LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999


Published: 1999-12-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999
privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infractionalitatii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU

ACORD 26/05/1999