.379.455│ 3.498.500│ 10.877.955│ 77,1
 38 │TRANSFERURI │ 34.287.114│ │ 34.287.114│ 17.674.204│ │ 17.674.204│ 11.707.398│ │ 11.707.398│ 66,2
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 34.287.114│ │ 34.287.114│ 17.674.204│ │ 17.674.204│ 11.707.398│ │ 11.707.398│ 66,2
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 233.811.730│ 333.900.300│ 567.712.030│ 208.311.730│ 333.900.300│ 542.212.030│ 205.713.406│ 119.879.508│ 325.592.914│ 98,7
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 233.811.730│ 333.900.300│ 567.712.030│ 208.311.730│ 333.900.300│ 542.212.030│ 205.713.406│ 119.879.508│ 325.592.914│ 98,7
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 409.509.047│ │ 409.509.047│ 238.945.267│ │ 238.945.267│ 237.460.683│ │ 237.460.683│ 99,3
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 409.509.047│ │ 409.509.047│ 238.945.267│ │ 238.945.267│ 237.460.683│ │ 237.460.683│ 99,3
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 244.387.586│ │ 244.387.586│ 175.743.505│ │ 175.743.505│ 174.987.046│ │ 174.987.046│ 99,5
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 165.121.461│ │ 165.121.461│ 63.201.762│ │ 63.201.762│ 62.473.637│ │ 62.473.637│ 98,8
      │5901 CULTURA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │RELIGIE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIUNI PRIVIND│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SPORTIVA SI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TINERET │ 816.982.060│ │ 816.982.060│ 859.651.134│ │ 859.651.134│ 853.765.449│ │ 853.765.449│ 99,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 776.025.025│ │ 776.025.025│ 818.330.749│ │ 818.330.749│ 812.466.276│ │ 812.466.276│ 99,2
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 105.206.667│ │ 105.206.667│ 105.448.440│ │ 105.448.440│ 102.897.442│ │ 102.897.442│ 97,5
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 76.161.465│ │ 76.161.465│ 76.694.946│ │ 76.694.946│ 75.841.192│ │ 75.841.192│ 98,8
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 18.808.819│ │ 18.808.819│ 19.112.312│ │ 19.112.312│ 18.495.436│ │ 18.495.436│ 96,7
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 3.761.984│ │ 3.761.984│ 3.828.939│ │ 3.828.939│ 3.711.942│ │ 3.711.942│ 96,9
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 6.474.399│ │ 6.474.399│ 5.812.243│ │ 5.812.243│ 4.848.872│ │ 4.848.872│ 83,4
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 3.246.045│ │ 3.246.045│ 1.912.198│ │ 1.912.198│ 1.132.373│ │ 1.132.373│ 59,2
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 3.228.354│ │ 3.228.354│ 3.900.045│ │ 3.900.045│ 3.716.499│ │ 3.716.499│ 95,2
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 322.720.285│ │ 322.720.285│ 339.575.450│ │ 339.575.450│ 337.662.428│ │ 337.662.428│ 99,4
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ │ │ │ 10.500│ │ 10.500│ 10.225│ │ 10.225│ 97,3
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 6.828.620│ │ 6.828.620│ 9.053.025│ │ 9.053.025│ 6.850.554│ │ 6.850.554│ 97,7
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 92.307.360│ │ 92.307.360│ 163.995.231│ │ 163.995.231│ 162.727.966│ │ 162.727.966│ 99,2
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 965.100│ │ 965.100│ 1.385.792│ │ 1.385.792│ 1.349.831│ │ 1.349.831│ 97,4
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 1.075.500│ │ 1.075.500│ 1.629.300│ │ 1.629.300│ 1.617.458│ │ 1.617.458│ 99,2
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 5.094.000│ │ 5.094.000│ 591.100│ │ 591.100│ 555.839│ │ 555.839│ 94,0
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 1.644.360│ │ 1.644.360│ 2.741.222│ │ 2.741.222│ 2.669.708│ │ 2.669.708│ 98,4
 30 │Alte cheltuieli│ 214.805.345│ │ 214.805.345│ 160.169.280│ │ 160.169.280│ 159.850.847│ │ 159.850.847│ 99,8
 34 │SUBVENTII │ 292.584.948│ │ 292.584.948│ 310.005.609│ │ 310.005.609│ 309.609.313│ │ 309.609.313│ 99,8
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 292.584.948│ │ 292.584.948│ 309.926.409│ │ 309.926.409│ 309.530.113│ │ 309.530.113│ 99,8
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ │ │ │ 79.200│ │ 79.200│ 79.200│ │ 79.200│100,0
 38 │TRANSFERURI │ 55.513.125│ │ 55.513.125│ 63.301.250│ │ 63.301.250│ 62.297.093│ │ 62.297.093│ 98,4
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 55.513.125│ │ 55.513.125│ 63.301.250│ │ 63.301.250│ 62.297.093│ │ 62.297.093│ 98,4
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 40.957.035│ │ 40.957.035│ 41.320.385│ │ 41.320.385│ 41.299.173│ │ 41.299.173│ 99,9
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 40.957.035│ │ 40.957.035│ 41.320.385│ │ 41.320.385│ 41.299.173│ │ 41.299.173│ 99,9
      │6001 ASISTENTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ALOCATII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │INDEMNIZATII │ 5.505.316.125│ 8.212.500│ 5.513.528.625│ 4.544.505.647│ 8.212.500│ 4.552.718.147│ 4.197.075.867│ 3.523.254│ 4.200.599.121│ 92,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 5.465.266.876│ 2.639.493│ 5.467.906.374│ 4.499.456.398│ 2.639.493│ 4.502.095.896│ 4.153.768.208│ 1.658.314│ 4.155.446.522│ 92,3
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 53.069.657│ │ 53.069.657│ 55.551.657│ │ 55.551.657│ 55.241.095│ │ 55.241.095│ 97,6
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 39.274.510│ │ 39.274.510│ 42.152.052│ │ 42.152.052│ 41.403.969│ │ 41.403.969│ 98,2
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 9.818.628│ │ 9.818.628│ 10.380.382│ │ 10.380.382│ 10.068.413│ │ 10.068.413│ 96,9
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 1.964.023│ │ 1.964.023│ 2.087.495│ │ 2.087.495│ 2.039.342│ │ 2.039.342│ 97,6
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 2.012.496│ │ 2.012.496│ 1.931.727│ │ 1.931.727│ 1.729.371│ │ 1.729.371│ 89,5
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 1.357.944│ │ 1.357.944│ 1.559.586│ │ 1.559.586│ 1.406.057│ │ 1.406.057│ 90,1
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 654.552│ │ 654.552│ 372.141│ │ 372.141│ 323.314│ │ 323.314│ 86,8
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 38.106.910│ 2.639.498│ 40.746.408│ 70.974.082│ 2.639.498│ 73.613.580│ 69.798.226│ 1.658.314│ 71.456.540│ 98,3
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ 24.797.205│ │ 24.797.205│ 49.421.580│ │ 49.421.580│ 48.960.550│ │ 48.960.550│ 99,0
 22 │Hrana │ 605.300│ │ 605.300│ 342.970│ │ 342.970│ 342.172│ │ 342.172│ 99,7
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 8.000│ │ 8.000│ 20.000│ │ 20.000│ 19.959│ │ 19.959│ 99,8
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 8.397.143│ │ 8.397.143│ 15.954.895│ │ 15.954.895│ 15.700.821│ │ 15.700.821│ 98,4
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 231.770│ 290.345│ 522.115│ 187.970│ 290.345│ 478.315│ 205.518│ │ 205.518│109,3
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 567.836│ │ 567.836│ 603.009│ │ 603.009│ 614.805│ │ 614.805│100,9
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 1.257.472│ │ 1.257.472│ 790.704│ │ 790.704│ 638.113│ │ 638.113│ 80,7
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 337.414│ │ 337.414│ 1.397.274│ │ 1.397.274│ 1.369.430│ │ 1.369.430│ 98,6
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 162.434│ │ 162.434│ 257.192│ │ 257.192│ 259.746│ │ 259.746│100,9
 30 │Alte cheltuieli│ 1.742.336│ 2.349.153│ 4.091.489│ 1.998.488│ 2.349.153│ 4.347.641│ 1.687.102│ 1.658.314│ 3.345.416│ 84,4
 34 │SUBVENTII │ 823.427.073│ │ 823.427.073│ 261.207.548│ │ 261.207.548│ 6.598.792│ │ 6.598.792│ 2,5
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.427.073│ │ 3.427.073│ 3.939.505│ │ 3.939.505│ 3.939.505│ │ 3.939.505│100,0
 35 04│Alocatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │compensarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │cresterii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pretului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │paine │ 820.000.000│ │ 820.000.000│ 257.268.043│ │ 257.268.043│ 2.659.287│ │ 2.659.287│ 2,0
 38 │TRANSFERURI │ 4.550.663.236│ │ 4.550.663.236│ 4.110.723.111│ │ 4.110.723.111│ 4.022.150.095│ │ 4.022.150.095│ 97,8
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 4.550.663.236│ │ 4.550.663.236│ 4.110.723.111│ │ 4.110.723.111│ 4.022.150.095│ │ 4.022.150.095│ 97,8
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 19.767.689│ 5.573.002│ 25.340.591│ 24.767.689│ 5.573.002│ 30.340.591│ 24.271.887│ 1.864.940│ 26.136.827│ 98,0
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 19.767.689│ 5.573.002│ 25.340.591│ 24.767.689│ 5.573.002│ 30.340.591│ 24.271.887│ 1.864.940│ 26.136.827│ 98,0
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 20.281.560│ │ 20.281.560│ 20.281.560│ │ 20.281.560│ 19.015.772│ │ 19.015.772│ 93,7
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 7.909.660│ │ 7.909.660│ 7.909.660│ │ 7.909.660│ 6.643.872│ │ 6.643.872│ 84,0
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 6.570.000│ │ 6.570.000│ 6.570.000│ │ 6.570.000│ 6.244.205│ │ 6.244.205│ 95,0
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.339.660│ │ 1.339.660│ 1.339.660│ │ 1.339.660│ 399.667│ │ 399.667│ 29,8
 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
 87 03│Rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumutului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│ 12.371.900│ │ 12.371.900│100,0
      │6301 SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │LOCUINTE │ 460.046.744│ │ 460.046.744│ 416.845.744│ │ 416.845.744│ 401.690.296│ │ 401.690.296│ 96,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 387.646.549│ │ 387.646.549│ 344.996.549│ │ 344.996.549│ 330.651.813│ │ 330.651.813│ 95,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 3.587.782│ │ 3.587.782│ 4.046.782│ │ 4.046.782│ 3.589.577│ │ 3.589.577│ 98,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 2.616.654│ │ 2.616.654│ 2.777.423│ │ 2.777.423│ 2.575.781│ │ 2.575.781│ 92,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 654.163│ │ 654.163│ 694.355│ │ 694.355│ 639.623│ │ 639.623│ 92,1
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 130.833│ │ 130.833│ 138.872│ │ 138.872│ 128.622│ │ 128.622│ 92,6
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 186.132│ │ 186.132│ 436.132│ │ 436.132│ 245.551│ │ 245.551│ 56,3
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 48.132│ │ 48.132│ 148.132│ │ 148.132│ 89.148│ │ 89.148│ 60,1
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 138.000│ │ 138.000│ 288.000│ │ 288.000│ 156.403│ │ 156.403│ 54,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 815.785│ │ 815.785│ 1.315.785│ │ 1.315.785│ 1.203.516│ │ 1.203.516│ 91,4
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 390.000│ │ 390.000│ 760.000│ │ 760.000│ 753.082│ │ 753.082│ 99,0
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 106.900│ │ 106.900│ 206.900│ │ 206.900│ 167.256│ │ 167.256│ 80,8
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 14.900│ │ 14.900│ 34.900│ │ 34.900│ 34.057│ │ 34.057│ 97,5
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 103.200│ │ 103.200│ 98.200│ │ 98.200│ 63.058│ │ 63.058│ 64,2
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 24.800│ │ 24.800│ 9.800│ │ 9.800│ 3.506│ │ 3.506│ 35,7
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 11.985│ │ 11.985│ 36.985│ │ 36.985│ 33.418│ │ 33.418│ 90,3
 30 │Alte cheltuieli│ 164.000│ │ 164.000│ 169.000│ │ 169.000│ 149.139│ │ 149.139│ 88,2
 38 │TRANSFERURI │ 383.242.982│ │ 383.242.982│ 339.633.982│ │ 339.633.982│ 325.858.720│ │ 325.858.720│ 95,9
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 383.242.982│ │ 383.242.982│ 339.633.982│ │ 339.633.982│ 325.858.720│ │ 325.858.720│ 95,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 72.400.195│ │ 72.400.195│ 71.850.195│ │ 71.850.195│ 71.038.483│ │ 71.038.483│ 98,8
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 72.400.195│ │ 72.400.195│ 71.850.195│ │ 71.850.195│ 71.038.483│ │ 71.038.483│ 98,8
      │6401 MEDIU SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │APE │ 142.669.845│ │ 142.669.845│ 159.706.445│ │ 159.706.445│ 159.137.988│ │ 159.137.988│ 99,6
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 26.185.113│ │ 26.185.113│ 33.017.213│ │ 33.017.213│ 32.957.383│ │ 32.957.383│ 99,8
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 19.973.518│ │ 19.973.518│ 24.805.618│ │ 24.805.618│ 24.749.367│ │ 24.749.367│ 99,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 14.930.477│ │ 14.930.477│ 19.304.297│ │ 19.304.297│ 19.248.076│ │ 19.248.076│ 99,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 3.732.619│ │ 3.732.619│ 4.414.499│ │ 4.414.499│ 4.114.484│ │ 4.114.484│100,0
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 746.524│ │ 746.524│ 822.924│ │ 822.924│ 822.912│ │ 822.912│100,0
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 563.898│ │ 563.898│ 563.898│ │ 563.898│ 563.895│ │ 563.895│100,0
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 563.898│ │ 563.898│ 563.898│ │ 563.898│ 563.895│ │ 563.895│100,0
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 6.211.595│ │ 6.211.595│ 8.211.595│ │ 8.211.595│ 8.208.016│ │ 8.208.016│ 99,9
 22 │Hrana │ │ │ │ 142.000│ │ 142.000│ 140.429│ │ 140.429│ 98,8
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ │ │ │ 2.500│ │ 2.500│ 2.369│ │ 2.369│ 94,7
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 1.750.000│ │ 1.750.000│ 4.206.875│ │ 4.206.875│ 4.205.859│ │ 4.205.859│ 99,9
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 2.850.000│ │ 2.850.000│ 2.607.300│ │ 2.607.300│ 2.607.256│ │ 2.607.256│100,0
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 100.000│ │ 100.000│ 143.560│ │ 143.560│ 143.300│ │ 143.300│ 99,8
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 450.000│ │ 450.000│ 572.200│ │ 572.200│ 572.105│ │ 572.105│ 99,9
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 400.000│ │ 400.000│ 36.000│ │ 36.000│ 35.583│ │ 35.583│ 98,8
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 20.000│ │ 20.000│ 107.010│ │ 107.010│ 107.003│ │ 107.003│ 99,9
 30 │Alte cheltuieli│ 641.595│ │ 641.595│ 394.150│ │ 394.150│ 394.112│ │ 394.112│ 99,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 116.484.733│ │ 116.484.733│ 126.689.232│ │ 126.689.232│ 126.180.605│ │ 126.180.605│ 99,6
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 12.315.964│ │ 12.315.964│ 12.310.226│ │ 12.310.226│ 99,9
 73 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capital de stat│ 100.484.733│ │ 100.484.733│ 114.373.268│ │ 114.373.268│ 113.870.379│ │ 113.870.379│ 99,5
      │6601 INDUSTRIE │ 2.001.986.026│ 12.300.000│ 2.014.286.026│ 1.967.096.241│ 12.300.000│ 1.979.396.241│ 1.930.194.965│ 11.371.088│ 1.941.566.053│ 98,1
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.657.087.290│ 12.300.000│ 1.669.387.290│ 1.599.553.890│ 12.300.000│ 1.611.853.890│ 1.563.836.305│ 11.371.088│ 1.575.207.393│ 97,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 50.856.934│ │ 50.856.934│ 51.972.834│ │ 51.972.834│ 46.078.958│ │ 46.078.958│ 88,6
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 39.590.540│ │ 39.590.540│ 40.342.740│ │ 40.342.740│ 36.219.334│ │ 36.219.334│ 89,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 3.161.554│ │ 3.161.554│ 3.464.654│ │ 3.464.654│ 2.866.148│ │ 2.866.148│ 82,7
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 632.271│ │ 632.271│ 692.871│ │ 692.871│ 575.695│ │ 575.695│ 83,0
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 7.472.569│ │ 7.472.569│ 7.472.569│ │ 7.472.569│ 6.417.781│ │ 6.417.781│ 85,8
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 334.589│ │ 334.589│ 363.829│ │ 363.829│ 245.056│ │ 245.056│ 67,3
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 7.137.980│ │ 7.137.980│ 7.108.740│ │ 7.108.740│ 6.172.725│ │ 6.172.725│ 86,8
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SERVICII │ 128.143.856│ │ 128.143.856│ 145.906.456│ │ 145.906.456│ 139.481.396│ │ 139.481.396│ 95,6
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 7.602.347│ │ 7.602.347│ 10.051.626│ │ 10.051.626│ 10.036.131│ │ 10.036.131│ 99,8
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 850.264│ │ 850.264│ 489.278│ │ 489.278│ 437.356│ │ 437.356│ 89,3
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 69.097│ │ 69.097│ 92.097│ │ 92.097│ 40.949│ │ 40.949│ 44,4
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 330.563│ │ 330.563│ 430.563│ │ 430.563│ 331.165│ │ 331.165│ 76,9
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 42.743│ │ 42.743│ 39.243│ │ 39.243│ │ │ │
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 114.659│ │ 114.659│ 168.485│ │ 168.485│ 139.695│ │ 139.695│ 82,9
 30 │Alte cheltuieli│ 119.134.183│ │ 119.134.183│ 134.635.164│ │ 134.635.164│ 128.496.100│ │ 128.496.100│ 95,4
 34 │SUBVENTII │ 1.075.101.500│ │ 1.075.101.500│ 1.073.689.600│ │ 1.073.689.600│ 1.066.432.859│ │ 1.066.432.859│ 99,3
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.701.500│ │ 3.701.500│ 4.053.143│ │ 4.053.143│ 3.526.332│ │ 3.526.332│ 87,0
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 1.071.000.000│ │ 1.071.000.000│ 1.069.236.457│ │ 1.069.236.457│ 1.062.906.527│ │ 1.062.906.527│ 99,4
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 400.000│ │ 400.000│ 400.000│ │ 400.000│ │ │ │
 38 │TRANSFERURI │ 402.985.000│ 12.300.000│ 415.285.000│ 327.985.000│ 12.300.000│ 340.285.000│ 311.483.092│ 11.371.088│ 323.214.180│ 95,0
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 402.985.000│ 12.300.000│ 415.285.000│ 327.985.000│ 12.300.000│ 340.285.000│ 311.483.092│ 11.371.088│ 323.214.180│ 95,0
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 342.188.100│ │ 342.188.100│ 364.892.700│ │ 364.892.700│ 364.282.703│ │ 364.282.703│ 99,8
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 308.100│ │ 308.100│ 988.100│ │ 988.100│ 655.937│ │ 655.937│ 66,3
 73 │Investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ale regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capital de stat│ 341.880.000│ │ 341.880.000│ 363.904.600│ │ 363.904.600│ 363.626.766│ │ 363.626.766│ 99,9
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 2.710.636│ │ 2.710.636│ 2.649.651│ │ 2.649.651│ 2.075.957│ │ 2.075.957│ 78,3
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 2.710.636│ │ 2.710.636│ 2.649.651│ │ 2.649.651│ 2.075.957│ │ 2.075.957│ 78,3
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 1.339.004│ │ 1.339.004│ 1.570.204│ │ 1.570.204│ 1.202.655│ │ 1.202.655│ 76,5
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 1.371.632│ │ 1.371.632│ 1.079.447│ │ 1.079.447│ 873.302│ │ 873.302│ 80,9
      │6701 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AGRICULTURA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SILVICULTURA │ 4.128.033.984│ │ 4.128.033.984│ 3.724.680.984│ │ 3.724.680.984│ 3.664.559.713│ │ 3.664.559.713│ 98,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 4.044.603.278│ │ 4.044.603.278│ 3.634.533.278│ │ 3.634.533.278│ 3.576.947.767│ │ 3.576.947.767│ 98,4
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 330.970.798│ │ 330.970.798│ 366.473.798│ │ 366.473.798│ 361.456.011│ │ 361.456.011│ 98,6
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 243.734.981│ │ 243.734.981│ 272.921.204│ │ 272.921.204│ 267.685.448│ │ 267.685.448│ 98,0
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 60.258.745│ │ 60.258.745│ 73.943.613│ │ 73.943.613│ 73.807.669│ │ 73.807.669│ 99,8
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 12.051.749│ │ 12.051.749│ 13.683.658│ │ 13.683.658│ 13.617.298│ │ 13.617.298│ 99,5
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 4.925.323│ │ 4.925.323│ 5.925.323│ │ 5.925.323│ 6.345.596│ │ 6.345.596│107,0
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 4.569.823│ │ 4.569.823│ 5.569.823│ │ 5.569.823│ 5.974.729│ │ 5.974.729│107,0
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 355.500│ │ 355.500│ 355.500│ │ 355.500│ 370.867│ │ 370.867│104,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 153.732.480│ │ 153.732.480│ 164.408.793│ │ 164.408.793│ 164.229.659│ │ 164.229.659│ 99,8
 22 │Hrana │ 1.500.000│ │ 1.500.000│ 1.225.613│ │ 1.225.613│ 1.221.577│ │ 1.221.577│ 99,6
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 21.522.223│ │ 21.522.223│ 13.826.503│ │ 13.826.503│ 13.796.295│ │ 13.796.295│ 99,7
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 19.035.000│ │ 19.035.000│ 39.164.917│ │ 39.164.917│ 39.134.447│ │ 39.134.447│ 99,9
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 98.138.000│ │ 98.138.000│ 93.463.034│ │ 93.463.034│ 93.434.050│ │ 93.434.050│ 99,9
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 3.247.000│ │ 3.247.000│ 3.364.287│ │ 3.364.287│ 3.335.237│ │ 3.335.237│ 99,1
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 2.452.000│ │ 2.452.000│ 6.637.589│ │ 6.637.589│ 6.523.422│ │ 6.523.422│ 99,7
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 4.678.000│ │ 4.678.000│ 4.689.345│ │ 4.689.345│ 4.688.407│ │ 4.688.407│ 99,9
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 1.040.000│ │ 1.040.000│ 1.018.331│ │ 1.018.331│ 1.009.145│ │ 1.009.145│ 99,1
 30 │Alte cheltuieli│ 2.120.257│ │ 2.120.257│ 999.174│ │ 999.174│ 987.078│ │ 987.078│ 98,7
 34 │SUBVENTII │ 1.416.700.000│ │ 1.416.700.000│ 1.073.809.411│ │ 1.073.809.411│ 1.059.791.191│ │ 1.059.791.191│ 98,6
 35 03│Subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │diferentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pret şi tarif │ 1.416.700.000│ │ 1.416.700.000│ 1.073.809.411│ │ 1.073.809.411│ 1.059.791.191│ │ 1.059.791.191│ 98,6
 36 │PRIME │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,8
 37 │Prime acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricoli │ 604.500.000│ │ 604.500.000│ 535.016.276│ │ 535.016.276│ 534.380.651│ │ 534.380.651│ 99,8
 38 │TRANSFERURI │ 1.548.700.000│ │ 1.548.700.000│ 1.494.825.000│ │ 1.494.825.000│ 1.457.090.255│ │ 1.457.090.255│ 97,4
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 1.548.700.000│ │ 1.548.700.000│ 1.494.825.000│ │ 1.494.825.000│ 1.457.090.255│ │ 1.457.090.255│ 97,4
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 49.300.000│ │ 49.300.000│ 55.017.000│ │ 55.017.000│ 55.675.942│ │ 55.675.942│ 99,3
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 25.697.000│ │ 25.697.000│ 27.697.000│ │ 27.697.000│ 27.530.055│ │ 27.530.055│ 99,4
 73 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capital de stat│ 23.603.000│ │ 23.603.000│ 28.320.000│ │ 28.320.000│ 28.145.887│ │ 28.145.887│ 99,3
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 31.936.004│ │ 31.936.004│ 93,5
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 34.130.706│ │ 34.130.706│ 31.936.004│ │ 31.936.004│ 93,5
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 19.344.787│ │ 19.344.787│ 19.334.787│ │ 19.334.787│ 18.079.240│ │ 18.079.240│ 93,4
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 14.785.919│ │ 14.785.919│ 14.785.919│ │ 14.785.919│ 13.856.764│ │ 13.856.764│ 93,7
      │6801 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TRANSPORTURI SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMUNICATII │ 1.771.976.563│1.279.400.000│ 3.051.376.563│ 1.791.457.006│1.279.400.000│ 3.070.857.006│ 1.770.887.311│ 668.584.678│ 2.439.471.989│ 98,8
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 1.244.631.578│1.045.490.298│ 2.290.121.876│ 1.125.643.888│1.045.490.298│ 2.171.134.186│ 1.121.725.432│ 533.027.870│ 1.654.753.302│ 99,6
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 18.427.536│ │ 18.427.536│ 19.787.639│ │ 19.787.639│ 17.876.126│ │ 17.876.126│ 90,3
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 13.681.128│ │ 13.681.128│ 14.320.148│ │ 14.320.148│ 12.919.312│ │ 12.919.312│ 90,2
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 3.420.282│ │ 3.420.282│ 3.580.384│ │ 3.580.384│ 3.516.629│ │ 3.516.629│ 98,2
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de şomaj │ 684.056│ │ 684.056│ 745.226│ │ 745.226│ 664.720│ │ 664.720│ 86,5
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 642.070│ │ 642.070│ 1.141.879│ │ 1.141.879│ 795.465│ │ 795.465│ 69,6
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 280.900│ │ 280.900│ 628.900│ │ 628.900│ 405.192│ │ 405.192│ 64,4
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 361.170│ │ 361.170│ 512.978│ │ 512.978│ 390.273│ │ 390.273│ 76,0
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 17.512.536│ │ 17.512.536│ 20.565.315│ │ 20.565.315│ 19.525.710│ │ 19.525.710│ 94,9
 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter social│ 191.850│ │ 191.850│ 214.000│ │ 214.000│ 207.267│ │ 207.267│ 96,8
 22 │Hrana │ 411.480│ │ 411.480│ 1.201.632│ │ 1.201.632│ 1.165.128│ │ 1.165.128│ 96,9
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ 78.555│ │ 78.555│ 2.908│ │ 2.908│ 2.902│ │ 2.902│ 99,7
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 1.255.963│ │ 1.255.963│ 4.123.418│ │ 4.123.418│ 3.958.261│ │ 3.958.261│ 95,9
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 3.543.253│ │ 3.543.253│ 6.895.882│ │ 6.895.882│ 6.681.427│ │ 6.681.427│ 96,8
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 380.693│ │ 380.693│ 735.385│ │ 735.385│ 684.151│ │ 684.151│ 98,0
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 2.919.711│ │ 2.919.711│ 2.747.838│ │ 2.747.838│ 2.688.157│ │ 2.688.157│ 97,8
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 7.319.953│ │ 7.319.953│ 3.598.911│ │ 3.598.911│ 3.498.057│ │ 3.498.057│ 97,2
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 92.447│ │ 92.447│ 120.603│ │ 120.603│ 104.797│ │ 104.797│ 86,8
 30 │Alte cheltuieli│ 1.318.631│ │ 1.318.631│ 924.738│ │ 924.738│ 535.563│ │ 535.563│ 57,9
 34 │SUBVENTII │ 140.000.000│ │ 140.000.000│ 151.711.631│ │ 151.711.631│ 151.711.631│ │ 151.711.631│100,0
 35 02│Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │activităţi │ 140.000.000│ │ 140.000.000│ 151.711.631│ │ 151.711.631│ 151.711.631│ │ 151.711.631│100,0
 38 │TRANSFERURI │ 1.068.691.506│1.045.490.298│ 2.114.181.804│ 933.579.306│1.045.490.298│ 1.979.069.604│ 932.611.965│ 533.027.870│ 1.465.639.835│ 99,9
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 1.068.691.506│1.045.490.298│ 2.114.181.804│ 933.579.306│1.045.490.298│ 1.979.069.604│ 932.611.965│ 533.027.870│ 1.465.639.835│ 99,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 267.172.356│ 233.909.702│ 501.082.058│ 386.233.456│ 233.909.702│ 620.143.158│ 386.165.916│ 135.556.808│ 521.722.724│ 99,9
 73 │Investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ale regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capital de stat│ 267.172.356│ 233.909.702│ 501.082.058│ 386.233.456│ 233.909.702│ 620.143.158│ 386.165.916│ 135.556.808│ 521.722.724│ 99,9
 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CREDITE │ 260.172.629│ │ 260.172.629│ 279.579.622│ │ 279.579.622│ 262.995.963│ │ 262.995.963│ 94,0
 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite │ 260.172.629│ │ 260.172.629│ 279.579.622│ │ 279.579.622│ 262.995.963│ │ 262.995.963│ 94,0
 85 01│Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │credite externe│ 104.493.804│ │ 104.493.804│ 113.627.576│ │ 113.627.576│ 108.168.975│ │ 108.168.975│ 95,2
 85 02│Plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comisioane │ 155.678.825│ │ 155.678.825│ 165.952.086│ │ 165.952.086│ 154.826.988│ │ 154.826.988│ 93,3
      │6901 ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ECONOMICE │ 393.011.566│ │ 393.011.566│ 492.098.160│ │ 492.098.160│ 413.267.156│ │ 413.267.156│ 83,9
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 356.611.510│ │ 356.611.510│ 467.818.282│ │ 467.818.282│ 390.861.432│ │ 390.861.432│ 83,5
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 23.402.574│ │ 23.402.574│ 22.842.594│ │ 22.842.594│ 19.921.704│ │ 19.921.704│ 87,2
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 17.750.159│ │ 17.750.159│ 17.265.612│ │ 17.265.612│ 15.080.901│ │ 15.080.901│ 87,3
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 4.437.541│ │ 4.437.541│ 4.365.221│ │ 4.365.221│ 3.771.577│ │ 3.771.577│ 86,4
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 887.507│ │ 887.507│ 867.536│ │ 867.536│ 749.204│ │ 749.204│ 86,3
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 327.367│ │ 327.367│ 344.225│ │ 344.225│ 320.022│ │ 320.022│ 92,9
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 270.197│ │ 270.197│ 304.125│ │ 304.125│ 280.967│ │ 280.967│ 92,3
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 57.170│ │ 57.170│ 40.100│ │ 40.100│ 39.055│ │ 39.055│ 97,3
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 34.348.936│ │ 34.348.936│ 46.916.990│ │ 46.916.990│ 40.666.856│ │ 40.666.856│ 86,6
 22 │Hrana │ 6.000│ │ 6.000│ 4.600│ │ 4.600│ 4.252│ │ 4.252│ 92,4
 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sanitare │ │ │ │ 236│ │ 236│ 188│ │ 188│ 79,6
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 24.318.965│ │ 24.318.965│ 35.991.685│ │ 35.991.685│ 29.943.183│ │ 29.943.183│ 83,1
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 4.420.114│ │ 4.420.114│ 5.044.722│ │ 5.044.722│ 4.895.417│ │ 4.895.417│ 97,0
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 122.540│ │ 122.540│ 615.521│ │ 615.521│ 740.581│ │ 740.581│120,3
 27 │Reparatii │ 2.154.332│ │ 2.154.332│ 1.875.516│ │ 1.875.516│ 1.793.652│ │ 1.793.652│ 95,6
      │curente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 2.698.211│ │ 2.698.211│ 2.104.790│ │ 2.104.790│ 2.088.535│ │ 2.088.535│ 99,2
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 16.648│ │ 16.648│ 94.106│ │ 94.106│ 87.032│ │ 87.032│ 93,9
 30 │Alte cheltuieli│ 612.126│ │ 612.126│ 1.185.814│ │ 1.185.814│ 1.114.016│ │ 1.114.016│ 82,9
 38 │TRANSFERURI │ 298.860.000│ │ 298.860.000│ 398.058.698│ │ 398.058.698│ 330.272.872│ │ 330.272.872│ 82,9
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 298.860.000│ │ 298.860.000│ 398.058.698│ │ 398.058.698│ 330.272.872│ │ 330.272.872│ 82,9
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 36.400.056│ │ 36.400.056│ 24.279.878│ │ 24.279.878│ 22.405.724│ │ 22.405.724│ 92,2
 71 │Stocuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │naţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mobilizare │ 32.427.234│ │ 32.427.234│ 21.418.742│ │ 21.418.742│ 29.658.509│ │ 29.658.509│ 91,7
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 3.865.984│ │ 3.865.984│ 2.754.298│ │ 2.754.298│ 2.641.215│ │ 2.641.215│ 95,8
 73 │Investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ale regiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capital de stat│ 106.836│ │ 106.836│ 106.838│ │ 106.838│ 106.838│ │ 106.838│ 99,2
      │7101 CERCETARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │STIINTIFICA │ 859.354.568│ │ 859.354.568│ 783.215.407│ │ 783.215.407│ 762.549.271│ │ 762.549.271│ 97,3
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 828.777.206│ │ 828.777.206│ 753.709.297│ │ 753.709.297│ 736.602.092│ │ 736.602.092│ 97,7
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 45.592.906│ │ 45.592.906│ 45.479.686│ │ 45.479.686│ 43.548.634│ │ 43.548.634│ 95,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 34.417.021│ │ 34.417.021│ 34.458.394│ │ 34.458.394│ 33.005.430│ │ 33.005.430│ 95,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 8.344.436│ │ 8.344.436│ 8.200.430│ │ 8.200.430│ 7.920.777│ │ 7.920.777│ 96,5
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 1.668.886│ │ 1.668.886│ 1.587.592│ │ 1.587.592│ 1.531.823│ │ 1.531.823│ 96,4
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 1.162.563│ │ 1.162.563│ 1.233.270│ │ 1.233.270│ 1.090.604│ │ 1.090.604│ 88,4
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 542.513│ │ 542.513│ 557.646│ │ 557.646│ 515.282│ │ 515.282│ 92,4
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 620.050│ │ 620.050│ 675.624│ │ 675.624│ 575.322│ │ 575.322│ 85,1
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 524.772.850│ │ 524.772.850│ 659.770.152│ │ 659.770.152│ 656.236.067│ │ 656.236.067│ 99,4
 22 │Hrana │ 5.275│ │ 5.275│ 18.300│ │ 18.300│ 18.256│ │ 18.256│ 99,7
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 2.829.016│ │ 2.829.016│ 6.545.564│ │ 6.545.564│ 6.442.055│ │ 6.442.055│ 98,4
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 1.244.012│ │ 1.244.012│ 24.245.289│ │ 24.245.289│ 24.187.991│ │ 24.187.991│ 99,7
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 98.423│ │ 98.423│ 286.942│ │ 286.942│ 276.488│ │ 276.488│ 95,3
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 333.913│ │ 333.913│ 503.001│ │ 503.001│ 480.998│ │ 480.998│ 95,6
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 2.453.694│ │ 2.453.694│ 2.499.177│ │ 2.499.177│ 2.389.104│ │ 2.389.104│ 95,6
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 271.003│ │ 271.003│ 615.900│ │ 615.900│ 614.950│ │ 614.950│ 99,6
 30 │Alte cheltuieli│ 517.537.514│ │ 517.537.514│ 625.054.979│ │ 625.054.979│ 621.826.225│ │ 621.826.225│ 99,4
 34 │SUBVENTII │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 35 01│Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 599.090│ │ 599.090│ 641.349│ │ 641.349│ 626.344│ │ 626.344│ 97,6
 38 │TRANSFERURI │ 257.812.360│ │ 257.812.360│ 47.818.110│ │ 47.818.110│ 36.191.047│ │ 36.191.047│ 75,6
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 257.812.360│ │ 257.812.360│ 47.818.110│ │ 47.818.110│ 36.191.047│ │ 36.191.047│ 75,6
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 30.577.362│ │ 30.577.362│ 29.506.110│ │ 29.506.110│ 25.947.179│ │ 25.947.179│ 87,9
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 30.577.362│ │ 30.577.362│ 29.506.110│ │ 29.506.110│ 25.947.179│ │ 25.947.179│ 87,9
      │7201 ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACTIUNI │ 278.822.326│ │ 278.822.326│ 279.135.210│ │ 279.135.210│ 269.447.525│ │ 269.447.525│ 96,5
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 252.308.769│ │ 252.308.769│ 252.928.063│ │ 252.928.063│ 243.299.514│ │ 243.299.514│ 96,1
 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PERSONAL │ 90.168.354│ │ 90.168.354│ 97.760.998│ │ 97.760.998│ 95.549.447│ │ 95.549.447│ 97,7
 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │salariile │ 34.214.714│ │ 34.214.714│ 36.700.627│ │ 36.700.627│ 36.600.708│ │ 36.600.708│ 99,7
 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ 8.553.679│ │ 8.553.679│ 8.693.743│ │ 8.693.743│ 8.621.194│ │ 8.621.194│ 99,1
 12 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ 1.710.735│ │ 1.710.735│ 1.798.302│ │ 1.798.302│ 1.756.638│ │ 1.756.638│ 97,6
 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari │ 1.108.732│ │ 1.108.732│ 1.308.732│ │ 1.308.732│ 1.128.558│ │ 1.128.558│ 86,2
 13 01│Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │detasari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │tara │ 853.400│ │ 853.400│ 1.053.400│ │ 1.053.400│ 897.063│ │ 897.063│ 85,1
 13 02│Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │strainatate │ 255.332│ │ 255.332│ 255.332│ │ 255.332│ 231.495│ │ 231.495│ 90,6
 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │SI SERVICII │ 125.885.354│ │ 125.885.354│ 131.512.004│ │ 131.512.004│ 127.959.661│ │ 127.959.661│ 97,3
 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │gospodarie │ 4.500.000│ │ 4.500.000│ 7.980.466│ │ 7.980.466│ 7.980.678│ │ 7.980.678│ 99,8
 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │functional │ 2.500.000│ │ 2.500.000│ 3.229.617│ │ 3.229.617│ 3.212.984│ │ 3.212.984│ 99,4
 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │inventar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mica valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │echipament │ 3.796.554│ │ 3.796.554│ 2.713.301│ │ 2.713.301│ 2.446.022│ │ 2.446.022│ 90,1
 27 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curente │ 500.000│ │ 500.000│ 414.355│ │ 414.355│ 400.514│ │ 400.514│ 96,6
 28 │Reparatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │capitale │ 100.000│ │ 100.000│ 11.150│ │ 11.150│ 10.441│ │ 10.441│ 93,6
 29 │Carti şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publicatii │ 50.000│ │ 50.000│ 92.483│ │ 92.483│ 92.421│ │ 92.421│ 99,9
 30 │Alte cheltuieli│ 1.061.425│ │ 1.061.425│ 7.693.257│ │ 7.693.257│ 6.398.268│ │ 6.398.268│ 83,1
 38 │TRANSFERURI │ 36.255.061│ │ 36.255.061│ 23.655.061│ │ 23.655.061│ 19.790.406│ │ 19.790.406│ 83,6
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ 36.255.061│ │ 36.255.061│ 23.655.061│ │ 23.655.061│ 19.790.406│ │ 19.790.406│ 83,6
 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CAPITAL │ 26.513.557│ │ 26.513.557│ 26.207.147│ │ 26.207.147│ 26.178.011│ │ 26.178.011│ 99,8
 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice │ 26.513.557│ │ 26.513.557│ 26.207.147│ │ 26.207.147│ 26.178.011│ │ 26.178.011│ 99,8
      │7501 CHELTUIELI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DIN FONDURI LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DISPOZITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │GUVERNULUI │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
 38 │TRANSFERURI │ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │neconsolidabile│ │ │ │ 27.125.000│ │ 27.125.000│ 24.905.328│ │ 24.905.328│ 91,8
      │8501 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │TRANSFERURI DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │BUGETUL DE STAT│ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.362.139.020│ │ 7.362.139.020│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.362.139.020│ │ 7.362.139.020│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
 38 │TRANSFERURI │ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.362.139.020│ │ 7.362.139.020│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │consolidabile │ 4.703.015.055│ │ 4.703.015.055│ 7.362.139.020│ │ 7.362.139.020│ 6.862.069.474│ │ 6.862.069.474│ 93,2
 39 01│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │local pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │protectiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │populatiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru energia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │termica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │transport urban│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │de calatori │ 1.350.525.000│ │ 1.350.525.000│ 1.910.699.000│ │ 1.910.699.000│ 1.814.097.588│ │ 1.814.097.588│ 94,9
 39 02│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │investitii │ 1.894.300.000│ │ 1.894.300.000│ 1.904.250.000│ │ 1.904.250.000│ 1.894.558.126│ │ 1.894.558.126│ 94,9
 39 03│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │local pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finantate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │partial din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │externe │ 178.000.000│ │ 178.000.000│ 175.700.000│ │ 175.700.000│ 85.330.132│ │ 85.330.132│ 48,5
 39 04│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale de stat│ │ │ │ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│ 1.824.275.277│ │ 1.824.275.277│100,0
 39 06│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şomaj │ │ │ │ 41.364.796│ │ 41.364.796│ 41.364.796│ │ 41.364.796│100,0
 39 08│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │special de risc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi accident │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │protectia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │handicapate │ 156.345.955│ │ 156.345.955│ 412.344.946│ │ 412.344.946│ 372.167.742│ │ 372.167.742│ 90,2
 39 09│Transferuri din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetul de stat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │special pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plata pensiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │şi altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │asigurari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sociale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agricultorilor │ 1.123.844.100│ │ 1.123.844.100│ 1.093.505.001│ │ 1.093.505.001│ 830.275.813│ │ 830.275.813│ 75,9
      │8601 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │IMPRUMUTURI │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ACORDATE │ 1.100.408.112│ │ 1.100.408.112│ 1.499.283.112│ │ 1.499.283.112│ 1.396.906.811│ │ 1.396.906.811│ 93,1
 80 02│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interguver─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │namentale │ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│ 49.283.112│ │ 49.283.112│100,0
 80 05│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │refugiat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │sunt lipsite de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │existenta │ 1.125.000│ │ 1.125.000│ │ │ │ │ │ │
 80 06│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │agriculturii │ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 1.050.000.000│ │ 1.050.000.000│ 947.623.699│ │ 947.623.699│ 90,2
 80 07│Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acordate pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │arieratele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │RENEL şi ROMGAZ│ │ │ │ 400.000.000│ │ 400.000.000│ 400.000.000│ │ 400.000.000│100,0
      │8801 DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DATORIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE SI ALTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CHELTUIELI │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │CURENTE │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
 49 │DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │DATORIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │PUBLICE │ 9.798.900.000│ │ 9.798.900.000│ 9.723.475.865│ │ 9.723.475.865│ 9.214.635.243│ │ 9.214.635.243│ 94,7
 50 01│Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice interne│ 7.921.000.000│ │ 7.921.000.000│ 7.646.000.000│ │ 7.646.000.000│ 7.387.202.865│ │ 7.387.202.865│ 96,6
 50 02│Dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice externe│ 732.000.000│ │ 732.000.000│ 127.982.473│ │ 127.982.473│ 15.879.357│ │ 15.879.357│ 12,4
 50 03│Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │plasarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │titlurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │garantiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │date de stat în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │legii │ 950.500.000│ │ 950.500.000│ 1.333.093.392│ │ 1.333.093.392│ 1.242.723.654│ │ 1.242.723.654│ 93,2
 50 04│Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice externe│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 154.900.000│ │ 154.900.000│ 117.665.367│ │ 117.665.367│ 75,9
 50 05│Diferente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │curs aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │publice interne│ 31.500.000│ │ 31.500.000│ 451.500.000│ │ 451.500.000│ 451.164.000│ │ 451.164.000│ 97,7
      │9501 FONDURI DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │REZERVA │ 126.733.386│ │ 126.733.386│ 536.859.966│ │ 536.859.966│ │ │ │
01 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │bugetara la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 51.733.386│ │ 51.733.386│ 524.934.966│ │ 524.934.966│ │ │ │
02 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │interventie la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 20.000.000│ │ 20.000.000│11.925.000.000│ │11.925.000.000│ │ │ │
03 │Fond la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Romaniei pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Republica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Moldova │ 5.000.000│ │ 5.000.000│ │ │ │ │ │ │
04 │Fond de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │financiara la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │dispozitia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
      │Guvernului │ 50.000.000│ │ 50.000.000│ │ │ │ │ │ │
9901 │DEFICIT │12.454.000.000│2.313.247.900│14.767.247.900│13.405.494.970│2.313.247.900│15.718.742.870│9.062.072.802 │2.569.638.573│11.631.711.375│
──────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴─────

-----------

Related Laws