LEGE nr. 28 din 12 martie 1997


Published: 1997-03-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 28 din 12 martie 1997
pentru ratificarea deciziilor nr. 4, 7 şi 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6 aprilie 1993

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 19 martie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica deciziile nr. 4, 7 şi 8/1996 ale Comitetului mixt privind amendamentele la Acordul de comerţ liber dintre România şi statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), ratificat prin Legea nr. 19 din 6 aprilie 1993, care fac parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN


DECIZIA COMITETULUI MIXT ROMÂNIA - A.E.L.S.

Nr. 4/1996
(adoptată la a IV-a sesiunea din 19 martie 1996)
Modificarea Protocolului C
Comitetul mixt,
luând nota ca Islanda a eliminat baza legală pentru taxele vamale de natura fiscală, menţionate în art. 1 din Tabela 1 a Protocolului C,
având în vedere prevederile art. 36 al acordului,
hotărăşte:
1. Articolul 1 şi Tabela 1 ale Protocolului C vor fi eliminate.
2. Amendamentul menţionat mai sus va intra în vigoare la depunerea, de către toate statele părţi, a instrumentelor de acceptare la statul depozitar, care le va notifica celorlalte state părţi.
3. Secretarul general al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.


DECIZIA COMITETULUI MIXT ROMÂNIA - A.E.L.S.

Nr. 7/1996
(adoptată la a IV-a sesiunea din 19 martie 1996)
Modificarea articolului 12 şi a anexei nr. X privind reglementările tehnice
Comitetul mixt,
luând nota ca părţile au fost de acord să-şi armonizeze procedura de notificare a proiectelor de reglementări tehnice cu procedurile similare prevăzute în Actul final al Rundei Uruguay,
având în vedere prevederile art. 36 al acordului,
hotărăşte:
1. Articolul 12 al acordului se înlocuieşte cu următorul text:"ARTICOLUL 12
Reglementări tehnice
1. Statele părţi la acest acord sunt de acord:
a) să aibă consultări imediate în cadrul Comitetului mixt, în cazul în care un stat parte considera ca alt stat parte a luat măsuri care pot crea sau au creat deja un obstacol în calea comerţului, în vederea gasirii unei soluţii adecvate;
  

b) sa discute în Comitetul mixt posibilităţile de a coopera mai strins în problemele referitoare la înlăturarea obstacolelor. Aceasta cooperare poate avea loc în domenii care privesc reglementările şi normele tehnice, precum şi testarea şi certificarea.
  

2. Statele părţi la acest acord se angajează sa notifice reglementările tehnice în conformitate cu prevederile Acordului privind barierele tehnice în calea comerţului din cadrul Organizaţiei Mondiale de Comerţ."

2. Anexa nr. X a articolului 12 va fi anulată.
3. Amendamentele de mai sus vor intra în vigoare la depunerea de către toate statele părţi a instrumentelor de acceptare la statul depozitar, care le va notifica celorlalte state părţi.
4. Secretarul general al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb va depune textul acestei decizii la statul depozitar.


DECIZIA COMITETULUI MIXT ROMÂNIA - A.E.L.S.

Nr. 8/1996
(adoptată la sesiunea din 19 martie 1996)
Modificarea articolului 40 privind statul depozitar al acordului
Comitetul mixt,
luând în considerare ca Suedia, conform prevederilor art. 38 paragraful 3, a încetat sa mai fie parte la acord,
având în vedere prevederile art. 36 al acordului,
hotărăşte:
1. Cuvintele "Guvernul Suediei" din articolul 40 al acordului vor fi înlocuite cu cuvintele "Guvernul Norvegiei".
2. Amendamentele de mai sus vor intra în vigoare la depunerea, de către toate statele părţi, a instrumentelor de acceptare la statul depozitar, care le va notifica celorlalte state părţi.
3. Secretarul general al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb va depune acest text la statul depozitar.
------------------

Related Laws