LEGE nr. 119 din 12 iulie 1999


Published: 1999-07-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 119 din 12 iulie 1999
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 13 iulie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 26 august 1998 pentru acceptarea de către România a Proiectului celui de-al 4-lea Amendament la Statutul Fondului Monetar Internaţional, aprobat prin Rezoluţia Consiliului Guvernatorilor nr. 52-4 din 23 septembrie 1997, emisă în temeiul art. 1 pct. 1 lit. o) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 28 august 1998.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
------------