LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă


Published: 1998-12-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta
a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

EMITENT

PARLAMENT

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 11 decembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 16 din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU
------------------

Related Laws