LEGE nr. 20 din 10 martie 1995


Published: 1995-03-10

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 20 din 10 martie 1995
pentru ratificarea Convenţiei privind cooperarea în domeniul culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Marii Negre, semnată la Istanbul la 6 martie 1993

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 47 din 13 martie 1995

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Convenţia privind cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi informaţiilor în zona Marii Negre, semnată la Istanbul la 6 martie 1993.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

CONVENTIE 06/03/1993