LEGE nr. 41 din 16 februarie 1998


Published: 1998-02-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 41 din 16 februarie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 24 februarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 13 octombrie 1997, cu următoarea modificare:
Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Pentru salariaţii regiilor autonome, ai societăţilor şi ai companiilor naţionale, prevăzute la art. 1, desfacerea contractelor individuale de muncă conform art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorari geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997, poate continua până la nivelul numărului de personal stabilit potrivit art. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Conducerea regiilor autonome, societăţilor şi/sau companiilor naţionale din domeniul industriei miniere şi al activităţilor de prospecţiuni şi explorari geologice va decide asupra disponibilizarilor de personal impuse de necesităţile organizatorice, tehnice şi tehnologice, în limita a 15% din nivelurile stabilite potrivit alin. (1)."
  

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE
---------