LEGE nr. 29 din 26 aprilie 1995


Published: 1995-04-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 29 din 26 aprilie 1995
pentru ratificarea Protocolului adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţul dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22 decembrie 1994

EMITENT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 2 mai 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Protocolul adiţional nr. 2 la Acordul european dintre România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum şi la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ dintre România, pe de o parte, şi Comunitatea Economică Europeană şi Comunitatea Europeană a Carbunelui şi Otelului, pe de altă parte, încheiat la Bruxelles la 22 decembrie 1994.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 aprilie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
RADU BERCEANU

PROTOCOL 2 22/12/1994