LEGE nr. 120 din 16 octombrie 1996 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială


Published: 1996-10-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 120 din 16 octombrie 1996
pentru completarea art. 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 255 din 22 octombrie 1996

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul 31 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:
"(5) Invalizii şi accidentatii de război, încadraţi în gradul II de invaliditate, se trec, din oficiu, în gradul I de invaliditate, iar cei din gradul III de invaliditate se trec, din oficiu, în gradul II de invaliditate."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU
-------------------------