LEGE nr. 122 din 14 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale


Published: 1999-07-14

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 122 din 14 iulie 1999
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 16 iulie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 15 din 2 martie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 3 martie 1999, cu următoarea completare:
- La articolul I punctul 3, în tabelul de la alineatul 1 al articolului 14, după coloana 2 se introduce coloana 2 bis cu următorul cuprins:

 

Zona în cadrul localităţii
Categoria localităţii

 

0
2 bis

 


 

Municipii reşedinţe de judeţ, altele decât cele prevăzute în coloana 2

 

A
1.750

 

B
1.250

 

C
750

 

D
375

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE LUPU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU
--------