LEGE nr. 76 din 8 aprilie 1998


Published: 1998-04-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 76 din 8 aprilie 1998
pentru aderarea României la Convenţia internationala pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 14 aprilie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

România adera la Convenţia internationala pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961.
Depunerea instrumentului de aderare va fi însoţită de următoarele declaraţii:
1. În ceea ce priveşte paragraful 3 al art. 5:
România nu va aplica criteriul fixării.
2. În ceea ce priveşte paragraful 2 al art. 6:
România nu va proteja emisiunile de radio şi televiziune decât dacă sediul social al organismului de radiodifuziune este situat într-un alt stat contractant şi dacă emisiunea a fost difuzată de un organism emitator situat pe teritoriul aceluiaşi stat contractant.
3. În ceea ce priveşte pct. (iii) şi (iv) ale alin. a) din paragraful 1 al art. 16:
(iii) România nu va aplica nici una dintre dispoziţiile art. 12, în privinta fonogramelor al căror producător nu este resortisant al unui stat contractant.
(iv) Pentru producătorii de fonograme, resortisanti ai unui alt stat contractant, întinderea şi durata protecţiei prevăzute la acest articol vor fi limitate la cele ale protecţiei pe care acest din urma stat contractant le acorda fonogramelor fixate pentru prima oara de către un resortisant al României.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

CONVENTIE 26/10/1961