LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997


Published: 1997-07-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997
pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 15 iulie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi Protocolul-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

CONVENTIE 25/03/1996