LEGE nr. 118 din 9 decembrie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnică


Published: 1994-12-09

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 118 din 9 decembrie 1994
pentru aderarea României la Convenţia privind Agenţia de cooperare culturală şi tehnica

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 13 decembrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

România adera la Convenţia privind Agenţia culturală şi tehnica, semnată la Niamey la 20 martie 1970.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE

CONVENTIE 20/03/1970

CARTA 20/03/1970