LEGE nr. 181 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii


Published: 1998-10-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 181 din 9 octombrie 1998
pentru modificarea art. 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 octombrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul 28 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Roman de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Art. 28. - Personalul operativ al Serviciului Roman de Informaţii îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a siguranţei naţionale.
Serviciul Roman de Informaţii va asigura protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de muncă a personalului operativ care, lucrand acoperit, este deconspirat în împrejurări ce exclud culpa acestuia."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
------