LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999


Published: 1999-12-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 183 din 2 decembrie 1999
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 86/1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 3 decembrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 86 din 10 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 27 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
-----