LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997


Published: 1997-10-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 163 din 22 octombrie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/1997

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 27 octombrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4 din 31 august 1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 2 septembrie 1996, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Licentele pentru instalarea şi operarea reţelelor GSM şi pentru efectuarea serviciului mobil terestru celular digital (GSM), denumite în continuare licenţe GSM, se acordă prin licitaţie publică şi cu participare internationala, organizată de Ministerul Comunicaţiilor.

(2) În spectrul de frecventa de 1800 MHz, Ministerul Comunicaţiilor va atribui doua licenţe de operare pentru sistemul de telefonie celulara digitala DCS 1800. Una dintre licenţe va fi atribuită prin licitaţie publică, iar a doua va fi atribuită numai Regiei Autonome >, prin încredinţare directa, conform art. 10 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, în aceleaşi condiţii cu câştigătorul licitaţiei."
  

2. La articolul 3 se introduc alineatele (2), (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(2) Licentele DCS 1800 se eliberează de Ministerul Comunicaţiilor castigatorului declarat al licenţei şi Regiei Autonome >, după achitarea taxei de licenţă de 25 de milioane dolari S.U.A. pentru fiecare licenta.

(3) Suma obţinută din taxele de licenţă, prevăzută la alin. (1), este destinată Ministerului Apărării Naţionale pentru înlocuirea echipamentelor de transmisiuni care funcţionează în prezent în spectrul de frecventa de 1800 MHz şi se virează până la finele trimestrului I 1998.
  

(4) Licentele DCS 1800 devin operationale după eliberarea spectrului de frecventa de 1800 MHz de către Ministerul Apărării Naţionale, într-un termen de 18 luni de la plata ultimei transe.
  

(5) Tarifele pentru utilizarea spectrului de frecventa se stabilesc conform reglementărilor în vigoare şi vor fi plătite, pentru primul an de operare, în momentul atribuirii frecventelor."
  

3. La articolul 5 se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Ministerul Comunicaţiilor va asigura tuturor operatorilor de telefonie celulara digitala, care operează în benzile de frecventa de 900 şi 1800 MHz, condiţii egale şi nediscriminatorii, urmărindu-se realizarea unei concurente loiale."


Articolul 2

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/1997 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 iunie 1997, cu modificările aduse prin art. I din prezenta lege.


Articolul 3

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
---------