LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997 pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române


Published: 1997-11-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 179 din 4 noiembrie 1997
pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 10 noiembrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, se completează după cum urmează:
- După articolul 50 se introduce articolul 50^1, cu următorul cuprins:
"Art. 50^1. - În interesul asigurării ordinii publice şi a securităţii colective, la solicitarea Preşedintelui României, Parlamentul poate aproba participarea Poliţiei Române, în afară teritoriului naţional, cu efective şi cu tehnica din dotare, la constituirea forţelor internaţionale de poliţie, destinate unor misiuni de instruire, asistenţa şi cooperare în domeniile specifice şi pentru acţiuni umanitare.
Pe timpul îndeplinirii misiunilor prevăzute la alin. 1, efectivele de poliţie participante au regimul militarilor din trupele Ministerului Apărării Naţionale, care executa misiuni în străinătate."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE
---------------