LEGE nr. 41 din 22 martie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor


Published: 1999-03-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 41 din 22 martie 1999
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor

EMITENT

PARLAMENT

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 130 din 29 august 1998 privind regularizarea cotelor de capital social în procesul de privatizare a băncilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 6 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu următoarea modificare:
Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Acţiunile deţinute de societăţile de investiţii financiare la băncile la care statul este acţionar şi care sunt supuse procesului de privatizare, corespunzând capitalului social transferat, în baza prevederilor Legii nr. 58/1991, din proprietatea statului român la Fondurile Proprietăţii Private, fac obiectul compensării între societăţile de investiţii financiare şi Fondul Proprietăţii de Stat, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 83/1997, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, pe baza unor protocoale încheiate în maximum 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.

(2) Protocolul menţionat la alin. (1) va cuprinde: numărul de acţiuni, modalitatea de compensare şi data efectuării acestei compensări."
  

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ADRIAN NASTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU
--------------