LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome


Published: 1997-04-01

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 3 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 26 iulie 1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU
----------------------