LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937 pentru autorizarea Casei Şcoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din pădurea Vădeni, jud. Gorj


Published: 1937-04-05

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 154 din 5 aprilie 1937
pentru autorizarea Casei Scoalelor şi al Culturii Poporului de a vinde o parte din padurea Vădeni, jud. Gorj

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 aprilie 1937


Articolul 1

Administraţia Casei Scoalelor şi a Culturii Poporului, de pe lîngă Ministerul Educatiunii Naţionale, este autorizat, a vinde, prin buna învoiala, locuitorilor din com. Vădeni-Preajba şi comunele limitrofe, judeţului Gorj, terenul paduros al mosiei Vădeni-Preajba, jud. Gorj, proprietate a acelei administratiuni, Fondul "D. Pleniceanu".


Articolul 2

Preţul acestei vânzări se va stabili de comun acord între Casa Scoalelor şi locuitori, pe baza unei expertize prealabile ce se va face de către o comisie de specialişti. Plata terenului se va face în numerar.
Avizul Consiliului Legislativ, secţia I, Nr. 55/937.
Desbateri: Senat Nr. 44-1936/37; Camera Nr. 53-1936/37.
Votat de Senat la 13 Martie şi de Adunarea Deputaţilor la 18 Martie 1937.
---------------