LEGE nr. 35 din 4 mai 1995 pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"


Published: 1995-05-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 35 din 4 mai 1995
pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Articolul 8 din Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 10 august 1994, se modifica după cum urmează:
1. La alineatul 1, expresia "din oţel oxidat" se înlocuieşte cu expresia "din aliaj neferos (tombac)".
2. La alineatul 3, cifra "40" se înlocuieşte cu cifra "35".
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IOAN GAVRA
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
-------