LEGE nr. 135 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999


Published: 1999-07-20

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 135 din 20 iulie 1999
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 21 iulie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32 din 26 martie 1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 26 martie 1999.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
-----