LEGE nr. 168 din 23 octombrie 1997 privind modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal


Published: 1997-10-23

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 168 din 23 octombrie 1997
privind modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul II din Legea nr. 140/1996 pentru modificarea şi completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Art. II. - Dispoziţiile prezentei legi cu privire la liberarea condiţionată nu se aplică persoanelor condamnate care au săvârşit infracţiunea înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
Dispoziţiile alin. 1 sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 140/1996.
Dispoziţiile art. 39 alin. 6 sunt aplicabile şi în cazul în care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutată sau înlocuită cu pedeapsa detenţiunii pe viaţa sau a închisorii."
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
-------------