LEGE nr. 93 din 25 mai 1999


Published: 1999-05-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 93 din 25 mai 1999
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 1 iunie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20 din 19 martie 1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 22 martie 1999.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
-----------