LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999


Published: 2000-04-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 51 din 12 aprilie 2000
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 18 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200 din 24 decembrie 1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 27 decembrie 1999.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU MIRCEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
IONESCU-QUINTUS
----------