LEGE nr. 80 din 13 aprilie 1998


Published: 1998-04-13

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 80 din 13 aprilie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 aprilie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) În vederea constituirii stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării, nominalizate în anexa nr. 1, se acordă credite cu dobânda bonificata, în limita sumei de 5.000 milioane lei, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2."
2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Consiliul Judeţean Tulcea, cu sprijinul Prefecturii Judeţului Tulcea, va lua măsuri pentru selectarea agenţilor economici prevăzuţi la art. 2 şi pentru repartizarea pe localităţi a stocurilor de produse prevăzute în anexa nr. 2, în raport cu numărul populaţiei, şi va aviza solicitarile de credite ale agenţilor economici respectivi.

(2) Selectarea agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1) se face avându-se în vedere nivelurile cele mai reduse ale preţurilor de vânzare."
  

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
-------