LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999


Published: 1999-07-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 (*actualizată*)
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
(actualizată până la data de 25 martie 2012*)

EMITENT

PARLAMENTUL

----------
Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Capitolul I
Dispoziţii generale


Articolul 1

Dispoziţiile prezentei legi se aplică personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei.


Articolul 2

Abrogat.
----------
Art. 2 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Capitolul II
Salarizarea personalului militar şi unele drepturi ale personalului civil


Secţiunea 1

Abrogată.
----------
Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 3

Abrogat.
----------
Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 4

Abrogat.
----------
Art. 4 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 5

Abrogat.
----------
Art. 5 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 6

Abrogat.
----------
Art. 6 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 7

Abrogat.
----------
Art. 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 8

Abrogat.
----------
Art. 8 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 9

Abrogat.
----------
Art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 10

Abrogat.
----------
Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 11

Abrogat.
----------
Art. 11 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 12

Abrogat.
----------
Art. 12 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 13

Abrogat.
----------
Art. 13 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 14

Abrogat.
----------
Art. 14 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 15

Abrogat.
----------
Art. 15 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Secţiunea a 2-a

Abrogată.
----------
Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 16

Abrogat.
----------
Art. 16 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 17

Abrogat.
----------
Art. 17 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 18

Abrogat.
----------
Art. 18 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 19

Abrogat.
----------
Art. 19 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 20

Abrogat.
----------
Art. 20 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 21

Abrogat.
----------
Art. 21 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 22

Abrogat.
----------
Art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 23

Personalul militar şi salariaţii civili din unităţile militare de construcţii, unităţile militare de căi ferate şi drumuri şi din alte unităţi, care execută lucrări pe şantiere de construcţii, în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie şi în alte sectoare de activitate, ţinând seama de condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea şi de programul de lucru, beneficiază şi de alte drepturi băneşti, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 5.


Articolul 24

Abrogat.
----------
Art. 24 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 25

Abrogat.
----------
Art. 25 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 26

Abrogat.
----------
Art. 26 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 27

Abrogat.
----------
Art. 27 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 28

Abrogat.
----------
Art. 28 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 29

Abrogat.
----------
Art. 29 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 30

Abrogat.
----------
Art. 30 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 31

Abrogat.
----------
Art. 31 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 32

Abrogat.
----------
Art. 32 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 33

Abrogat.
----------
Art. 33 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 34

Abrogat.
----------
Art. 34 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 35

Abrogat.
----------
Art. 35 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 36

Abrogat.
----------
Art. 36 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 37

Abrogat.
----------
Art. 37 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 38

Abrogat.
----------
Art. 38 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Secţiunea a 3-a
Drepturile băneşti cuvenite personalului militar pe timpul studiilor şi în alte situaţii


Articolul 39

Abrogat.
----------
Art. 39 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 40

Abrogat.
----------
Art. 40 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 41

Abrogat.
----------
Art. 41 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 42

(1) Cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract, pe timpul cât se află în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale, în permisie şi pe timpul executării sancţiunilor disciplinare prevăzute în regulamentele militare, primesc soldele lunare şi celelalte drepturi băneşti avute.
  

(2) La plecarea în concediu de odihnă cadrele militare în activitate şi militarii angajaţi pe bază de contract primesc solda lunară cu anticipaţie, care se plăteşte cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu.
  

(3) Cadrele militare în activitate, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
  

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
----------
Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.

(4) Cadrele militare în activitate, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de solda lunară brută în procentele prevăzute de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005
  

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006
.
----------
Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 477 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 56 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.


Articolul 43

(1) Cadrelor militare în activitate trecute în rezervă, retragere sau decedate înainte de a fi efectuat concediul de odihna li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu solda lunară avută în luna în care a avut loc schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul.
  

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi militarilor angajaţi pe bază de contract, decedaţi sau al căror contract încetează înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat.
  

(3) Cadrele militare în activitate care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data trecerii în rezervă, vor restitui cota-parte din solda lunară primită pe timpul concediului de odihnă, dacă trecerea în rezervă a avut loc în baza art. 85 lit. h)-l) a art. 87 şi 88 din Legea nr. 80/1995.
  

(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi militarilor angajaţi pe bază de contract cărora le încetează sau li se reziliază contractul pentru motive imputabile.
  


Articolul 44

Abrogat.
----------
Art. 44 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Secţiunea a 4-a

Abrogată.
----------
Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 45

Abrogat.
----------
Art. 45 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 46

Abrogat.
----------
Art. 46 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Secţiunea a 5-a

Abrogată.
----------
Secţiunea a 5-a din Cap. II a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 47

Abrogat.
----------
Art. 47 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 48

Abrogat.
----------
Art. 48 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 49

Abrogat.
----------
Art. 49 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 50

Abrogat.
----------
Art. 50 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 51

Abrogat.
----------
Art. 51 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Capitolul III
Dispoziţii finale


Articolul 52

Abrogat.
----------
Art. 52 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 53

Abrogat.
----------
Art. 53 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 54

Abrogat.
----------
Art. 54 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 55

Abrogat.
----------
Art. 55 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 56

Abrogat.
----------
Art. 56 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 57

Abrogat.
----------
Art. 57 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 58

Abrogat.
----------
Art. 58 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 59

Abrogat.
----------
Art. 59 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 60

Abrogat.
----------
Art. 60 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 61

Abrogat.
----------
Art. 61 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 62

Personalul militar care, potrivit reglementărilor specifice, este obligat să locuiască în incinta unităţii sau în locuinţele de serviciu ale acesteia, este scutit de plata chiriei.


Articolul 63

Abrogat.
----------
Art. 63 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 64

Abrogat.
----------
Art. 64 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 65

Unităţile militare care se finanţează parţial sau integral din mijloace extrabugetare, precum şi cluburile sportive ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne pot aplica prevederile prezentei legi.


Articolul 66

Drepturile specifice ale personalului din ministerele şi instituţiile prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 9.


Articolul 67

Cadrele militare în activitate care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoranzii au dreptul anual la un concediu de studii, plătit, de 30 de zile calendaristice.


Articolul 68

Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili, trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a miniştrilor sau, după caz, a conducătorilor instituţiilor centrale, indemnizaţia de delegare integrală, pe toată durata delegării.


Articolul 69

Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta lege se va face în limita fondurilor bugetare aprobate anual ministerelor şi instituţiilor centrale prevăzute la art. 1.


Articolul 70

Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei legi, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.


Articolul 71

Abrogat.
----------
Art. 71 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Articolul 72

Prezenta lege intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.


Articolul 73

Abrogat.
----------
Art. 73 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureşti, 20 iulie 1999.
Nr. 138.


Anexa 1

Notă──────────

NOTĂ:
1. Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, numiţi în funcţii prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au, beneficiază de coeficienţii de ierarhizare corespunzători acestor funcţii.
7. Pentru stabilirea cât mai corespunzătoare a sarcinilor unor funcţii prevăzute în anexă, cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, în statele de organizare se pot prevedea şi unele detalii privind atribuţiile funcţiei respective.
11. Eliminat.
----------
Pct. 11 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.
12. Eliminat.
----------
Pct. 12 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.
13. Eliminat.
----------
Pct. 13 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.
14. Eliminat.
----------
Pct. 14 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.
15. Eliminat.
----------
Pct. 15 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.
16. Eliminat.
----------Pct. 16 al Notei din anexa 1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI nr. 8 din 30 ianuarie 2008, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008 de către LEGEA nr. 49 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012.

----------
Anexa 1 a fost abrogată, cu excepţia pct. 1, 7 şi 11-16 din nota, conform pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 2

Abrogată.
----------
Anexa 2 a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 3

Abrogată.
----------
Anexa 3 a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 4

Abrogată.
----------
Anexa 4 a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 5

DREPTURILE
personalului care execută lucrări pe şantiere de construcţii,
în industrie, agricultură, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie
şi alte sectoare de activitate
A. Drepturile militarilor în termen
Militarii în termen beneficiază de o primă lunară pentru depăşirea planului valoric, respectiv a normei valorice, care se acordă dintr-un fond constituit, în cuantum de:
- 70% din depăşirea planului valoric pentru cei care execută lucrări manuale;
- 20% din depăşirea normelor valorice individuale stabilite pentru conducătorii auto şi mecanicii conductori de utilaje;
- 5% din depăşirea normelor valorice pe total subunitate auto (utilaje), pentru premierea militarilor în termen din atelierele de reparaţii.
Cuantumul primei individuale nu poate depăşi 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.
Militarii în termen indirect productivi beneficiază de primă lunară în cuantum de până la 40% din prima medie realizată pe unitatea sau subunitatea din care fac parte. Primele se suportă din veniturile realizate şi nu afectează fondul de premiere destinat militarilor în termen direct productivi.
B. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajaţi pe bază de contract şi ale salariaţilor civili
Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili beneficiază de:

a) indemnizaţia de delegare sau detaşare, în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare, cu condiţia ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde îşi au domiciliul sau reşedinţa şi numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu (reşedinţă).
  

În cazul în care delegarea sau detaşarea durează mai mult de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate, persoanele delegate sau detaşate primesc pentru timpul ce depăşeşte primele 30 de zile o indemnizaţie în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare;

b) cheltuielile de cazare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru personalul nelocalnic care lucrează pe şantiere de construcţii;
  

c) primă lunară dintr-un fond ce se constituie în cuantum de 20% din valoarea depăşirii planului valoric lunar stabilit pentru lucrări manuale şi de 5% din valoarea depăşirilor de normă realizate cu autovehicule şi utilaje de construcţii. Procentele de constituire a fondului lunar de premiere se aplică asupra depăşirii totale realizate pe subunitate, respectiv pe unitate.
  

Cadrele militare în activitate şi salariaţii civili care desfăşoară activităţi direct productive pentru care se stabilesc norme valorice individuale beneficiază de primă lunară care se acordă dintr-un fond ce se constituie în condiţiile prevăzute pentru militarii în termen.
Cuantumul primei individuale nu va depăşi procentele de mai jos, calculate la solda lunară, respectiv la salariul de bază corespunzător timpului lucrat, astfel:
- până la 25% pentru personalul din subunităţile direct productive (pluton, companie, detaşament, echipă, atelier, secţie, lot, batalion de utilaje şi transport, şantier);
- până la 20% pentru restul personalului - indirect productiv - de la batalioane, sectoare, brigăzi (M.U.);
- până la 15% pentru personalul din compartimentele de resort cu atribuţii de coordonare din comandamentele şi direcţiile centrale, aprobate de ministru sau de conducătorul instituţiei centrale;

d) o permisie sau o învoire de 4 zile (din care două zile lucrătoare), o dată la 45 de zile, cu plata drepturilor de soldă, respectiv salariu şi rambursarea cheltuielilor de transport, celor care lucrează în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul;
  

e) transport gratuit în aceleaşi condiţii în care se acordă cadrelor militare mutate în interes de serviciu în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul.
  

Prevederi comune pentru lit. A şi B
Normele valorice individuale şi planul valoric în funcţie de care se acordă primele lunare se stabilesc în baza regulamentelor elaborate de ministerele sau de instituţiile centrale.
Prima lunară pentru depăşirea planului valoric se acordă în funcţie de timpul prestat, de aportul la realizarea acestor acţiuni şi de respectarea disciplinei militare şi a muncii.
De drepturile prevăzute în această anexă beneficiază şi cadrele militare în activitate încadrate în unitatea militară disciplinară care participă la executarea unor lucrări şi prestaţii în economie.
Militarii condamnaţi să execute pedeapsa în unitatea militară disciplinară, pe timpul cât participă la lucrări şi prestaţii în economie, beneficiază de 10% din valoarea muncii prestate, cu condiţia îndeplinirii normelor stabilite.
Alte prevederi
Personalul militar şi civil din unităţile militare finanţate integral din surse extrabugetare beneficiază de o primă lunară care se acordă dintr-un fond constituit de 80% din depăşirea realizată şi se acordă astfel:
- până la 25% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul direct productiv;
- până la 20% din solda lunară, respectiv din salariul de bază, pentru personalul indirect productiv.
Personalul militar şi civil căruia i se aplică prevederile lit. A şi B nu beneficiază de primele şi de premiul anual, stabilite la art. 28 şi 29 din lege, pentru perioada respectivă, de plata orelor prestate peste programul normal de lucru şi nici de indemnizaţia de şantier.
C. Drepturile cadrelor militare în activitate, ale militarilor angajaţi pe bază de contract şi ale salariaţilor civili care execută lucrări geo-topo-fotogrammetrice în teren
Cadrele militare în activitate, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care execută în teren lucrări de astronomie, geodezie, nivelment şi topo-fotogrammetrie, pe timpul cât se află în alte localităţi decât sediul unităţii, beneficiază de:

a) indemnizaţia de delegare integrală, în cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale în vigoare, indiferent de distanţa şi de durata în zile a participării la lucrări, cu condiţia ca locul de muncă să fie în altă localitate decât localitatea unde îşi au domiciliul şi numai în cazul în care nu se pot înapoia zilnic la domiciliu;
  

b) cheltuieli de cazare, potrivit reglementărilor în vigoare, pentru personalul care se deplasează în interesul serviciului, atunci când nu li se poate asigura cazarea în mod gratuit.
  

Personalul militar şi civil care beneficiază de drepturile prevăzute mai sus nu beneficiază de plata orelor prestate peste programul normal de lucru şi nici de indemnizaţia de şantier.
D. Unităţile şi categoriile de personal pentru care se aplică prevederile prezentei anexe se stabilesc prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului instituţiei centrale.


Anexa 6

Abrogată.
----------
Anexa 6 a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 7

UNELE REGLEMENTĂRI
privind salarizarea cadrelor militare în activitate care
îndeplinesc funcţii în afara Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii,
Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază,
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerului Justiţiei
în societăţile comerciale, în regiile autonome, precum şi
salarizarea personalului din compartimentele speciale şi
a magistraţilor militari, personalului auxiliar militar
şi civil din structurile autorităţii judecătoreşti
1. Abrogat.
----------
Pct. 1 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
2. Abrogat.
----------
Pct. 2 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
3. Abrogat.
----------
Pct. 3 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
3^1. Abrogat.
----------
Pct. 3^1 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
3^2. Abrogat.
----------
Pct. 3^2 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
4. Drepturile băneşti cuvenite cadrelor militare în activitate, care îndeplinesc funcţii în afară ministerelor şi instituţiilor prevăzute la art. 1 din lege, pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, permisiilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare, se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în aceste instituţii.
5. Abrogat.
----------
Pct. 5 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
6. Abrogat.
----------
Pct. 6 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
7. Abrogat.
----------
Pct. 7 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
8. Abrogat.
----------
Pct. 8 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
9. Abrogat.
----------
Pct. 9 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
10. Abrogat.
----------
Pct. 10 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
11. Abrogat.
----------
Pct. 11 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
12. Abrogat.
----------
Pct. 12 din anexa 7 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
----------
Anexa 7, cu excepţia pct. 4, a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 8

Abrogată.
----------
Anexa 8 a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


Anexa 9

DREPTURILE
specifice personalului din Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de
Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi din Ministerul Justiţiei
1. Abrogat.----------

Pct. 1 din anexa 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
2. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, personalul poate călători cu orice tren, la orice clasă, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, însă numai cu aprobarea prealabilă a comandanţilor (şefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.
3. Abrogat.
----------
Pct. 3 din anexa 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
4. În unităţile la care, pentru întreţinerea curăţeniei localurilor, spălatul echipamentului şi cazarmamentului, în statele de organizare nu este prevăzut în acest scop nici un post sau fracţiune de post poate fi folosit personal din afara ministerului sau instituţiei centrale, pe bază de convenţie, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.
Pentru activităţi privind evidenţa populaţiei, paşapoarte, circulaţia publică, traduceri, translatori, prelucrarea fondului arhivistic şi alte documente proprii sau alte activităţi specifice, stabilite de conducerea ministerului sau instituţiei centrale, pot fi folosiţi colaboratori, care vor fi plătiţi potrivit prevederilor legale.
5. Abrogat.
----------
Pct. 5 din anexa 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
6. Guvernul României este abilitat să stabilească şi alte drepturi specifice ministerelor şi instituţiilor prevăzute în prezenta lege.
7. Abrogat.
----------
Pct. 7 din anexa 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
8. Abrogat.
----------
Pct. 8 din anexa 9 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
----------
Anexa 9, cu excepţia pct. 2, 4 şi 6, a fost abrogată de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI, Partea a II-a din LEGEA nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

-----

Related Laws