LEGE nr. 159 din 22 octombrie 1997


Published: 1997-10-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 159 din 22 octombrie 1997
privind respingerea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 24 octombrie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se respinge Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8 din 7 aprilie 1997 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 6/1997 privind constituirea, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a fondului pentru finanţarea lucrărilor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 9 aprilie 1997.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
---------------