LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998


Published: 1998-01-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 19 din 8 ianuarie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 50/1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnica militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru inzestrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 16 ianuarie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50 din 17 septembrie 1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnica militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru inzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 19 septembrie 1997.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
RADU BERCEANU
-------