LEGE nr. 1.415 din 26 aprilie 1931 privind cele doua aranjamente între Regatul României şi Republica Poloniei


Published: 1931-04-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 1.415 din 26 aprilie 1931
privind cele doua aranjamente între Regatul României şi Republica Poloniei

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 30 aprilie 1931

CAROL AL II-lea
Prin gratia lui Dumnezeu şi voinţa naţionala, Rege al României,
La toţi de faţa şi viitori, sănătate:
Adunările legiuitoare au votat şi adoptat, iar Noi sanctionam cele ce urmează


Articolul UNIC

Guvernul este autorizat a ratifica şi a face să se execute cele doua Aranjamente feroviare încheiate între România şi Polonia, la 24 Mai 1929, în Bucureşti şi anume:
A. Aranjamentul privitor la reconstruirea podului de cale ferată situat pe Nistru, între Zaleszezyki şi Schit, şi
B. Aranjamentul cu privire la construirea unui pod nou de cale ferată peste raul Ceremus între Vijnita şi Kuty.
Copie şi traducere autentică de pe numitele Aranjamente se alătură la legea de faţa.
Această lege, dimpreuna cu Aranjamentele A şi B la dânsa alăturate, s-a votat de Senat în şedinţa de la 30 Martie anul 1931 şi s-a adoptat cu unanimitate de optzeci şi cinci voturi.
Preşedinte,
PROFESOR TRAIAN BRATU
(L. S. S.)
Secretar,
V. Motogna
Această lege, dimpreuna cu Aranjamentele A şi B la dânsa alăturate, s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa din 1 Aprilie anul 1931 şi s-a adoptat cu majoritate de una suta douăzeci şi şase voturi, contra doua.
Vice-preşedinte,
V. TONCESCU
(L. S. A. D.)
Secretar,
Pr. Ştefan Cercel
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitorul Oficial
(L. S. St.)
CAROL
Ministrul afacerilor străine ad-interim,
C. Argetoianu
Ministrul justiţiei
G. Hamangiu
A.

ARANJAMENT 24/05/1929

ARANJAMENT 24/05/1929