LEGE nr. 42 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată


Published: 1997-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 42 din 1 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 3 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 24 iulie 1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu următoarele modificări:
Articolul II se modifica şi va avea următorul cuprins:
"Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se textelor o noua numerotare."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU
----------------------