LEGE nr. 123 din 16 octombrie 1996 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995


Published: 1996-10-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 123 din 16 octombrie 1996
pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 25 octombrie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Convenţia consulară dintre România şi Republica Socialistă Vietnam, semnată la Hanoi la 8 iulie 1995.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 7 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

CONVENTIE 08/07/1995