LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)


Published: 1934-05-08

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE din 8 mai 1934
pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 8 mai 1934

Notă


*) Aceasta Lege s-a votat de Adunarea deputaţilor şi Senat în şedinţele de la 20 şi 25 Aprilie 1934; s-a promulgat cu Decret Nr. 1.300/1934 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 105 din 8 Mai 1934. A se vedea Legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor din 1 Iulie 1930 la pag. 432, vol XVIII, cu modificările 21 Iulie 1931, 26 Ianuarie 1932 şi 5 Mai 1934.

D. Consiliul permanent.
27. Consiliul permanent al instrucţiunii este alcătuit din 7 membri numiţi cu decret regal pe termen de 3 ani, şi anume: din 3 profesori universitari de la Facultăţile de litere şi ştiinţe din Bucureşti, 2 profesori de la scoalele secundare din Bucureşti, cu o vechime de cel puţin 10 ani ca definitivi şi doi membri ai Corpului didactic primar din Bucureşti, cel puţin de gradul intaiu şi cu o vechime de 5 ani în acest grad.
Consiliul lucrează sub preşedinţia celui mai vechiu profesor universitar şi cînd se va simţi nevoie, va lucra în doua secţii.
Consiliul permanent îşi da avizul asupra următoarelor chestiuni:

a) Echivalarile de acte de studii şi examene de diferenţa pentru certificatele din ţara sau străinătate, în afară de diplomele şi certificatele prevăzute de legea învăţămîntului universitar;
  

b) Regulamente şcolare;
  

c) Programe analitice;
  

d) Cercetarea cărţilor didactice pentru scoalele de Stat şi particulare;
  

e) Chestiuni în care legile sau regulamentele o cer;
  

f) Chestiuni asupra cărora ministrul crede necesar sa ia avizul Consiliului permanent.
  

Cînd chestiunile prevăzute la alin. b, c şi d, de mai sus, privesc învăţămîntul profesional, Consiliul permanent se va completa cu câte 2 membri din fiecare categorie de învăţămînt aplicat, cu excepţia învăţămîntului profesional de fete şi de menaj, care vor fi reprezentate numai prin câte o profesoara sau maestra.
Aceştia trebuiesc să fie titulari în Bucureşti şi sa îndeplinească condiţiunile de titlu şi vechime prevăzute în alin. l.
Numirea acestor membri de completare se face odată cu a membrilor permanenţi, tot prin decret regal şi pe termen de 3 ani.
Membrii Consiliului permanent au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa.
Membrii Consiliului permanent vor lua parte la şedinţele Consiliului general al instrucţiunii, cînd se vor discuta principiile programelor şcolare.
Membrii Consiliului permanent, prevăzuţi la alin. 1, au dreptul de inspecţiuni şi de control didactic asupra tuturor gradelor de învăţămînt, afară de cel superior.
Membrii consiliului permanent pot fi revocaţi prin decret regal pe baza raportului motivat al ministrului.
Un regulament special va determina modul de funcţionare al membrilor Consiliului permanent.
-----------------